Skip to content

Negi lapė paskirta vištas auklėti?

Rudens mugės dalyvė Renata

Geras dalykas yra šventės. Ten susitinki seniai matytų žmonių, išgirsti naujienų ir gali bet kokia tema padiskutuoti. Ir Ignalinoje nušurmuliavusioje Rudens mugėje nebuvo nuobodu – kas kokį dalykėlį įsigijo, pasiklausėm sveikinimų ir kalbų, akis paganėme į šokėjus, pasiklausėme muzikos ir, žinoma, būreliuose padiskutavome.  

Daug ką domino nepažįstamas šventės vedėjas (diskutavome, gal koks naujas kultūros srities darbuotojas), paklausti nelabai ką galėjai, nes prie scenos šiemet nesimatė pažįstamų rajono kultūros darbuotojų. Tačiau mugėje tarp žmonių jų sutikome. Įsikalbėjome, pasirodo, šiemet rudeninį renginį vedė samdytas renginių vedėjas. Diskutavome, kas atsitiko, kad po šitiek gražių ir  prasmingų kultūros metų neatsirado savų žmonių, tinkančių renginį vesti. Žodis po žodžio ir kalba pakrypo apie Ignalinos rajono kultūros centro veiklą, jo darbuotojus ir darbinę aplinką. Pasirodo, kad dar iki šiol ten vyksta darbuotojų kaita, neseniai savo darbo vietą paliko paskutinė Dūkšto kultūros namų jauna darbuotoja, išdirbusi ten apie vienerius metus. Nedideliame pažįstamų ratelyje, kuriame buvo meno kolektyvuose dalyvaujančių žmonių, įsikalbėjus paaiškėjo, kad dalį rajono kultūros darbuotojų glumina psichologiniai veiksniai, susiję su darbo santykiais. Išsiaiškinome, kad  Valstybinė darbo inspekcija, įgyvendindama Darbo kodekso reikalavimus, yra parengusi metodines rekomendacijas darbdaviams, skirtas psichologinio smurto darbo aplinkoje (mobingo) prevencijai. Tačiau viena pokalbio dalyvė paklausė, kaip mes manome – ar Ignalinos kultūros centre gali būti užtikrinta mobingo prevencija, jei atsakingu asmeniu už šią sritį paskirta kultūros centro direktorės pavaduotoja Marijona Lukaševičienė? 

Norėjau šią informaciją pasitikslinti, tačiau Ignalinos kultūros centro interneto svetainėje nepavyko surasti kokių nors dokumentų apie prevencines priemones prieš smurtą, bauginimą, grasinimą darbe ir pan., nėra informacijos – kaip ir kam pateikti informaciją apie galimą psichologinį smurtą, nesuradau, kas paskirtas atsakingu asmeniu, bet neturiu ir pagrindo netikėti asmeniu, pasakiusiu šią informaciją.  

Valstybinės darbo inspekcijos parengtose rekomendacijose nurodyta, kad už psichologinio smurto prevenciją atsakingu asmeniu įstaigoje, direktoriaus įsakymu turi būti paskirtas asmuo, kuriuo pasitikėtų visi įstaigos darbuotojai, kuris galėtų užtikrinti konfidencialumą ir kuris visomis priemonėmis padėtų įstaigos vadovybei įgyvendinti tinkamas psichosocialines sąlygas darbo vietoje ir vykdyti mobingo prevenciją. Ar Ignalinos rajono kultūros centre paskirtas atsakingas asmuo (jei tai yra M. L.) gali tinkamai vykdyti šiuos reikalavimus, ar juo pasitiki visi įstaigos darbuotojai – spręskime patys. 

Prisimenu, kaip prieš savivaldybių tarybos rinkimus p. Vilius Cibulskas mus agitavo nebijoti valdžios ir drąsiai sakyti savo reikalavimus ir kelti negeroves. Tad šiandien aš raginu – nebijokite jokių valdžių, juk drąsių jie negali įbauginti. Žinoma, valdžia tokių nemėgsta, bet vis tiek jų patys prisibijo. 

1 komentaras

  1. B+R+R=Brr…💤💤


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje