Skip to content

Kodėl savivaldybės tarybos posėdis negali vykti gyvai?

MI informacija

Grupė Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narių (8 tarybos nariai) viešai ir raštu kreipėsi į savivaldybės merą Justą Rasiką reikalaudami, kad būtų sušauktas kontaktinis (ne nuotolinis) tarybos posėdis, kuriame būtų pateikta išsami informacija, susijusi su neteisėtais migrantais, pateikta informacija apie numatomas Ignalinos rajono savivaldybės priemones, sprendžiant migrantų sukeliamas problemas ir apgyvendinimą bei išklausyta Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narių ir atsakingų tarnybų nuomonė dėl jų. 

Vietos savivaldos įstatymo 13 str. 4 d. nurodo, jog meras ne vėliau kaip per dvi savaites nuo tarybos narių reikalavimo gavimo privalo sušaukti tarybos posėdį, jeigu to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/3 išrinktų tarybos narių. Ignalinos rajono meras savivaldybės tarybos Lietuvos valstiečių ir žaliųjų narių frakcijai pateikė raštą, kuriame nurodė, kad 2021 m. rugpjūčio 19 d. planuojama sušaukti nuotolinį Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdį, tai yra ne tik pažeidžiant Vietos savivaldos įstatyme nurodytą terminą, bet neatsižvelgė ir į grupės tarybos narių pageidavimą, kad posėdis vyktų savivaldybės tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai. Vietos savivaldos įstatymo 13 str. 111 d. nurodyta „Jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino savivaldybės tarybos posėdžiai negali vykti savivaldybės tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai, savivaldybės tarybos posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis“ (nuotolinis būdu). Savivaldybės meras rašte nenurodė, dėl kokių priežasčių jis negali sušaukti ne nuotolinį tarybos posėdį, o mes, išnagrinėję Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybinio lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus manome, kad laikantis visiškai paprastų reikalavimų, gali vykti ne nuotolinis savivaldybės tarybos posėdis. Juk tokiame posėdyje tarybos nariai turėtų kur kas geresnes komunikavimo galimybes. Juolab kad birželio bei liepos mėnesiais vyko ne nuotoliniai posėdžiai, o kas dabar pasikeitė? 

Be to, mūsų žiniomis, visi tarybos nariai yra pasiskiepiję, todėl fiziškai dalyvaudami tarybos posėdyje atkreiptume rajono gyventojų dėmesį, kad skiepytis naudinga dėl suteikiamų galimybių. 

LVŽT frakcija rajono taryboje

Nuo redakcijos

Kai liepos 30 d. „Mūsų Ignalina“ Didžiasalyje organizavo gyventojų suėjimą migrantų klausimu (nes meras tą daryti vengė), o 8 rajono tarybos nariai kreipėsi į merą, kad šis sušauktų tarybos posėdį šiuo klausimu, tiek didžiasaliečiai, tiek kitų rajono vietovių gyventojai skambino mums ir klausė: ar bus tarybos posėdis, ar jame gali dalyvauti ir visuomenės atstovai? Sakėm, kad posėdis privalo būti, nes taip numatyta įstatymuose, o visi tarybos posėdžiai yra atviri, todėl juose gali dalyvauti ir visuomenės atstovai. Žinoma, paisant visų pandemijos metui nustatytų apsaugos reikalavimų.

Meras ir jo partija vėl pasirodė bailiais – nors, pažeisdama terminus, posėdį rengia kitą ketvirtadienį, rugpjūčio 19 d., tačiau nuotolinį, nors 8 tarybos narių reikalavimas buvo, kad posėdis būtų gyvas, savivaldybės salėje. Todėl ir visuomenės atstovai posėdyje dalyvauti ir savo nuomonę pareikšti negalės, posėdį bus galima tik stebėti internete. Išvada viena – galimai meras ir ši valdžia bijo žmonių, bijo kontaktų su jais? 

Karantino nėra, nepaprastoji padėtis nepaskelbta, rajone vyksta masinės šventės ir renginiai, todėl rengti gyvą tarybos posėdį nėra jokių kliūčių. Bet kokie mero pasiteisinimai – niekiniai. 

K. Pabijuto pieš. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here