Skip to content

Rajono taryboje – teisiniai absurdai

Savivaldybės tarybos LVŽS frakcija

Manome, kad po spalio 28 d. savivaldybės tarybos posėdžio, rajono gyventojams turime pateikti LVŽS  frakcijos tarybos narių  nuomonę dėl keleto savivaldybės tarybos priimtų sprendimų. 

Tarybos nario mandato atėmimo klausimas

Tiek mūsų tarybos narių frakcija, turbūt ir rajono gyventojai, laukė, kuo pasibaigs 9 mėnesius besitęsusi Jono Baltakio apkalta. O baigėsi tuo, jog tarybos narių dauguma patvirtino taip vadinamos apkaltos komisijos 3 narių (V. Cibulsko, A. Čeponienės, J. Roko) pasirašytą išvadą, kurioje teigiama: „Komisija ištyrusi ir įvertinusi įrodymus bei nustatytas faktines aplinkybes, patvirtina, kad teikime nurodytos aplinkybės rodo tarybos nario Jono Baltakio neatsakingą požiūrį į savivaldybės tarybos nario pareigas bei tyčinį ir sistemingą įstatymų pažeidimą ir tarybos nario priesaikos nesilaikymą“. Taigi apkaltos komisija priėmė sprendimą, kuris pagal įstatymą yra išimtinė teismo kompetencija.

Su tokia apkaltos komisijos išvada kategoriškai nesutiko kiti du tos pačios komisijos nariai – Henrikas Šiaudinis ir Vidas Kreivėnas, todėl jie pateikė atskirąją nuomonę, kuri yra neatsiejama komisijos išvadų dalis. Atskirojoje nuomonėje teigiama, kad trijų komisijos narių pasirašytoje išvadoje surašytos faktinės aplinkybės, dėl kurių kaltinamas J. Baltakis, neatitinka tikrovės, o dalis pateiktų faktų posėdžiuose net nebuvo analizuoti. Tarybos narė Ona Zaleckienė raštišku prašymu kreipėsi į savivaldybės Teisės ir civilinės skyriaus vedėją, kad būtų pateikti su tarybos sprendimo projektu susiję dokumentai, tai yra apkaltos komisijos posėdžių protokolai, tačiau iki tarybos posėdžio datos tokių dokumentų negavo. Ką slepia savivaldybės valdantieji?  

O gal čia šuo pakastas? Spalio 25 d. vyko bendrasis tarybos komitetų posėdis. Posėdžiui pirmininkavęs tarybos narys Manfredas Žymantas, pristatydamas tarybos nario mandato atėmimo klausimą informavo, kad jo parengtame tarybos sprendimo projekte yra dvi dalys, būtent antrojoje dalyje siūloma nesikreipti į teismą dėl išvados, nes nuo paaiškėjusių „nusikaltimų“ praėjo 6 mėnesių terminas. Įdomiausia, kad M. Žymantas tarybos nariams paaiškino, jog valdančioji dauguma, kaip jis sakė „sąmoningai tą terminą praleido“, o nusikaltusiam J. Baltakiui jie esą pritaikė politiko elgesio normas, tuo buvo pasiekti „didieji tikslai“ ir dar suprasdami, „kad tokio sprendimo teismas net nepriims nagrinėti“, todėl valdančioji dauguma ir siūlo nesikreipti į teismą. Iš tikrųjų aiškiau ir negalima paaiškinti valdančiosios daugumos „darbelių“. Žinoma, tarybos posėdžio metu tas pats M. Žymantas jau klausimą pristatė kitaip, esą kažkas ne taip jį suprato. Įdomu, ar kas nors iš tarybos narių tarybos komitetų posėdyje pasakytą informaciją galėjo suprasti kitaip?  Manome, kad  komitetų posėdyje kolega M. Žymantas buvo kur kas sąžiningesnis.

Tiesiog lieka tik apgailestauti, kad nepriklausomoje valstybėje galimi tokie absurdai, o kolegai Jonui belieka vienas kelias – kreiptis į teismą, kad būtų panaikintas apkaltinamasis savivaldybės tarybos sprendimas ir gal būt prisiteisti moralinės žalos atlyginimą iš kolegų tarybos narių palaikiusių tokį sprendimą. 

Nepritarta savivaldybės įmonės „Kompata“ ataskaitai

Rugsėjo savivaldybės tarybos posėdyje nepatvirtinus SĮ „Kompata“ ataskaitos, taryboje vėl buvo svarstomas šis klausimas, kuris pasibaigė netikėtu balsavimu. Beveik absoliučia tarybos narių balsų dauguma buvo nepritarta savivaldybės įmonės „Kompata“ 2020 m. veiklos ataskaitai. Šia tema diskusijoms nebuvo leista plėtotis. Kad šios įmonės veiklos rezultatai eina tik blogyn, rodo finansinės ataskaitos. 2021 m. trijų ketvirčių ataskaitoje pateikti duomenys rodo, kad 2021 m. sausio 1 d. buvusi 314,2 tūkst. eurų trumpalaikė skola, 2021 m. spalio 1 d. išaugo iki 339,5 tūkst. eurų. Paslaugų kainos per pastarąjį laikotarpį buvo padidintos beveik dvigubai, per tą laikotarpį skola taip pat padidėjo beveik dvigubai. Reikia pastebėti, kad 2021 m. trijų ketvirčių finansinė ataskaita „Kompatos“ interneto svetainėje buvo skelbiama tik vieną dieną, tai yra tarybos posėdžio dieną, vėliau ji vėl dingo. Kas dedasi šioje savivaldybės įmonėje, matyt, žino tik vienas meras. Ar jis bus principingas vadovo atžvilgiu ir vienodai teisingas (kitų vadovų atžvilgiu) ir atleis jį iš pareigų. 

Ignalinos rajono savivaldybė įsijungė į trijų rajonų funkcinę zoną

Savivaldybės taryba priėmė sprendimą įsteigti Ignalinos, Visagino ir Zarasų rajonų funkcinę zoną, kurioje bus vykdoma bendra veikla. Atsakymo, kokios konkrečios bendros veiklos vienys šiuos tris rajonus, neišgirdome, buvo paminėta, kad savivaldybių merai kalbėjosi dėl bendrų tikslų sveikatos įstaigų pertvarkos srityje. Tikimasi daug bendrų projektų, kurie padės suklestėti šioms savivaldybėms. 

Viešosios įstaigos Ignalinos sveikatinimo parko veiklai perduotas turtas

Savivaldybės taryba savo sprendimu neseniai įkurtai viešajai įstaigai Ignalinos sveikatinimo parkui panaudos pagrindais (tai yra neatlygintinai) 10 metų laikotarpiui perdavė naudotis savivaldybės ilgalaikį turtą, kurio įsigijimo vertė beveik 3 milijonai eurų, o likutinė – 1,78 mln. Niekas negalėjo atsakyti į klausimą, koks konkretus turtas liko daugelį metų veikiančiam Ignalinos žiemos centrui ir kaip šios dvi įstaigos vykdys savo veiklas. Nei meras, nei sprendimo rengėjai nepateikė planų ar strategijos, kaip tas turtas bus panaudotas, kokią naudą iš to gaus savivaldybė ir turto naudotojas. Meras tik tikino, kad tai daug žadantis projektas, Ignalinoje sportas, poilsis, turizmas ir įvairūs renginiai vyks ištisus metus, o po kelerių metų privačios investicijos viršys perduodamo turto vertę. Patikėjome ir šiam sprendimui pritarėme. Meras sako, meras gal žino, o mes pagyvensim – pamatysim.  

2 komantarai (-ų)

  1. Kai Buka ir Bukesnis valdžioje nieko geresnio ir nebus

  2. nu blyn, laikas susėsti prie butelio ir pabaigti debošus.


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here