Skip to content

Ir per ANP teritorijoje esančius urėdijos miškus visi keliai veda į Romą? (3)

Lina RAGINYTĖ

Keliuose laikraščio numeriuose diskutuojama dėl Palūšės vietos gyventojų išreikšto susirūpinimo dėl vykdomų miško darbų Palūšės miške, Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje. Gvildenamas pokalbis apie miško keliuką, vedantį į niekur. Teritorija aplink Palūšę – ANP, o miškus prižiūri ir keliukus tvarko – Valstybinių miškų urėdija. Taip jau sutapo, kad remontuojamu keliuku bus vežama ir mediena, nes kiek giliau miške vykdomi miško pjovimo darbai. Tik ar tikrai kas nors dėl kertamo miško ties keliuką – nežinia, nes jo rekonstrukcija tikrai nėra pigi. Apie remontuojamą keliuką informaciją pateikė Valstybinių miško urėdijos Ignalinos padalinio urėdė Aurelija KAUPIENĖ. 

Kokie konkrečiai darbai vykdomi Palūšės miške nuo Palaukojės gilyn į mišką?

Vykdomi miško kelio remonto darbai. Kiekvienais metais iš valstybės biudžeto yra skiriamos lėšos miško kelių remontui. Šios lėšos surenkamos iš mokesčio už parduotą žaliavinę medieną iš privačių miškų savininkų ir miškų valdytojų. Vadovaujantis Vyriausybės patvirtintu „Bendros miško kelių priežiūros ir remonto visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašu“, vykdomas miško kelių priežiūros ir remonto darbų atlikimas. Pagal šį aprašą yra sudaroma komisija, kuri atrenka konkrečias kelių atkarpas, kurios numatomos už šias lėšas remontuoti.

Komisija susideda iš VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninio padalinio, savivaldybės, miško savininkų asociacijos, Valstybinės miškų tarnybos, NŽT atstovų. Komisija, svarstydama pateiktus prašymus (kuriuos gali pateikti tiek urėdija, tiek bet kuris privatus miško savininkas – autor. past.), sudaro siūlomų remontuoti einamaisiais metais kelių sąrašą. Komisija vadovaujasi nustatytais kriterijais ir kiekvieną kelią įvertina atitinkamais balais, kurių vertė susumuojama. Didžiausią balų skaičių (o tuo pačiu ir remonto galimybę) surenka miško keliai, kurie eina per kelias privačias miškų valdas, per privačias ir valstybinių miškų valdas, per šlapias augavietes, didelio gaisringumo miškus, per rekreacinius miškus.

Kokio bus ilgio remontuojamas keliukas ir  kokai darbų sąmata?

Remontuojamo keliuko ilgis – 5,04 km. Darbų sąmata – 36 379 Eur (su PVM).

Kokiu tikslu tiesiamas keliukas į „Niekur“?

Dėl konkretaus kelio atrinkimo remontui sprendžia pagal „Bendros miško kelių priežiūros ir taisymo visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašą“ sudaryta komisija.

Tai miško kelias, einantis per valstybinius ir privačius miškus. Jis nebūtinai turi jungti kaimus ar gyvenvietes. Tai kelias, einantis per miško valdas. Šiuo keliu galės naudotis visi piliečiai, vietiniai gyventojai, poilsiautojai, o taip pat ir valstybinių miškų valdytojai bei privačių miškų savininkai.

Ar tai susiję su jau pradėtu miško kirtimu, nes aplink šiuose plotuose dirba pjovėjai? 

Miško keliai pagal šiuo būdu skirstomas lėšas remontuojami nepriklausomai nuo jau vykdomų, ar numatomų vykdyti kirtimų. Šiuo metu Valstybinių miškų urėdija šiame miško masyve jokių kirtimų nevykdo (kirtimus vykdo privatūs asmenys – autor. past.).

Kas prižiūri tuos darbus, nes gan drastiškai sudarkyta miško paklotė?

Vykdant kelio remonto darbus nuimamas viršutis organinis sluoksnis, kuris išlyginamas arba išvežamas, ir tik tuomet pilamas žvyro sluoksnis. Kelio remonto darbus prižiūri paskirtas techninis prižiūrėtojas. 

Kas realiai atsakingas už kelių priežiūrą ištisus metus?

Už kelių priežiūrą atsakingi kelių valdytojai.

Dėkojame už pokalbį. 

Taigi, džiugu, kad rajono gyventoji yra pilietiški ir nėra abejingi vykstantiems procesams. Džiugu, ir dėl to, kad šįkart situacija išsirutuliojo palankiai: keliukas vedantis į niekur iš tikrųjų yra teisėtas ir svarbus bei reikalingas bet kuriam mėgstančiam leisti laiką gamtoje piliečiui, surinktos ANP teritorijoje besiviliojančios atliekos, paraginti žmonės burtis talkoms ir konstruktyvioms diskusijoms. Ieškodamas sprendimų – sprendimus ir rasi, o ieškodamas karo – susikursi karą, sieksi taikos ir ramybės – turėsi ir tai. Visiems – harmonijos su savimi ir gamtoje.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here