Skip to content

Nuo valstybės kūrimo ištakų iki šiandien

Prie seno policijos „Moskvičiaus“ 1995 m., iš kairės: Genadijus Mačanas, Kazimieras Leleika ir Laimis Vaickus.
Prie seno policijos „Moskvičiaus“ 1995 m., iš kairės: Genadijus Mačanas, Kazimieras Leleika ir Laimis Vaickus.

Sigita TELYČĖNAITĖ

Rytoj, spalio 2-ąją, švenčiama Lietuvos policijos profesinė šventė arba Angelų sargų diena. Lietuvos policijos tradicijos ėmė formuotis 1918–1924 m., kai Lietuvoje įkurta milicijos organizacija, dirbo milicininkai savanoriai. 1924 m. sausio 1 d. milicija oficialiai pervardyta į policiją, kurios veiklą reglamentavo to meto įstatymai ir statutai. Pirmoji policijos šventė Lietuvoje švęsta 1921 m. spalio 2 d. Atkuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę 1990 m. gruodžio 11 d. priimtas Lietuvos Respublikos policijos įstatymas. Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje pašventinta policijos vėliava su devizu „Įstatymas ir teisėtumas“, atkurta Policijos diena – spalio 2-oji.

Prieš trejetą dešimtmečių prie Nepriklausomos Valstybės kūrimo ištakų į naujai formuojamas policijos gretas įstojo Laimis Vaickus, Genadijus Mačanas ir Kazimieras Leleika. Vyrai kantriai praėjo visus naujos jėgos struktūros kūrimo etapus, atlaikė profesinius ir asmeninius išbandymus, sukaupė žinių ir patirties bagažą. Dabar, jie – policijos veteranai.  Profesinės šventės išvakarėse kalbamės su pareigūnais.    

Reagavimo skyriaus tyrėjas Laimis Vaickus vidaus tarnyboje darbą pradėjo 1991 m. Pasak pareigūno, Nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimo vėjai įtraukė visa jėga į veiklos sūkurį, gimė noras prisidėti prie naujo ir teisingo policijos struktūros formavimo, o jaunatviškas entuziazmas bei energija įveikė visus tuometinius sunkumus. Studijos Vilniaus policijos akademijoje, darbas policijoje, pasirinkta graži ir nelengva misija – padėti žmonėms – tapo neatskiriama ir esmine pareigūno gyvenimo dalimi. Dešimtmečiai praskriejo aktyvioje tarnyboje bei veikloje.

Visi praeiname skirtingas būties atkarpas, bet svarbiausia – niekada nenuleisti rankų, nepasiduoti. Kiekvienoje situacijoje, giliau pagalvojus, randama protinga išeitis. Pasirinkimas mūsų atsakomybė – sako L. Vaickus. 

Su žmona Jolanta – abu statutiniai pareigūnai, todėl supranta vienas kitą, palaiko, žvelgia viena kryptimi. 

Būsimiems pareigūnams linki aktyviai kurti stiprią policijos bendruomenę, dirbti „iš dūšios“, siekti skaidrumo, tobulinti ir visai atiduoti save doram pašaukimui – Lietuvos valstybei ir jos žmonėms, linki puoselėti pagarbą kolegoms ir visai visuomenei.

Veiklos skyriaus vyresnysis tyrėjas Genadijus Mačanas policininko darbą pasirinko po tarnybos sovietinėje armijoje. 1991 m. lapkričio 25 d. Ignalinoje prasidėjo naujos tarnybos atskaitos laikas. Nuo paauglystės Genadijui patiko uniformuoti pareigūnai, svajojo apie pagalbą žmonėms, teisingumą ir dorovę visuomenėje. Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo procesas jaunuolį veikė magnetu, nenumaldomas ryžtas vedė naujomis sąlygomis dalyvauti naujų Valstybės struktūrų kūrime. Studijos Kauno aukštesniojoje policijos (buvusioje milicijos) mokykloje ir kvotėjo kvalifikacija nukreipė į kriminalinio darbo ypatumus. Nestandartinių situacijų analizė, gilinimasis į žmogaus elgesio ir psichikos subtilybes tapo kasdienine duona.  

„Policininko darbas dinamiškas ir nelengvas, kasdienybė sugriauna daugelį jaunystės iliuzijų. Kiekviena diena – vienintelė ir nepakartojama, be monotonijos. 

Policijos darbe – svarbus praktinis įdirbis, atsakomybė, rezultato matymas keliais žingsniais į priekį, kuris gaunamas su patirtimi, nuosekliu darbu ir drausme. Jauni pareigūnai kartais nori rezultato – čia ir dabar. Taip neįmanoma. Mūsų gyvenimo laikas užpildytas visuomenės problemomis, todėl labai svarbu kiekviename sutiktame matyti žmogų ir kiekvienam, nevertinant socialinio statuso, padėti kiek įmanoma. Tarnyba uždeda specifinius antspaudus, dauguma pareigūnų dalį darbinių sunkumų, neigiamų emocijų atsinešame į namus. Formuojamas specifinis bendravimas su artimaisiais, kuris tampa kampuotesnis, daro kitokiais santykius su artimaisiais. Mes liekame pareigūnais visada, todėl esame ne patys lengviausi ir sukalbamiausi žmonės asmeniniuose santykiuose ir šeimose.   

Visą gyvenimą mokausi valdyti emocijas, impulsyvumą, siekiu kuo giliau perprasti aplinkinio pasaulio subtilybes, nuolatos mokausi. 2017 m., įrodydamas, kad naujoms žinioms įsisavinti negalioja amžiaus riba, baigiau teisės studijas Utenos kolegijoje. 

Jauniems pareigūnams linkiu atrasti save, tikrąjį savo pašaukimą ir ugdyti principingumą. Tegul kiekviena diena tarnyboje jiems nebūna „ėjimu prieš kalną“, nes policininko darbas reikalauja maksimalaus atsakingumo ir žmogiškumo visur“, – akcentuoja pareigūnas. 

Veiklos skyriaus tyrėjas Kazimieras Leleika tarnybą policijoje pradėjo 1993 m. vasario mėnesį. Profesijos pasirinkimui įtakos turėjo jo ankstesnis dalyvavimas Lietuvos Sąjūdžio mitinguose, užgimusi lietuvybės dvasia kituose tautiniuose renginiuose. Iš tėvų perimtas patriotiškumas, jaunatviškas žingeidumas stumtelėjo prie naujos Valstybės ir policijos kūrimo ištakų. Pradėjęs darbą nuo apylinkės įgaliotinio pareigų, mokslus tęsė Vilniaus aukštesniojoje policijos mokykloje. Visas tarnybos laikas skaičiuojamas Ignalinos rajone, o praeityje liko visi policijos kūrimo etapai. 

„Ieškojome popieriaus lapo, transporto, kuro. Dabar daug kas pasikeitė, ranka rašytus protokolus pakeitė kompiuterio teikiami privalumai, senas mašinas – naujos, lieka tik tie patys reikalavimai pareigūnui – išlikti žmogumi ir puoselėti žmogiškumą.

Mūsų darbe itin svarbus gebėjimas išklausyti, objektyvus, greitas situacijų vertinimas, supratingumas, pagalba. Ką darai – daryk gerai – tai daugelio pareigūnų kasdieninis šūkis“, – pasakoja Kazimieras Leleika. Pasak pareigūno, visi gyvenimo išbandymai ir sunkumai įveikiami tikslingu darbu ir atsakomybe. Pozityvi veikla, pagalba kitam – geriausia priemonė, įveikianti asmeninio ir visuomeninio gyvenimo išbandymus. Būsimiems pareigūnams linki išmokti atskirti gėrį nuo blogio, ir vadovaujantis esminiais moralės kriterijais, judėti tik pirmyn.   

J. V. Getė yra pasakęs, kad didelį džiaugsmą gyvenime žmogus gali iškovoti tik dideliu darbu. Policijos dienos proga visiems pareigūnams linkime tokio džiaugsmo pajautimo, kuriame nelieka nuovargio, gimsta naujos viltys ir kuriami tikslai tik geresniam Žmogaus ir Valstybės rytojui. 

Nuotraukos autorės ir iš K. Leleikos asmeninio archyvo

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here