Skip to content

„Kompata“ – skolų liūne

Pagal įstatymą, visos rajono savivaldybės įmonės ir įstaigos finansinės veiklos ataskaitas už praėjusius, šiuo atveju 2020 metus, rajono tarybai tvirtinti privalo pateikti iki gegužės 1 d. Šiemet taip visos įmonės ir pateikė, išskyrus vieną – SĮ „Kompata“. Jos vadovas Vytautas Potapovas ir meras, klausiami vis teisinosi, kad dar neatliktas veiklos auditas, nes auditoriai kažkodėl vėluoja. Auditas pagaliau buvo atliktas jau vasarai baigiantis, dokumentas datuojamas rugpjūčio 27 d., o tarybai svarstyti pateiktas praėjusiame rajono tarybos posėdyje. Paskutiniu darbotvarkės klausimu. Ir įvyko beveik neįmanomas, todėl netikėtas dalykas – ataskaita atmesta, nepatvirtinta. Už ją balsavo 9, prieš arba susilaikė 10 tarybos narių (posėdyje tuo metu dalyvavo 19). Aišku, kad trūkus kantrybei, prieš balsavo ir kažkas iš valdančiųjų koalicijos. Kas įvyko?

Auditas galimai vėlavo ir todėl, kad įmonė laiku nepateikė finansinių dokumentų, nes nebuvo kam juos pateikti. Mat dar pernai, lapkričio 3 d., „Kompatos“ buhalterija buvo panaikinta, o sutartis dėl buhalterinių paslaugų pasirašyta su UAB „Modeita“. Opozicija įtarė, kad su ataskaita delsta ir dėl to, kad įmonės finansinė padėtis itin prasta ir vis blogėja, nežiūrint valdžios džiūgavimų ir V. Potapovo pasigyrimų kišeniniame savivaldybės „dienos“ laikraštyje, kad viskas gerai, padėtis nuolat gerėja. 

Rožines iliuzijas sugriovė ir muilą nuo akių nuplovė auditoriai. Auditą atliko Vilniaus UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“. Patikrinimo dokumentą pasirašęs minėtos įmonės atsakingas auditorius Dainius Vaičekonis teigia: „2020 m. įmonės („Kompatos“) finansinės veiklos rezultatas – 74,5 tūkst. eurų nuostolis, o sukauptas nuostolis – 237,6 tūkst. eurų. Sukauptas nuostolis sudaro 111,3 proc. nuo įmonės kapitalo, kuris yra 213,6 tūkst. Auga įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai, kurių vertė 2020-12-31 d. – 314,7 tūkst. eurų, o trumpalaikio turto vertė – 165,1 tūkst. Įmonė negali tinkamai vykdyti savo įsipareigojimų. Tai rodo, kad egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas ir kyla reikšmingų abejonių dėl įmonės gebėjimo tęsti veiklą“.

Ką gi, aiškiau nepasakysi. 

Kas dar įdomesnio auditorių ataskaitoje. Rašoma, kad „Kompatos“ skola tiekėjams siekia 256,9 tūkst. eurų, iš jų Utenos regiono atliekų tvarkymo centrui (RATS), į kurį vežamos visos surinktos rajono buitinės atliekos – beveik 212 tūkst. eurų. Šie skaičiai buvo 2020-12-31 d., šiandien jie dar didesni. Visi gyventojai, mokantys už atliekas, turėtų paklausti – nuolat didinami atliekų tvarkymo mokesčiai esą tikslu mažinti „Kompatos“ skolas, bet jos tik didėja. Tai kur dingsta mūsų (mano) pinigėliai?

Panašu, kad šiukšlių mokesčiai galimai vėl bus didinami, nes sudarytame įmonės 2021 m. veiklos plane rašoma: „1. Pasitelkus suplanuotus finansinius įrankius, didžiąja dalimi padengti įsiskolinimus Utenos RATC. Kreiptis į rajono tarybą dėl banko garantijos (imti paskolai). …9. Kreiptis į rajono savivaldybės administraciją su prašymu teikti rajono tarybai tvirtinti naujus SĮ „Kompata“ teikiamų paslaugų įkainius. …10. Renovuoti įmonės administracinį pastatą“. Tokie štai planai šiems metams, kurie dar nesibaigė.

V. Potapovas vis giriasi ir tai užrašyta audito ataskaitoje, kad „Kompata“ jau yra sudariusi 13 942 komunalinių atliekų tvarkymo sutartis su gyventojais ir 597 sutartis su juridiniais asmenimis (organizacijomis). Rajone dabar gyvena 14 125 žmonės (čia visi, nuo vakar gimusio iki šimtamečio). Klausimų jums nekyla?

Rajono tarybos antausis „Kompatai“ (ataskaitos nepatvirtinimas) – signalas merui, kad gal jau laikas keisti to garvežio mašinistą (įmonės vadovą). Draugai draugais, bet ir darbas yra darbas… Skaitytojų žiniai. SĮ „Kompata“ – rajono savivaldybės įsteigtas juridinis asmuo, kuris nuosavybės teise priklauso rajono savivaldybės administracijai, Įmonės steigėjas ir aukščiausias valdymo organas – rajono taryba. Įmonės vadovas – vienintelis įmonės valdymo organas.

2 komantarai (-ų)

  1. Ohoooo….davedė iki bankroto visaginskas vadovas

  2. Va taip ir nuvarys visus žmones i skolas,,,kur deda pinigus kompatininkai,,,kelia ir kelia kainas -i savo kišenę..


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje