Skip to content

Kiekvienas gali tapti svarbių procesų dalimi: iš Trečiojo amžiaus universitetų veiklos

Lina RAGINYTĖ

Jei žmogaus nemato ir negirdi, nereiškia, kad jis turėtų šmėsčioti visiems prieš akis su garsiakalbiu. Yra puikių, laiko išbandytų ir demokratinės visuomenės labai sėkmingai naudojamų nuomonės išsakymo būdų. Norint pasiekti ne tik asmeninių, bet ir vienai ar kitai visuomenės daliai svarbių klausimų svarstymo, pačiam prisidėti prie problemų sprendimo, galima įsitraukti į nevyriausybinių organizacijų veiklą. Tai galima padaryti bet kokiame amžiuje. Lietuvoje veikiantys Trečiojo amžiaus universitetai (TAU) – viena iš daugelio galimybių. Ir nebūtina būti senjoru (65+), kad drauge su TAU nariais galėtum aktyviai įsitraukti į visuomeninį gyvenimą, dalytis patirtimi siekiant tikslų, padedančių gerinti gyvenimo kokybę čia ir dabar. 

Pozityvus senėjimas 

Spalio 29 d. Nacionalinės TAU asociacijos iniciatyva, bendradarbiaujant su Visagino trečiojo amžiaus universitetu (VTAU) vyko kūrybinės dirbtuvės „Trečiojo amžiaus universitetai – aktyvūs pilietinės visuomenės nariai“. Renginyje dalyvavo ne tik visaginiečiai, bet ir kitų šalies TAU, Ignalinos atstovai. Projekto vadovė Laima Tuleikienė pristatė projekto tikslus, uždavinius ir veiklas. 

Kūrybinėse dirbtuvėse dalyviai aktyviai diskutavo aptardami senjorų poreikius ir galimybes sveikatos ir socialinės apsaugos, aplinkos, infrastruktūros, švietimo bei kultūros srityse. 

Pastarąsias temas pristatę diskusijos dalyviai pageidavo, kad miestas būtų papuoštas meniškais profesionalų grafiti kūriniais. Taip pat jie norėtų aktyvesnio bendravimo su jaunesnio amžiaus žmonėmis, mokytis lietuvių ir anglų kalbų, kad būtų gilinami šnekamosios kalbos įgūdžiai. Senjorai prašė nepamiršti, kad gyvenimas vyksta ne tik socialiniuose tinkluose Facebook, bet ir realiame gyvenime, todėl bendruomenės informavimui vis dar aktualūs yra ne elektroniniai sklaidos būdai. Visaginiečiai taip pat norėtų, kad vyktų aktyvesnis ir glaudesnis bendradarbiavimas tarp visų šalies TAU. 

Antroji kūrybinių dirbtuvių grupė svarstė aplinkos ir infrastruktūros problemas. Pagrindinėmis problemomis jie iškėlė visuomeninių tualetų ir lauko suoliukų su atramomis trūkumą mieste, nes, pasak senjorų, žmonės juda po visą miestą, o ne tik viename parke ar konkrečioje alėjoje. Dr. Loreta Štelbienė, apkeliavusi su panašiomis dirbtuvėmis ne vieną šalies TAU,  patikino, jog tai – visų šalies miestų problema. Visaginiečiai pageidavo, kad būtų laiku šalinami ant dviračių takų miškuose nuvirtę medžiai, o rytais organizuojamos bendros senjorų mankštos lauke. VTAU senjorai – anksti keliasi, traukia į gamtą, aktyviai juda, todėl jiems saugūs takai yra labai svarbu. Taip pat diskusijos dalyviai būtų dėkingi, jei bent kartą per mėnesį, kaip kitose pasaulio šalyse, vienas ar keli mieste veikiantys restoranai, kavinės organizuotų senjorams nemokamos kavos/arbatos valandėles jaukioje aplinkoje. VTAU vadovė Asta Sieliūnienė patikino, jog jau netrukus šia galimybe senjorai galės laisvai džiaugtis „Diskusijų erdvėje“, kur senjorai, aktyviai diskutuodami ir bendraudami aktualiais, svarbiais ir džiuginančiais klausimais, mėgausis ir arbata, kava su saldėsiais. 

Trečioji kūrybinių diskusijų grupė palietė itin opias sveikatos ir socialinės apsaugos sistemų problemas. Iškelta problema numeris vienas – neįmanoma prisiskambinti medikams, nebėra sveikatos patikros profilaktinių programų žmonėms, vyresniems kaip 65 metų amžiaus.  Senjorai taip pat apgailestavo dėl „jokio“ medikų požiūrio į senjorus, dėl finansiškai neįperkamų protezavimo, medicininės patikros ir sanatorinio gydymo paslaugų. Kūrybinių diskusijų dalyviai pasiūlė, kad atsirastų kasmetiniai senjorų sveikatos patikrinimai, kad būtų galimybės laiku diagnozuoti sveikatos pokyčius ir daugiau teikti dėmesio profilaktikai, o ne pasekmėms gydyti (kas yra kur kas brangiau valstybei). Taip pat jie tikėtųsi dažniau į VTAU atvykstančių sveikatos specialistų (kardiologų, reabilitologų) paskaitų, kurių metu galima būtų užduoti ir aktualius senjorams klausimus. 

Šalies senjorų iškelti klausimai ir problemos, suformuoti pasiūlymai neatguls dulkėti stalčiuose, artimiausiu metu planuojamos veiklos su vietos savivaldos institucijų atstovais, o Nacionalinė TAU asociacija įsipareigojo kreiptis į Lietuvos savivaldybių asociaciją, atitinkamas valstybės institucijas.

Draugiškas senjorams miestas

Po Kūrybinių dirbtuvių Asta Sieliūnienė (tiems, kurie dar nebuvo girdėję ir skaitę – „Unikali kryptis – draugiškas senjorams miestas“, 2021 08 03, Nr.57) pristatė Visagino trečiojo amžiaus universiteto drauge su partneriu Visagino bendruomenės fondu įgyvendinamą projektą „Visaginas – draugiškas senjorams miestas“ bei pristatė jau pasiektus tarpinius rezultatus.

Vienas iš jau realių projekto pasiekimų – keturių Visagine veikiančių nevyriausybinių organizacijų, vienijančių vyresniojo amžiaus Visagino gyventojus ir/arba su jais tikslingai dirbančių, vadovų – Visagino pensininkų klubo, Visagino miesto statybininkų klubo, Jaunųjų menininkų klubo „Paletė“ ir Visagino trečiojo amžiaus universiteto pasirašytas Ketinimų protokolas. Šiuo dokumentu buvo išreikštas siekis apjungti organizacijų pastangas atstovaujant vyresniojo amžiaus gyventojų interesams ir įsitraukiant į jiems aktualių klausimų sprendimų formavimą, aktyvų pilietiškumą skatinančias veiklas. Periodiškai vyksta organizacijų susitikimai, formuojamas bendrų veiksmų planas.

Savivaldybės senjorų taryba

Kitas ryškus įvykis projekto bendruomenėje – Visaginas tapo trečia šalies savivaldybe, kuriai rūpi skaidriai išreikšta senjorų nuomonė – 2021 m. spalio 14 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-193 priimtas Visagino senjorų bendruomenei bei senjorus vienijančioms visuomeninėms organizacijoms itin svarbus nutarimas – sudaryta Visagino savivaldybės senjorų taryba ir patvirtinti jos veiklos nuostatai. „Tai Visagino savivaldybės tarybai ir Savivaldybės administracijai patariamąjį balsą turėsianti, senjorų interesams atstovausianti institucija, užtikrinsianti veiksmingą Visagino savivaldybės institucijų, įstaigų ir vyresniojo amžiaus žmonių interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, įgalinsianti vyresniojo amžiaus Visagino miesto gyventojus aktyviai dalyvauti pilietinėse veiklose ir išsakyti savo nuomonę formuojant vietos savivaldos sprendimus, susijusius su palankios vyresniojo amžiaus visaginiečiams gyventi aplinkos kūrimu, skatinsianti senjorų mokymąsi ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame ir politiniame gyvenime. Sprendimo projekto rengime aktyviai dalyvavo projekto „Visaginas – draugiškas senjorams miestas“ komanda. Šiomis dienomis jau paskelbtas kvietimas organizacijoms rinkti savo atstovus į Senjorų tarybą ir teikti kandidatūras Savivaldybės tarybai. Tikimasi, kad artimiausiame Visagino savivaldybės tarybos posėdyje jau bus tvirtinama personalinė Senjorų tarybos sudėtis pirmajai kadencijai“, – sakė A.Smagu  Sieliūnienė. 

Į renginį atvykęs Visagino savivaldybės administracijos direktorius V. A. Bukauskas informavo, kad Visagino savivaldybė artimiausiu metu rengs naujo laikotarpio Strateginį Visagino plėtros planą ir pakvietė senjorus prisijungti.

Veiklų „garvežys“ nesustoja

TAU veiklos nesustoja nė akimirkai. Netrukus po renginio, lapkričio 4 d., Zoom aplinkoje vyko Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos (NTAUA) regioninė strateginio planavimo sesija, į kurią buvo pakviesti Ignalinos (dalyvavo ITAU atstovės Regina Lisauskienė ir Loreta Aleknienė), Molėtų, Švenčionių, Utenos ir Zarasų TAU atstovai. Sesiją moderavo Visagino TAU direktorė Asta Sieliūnienė. Diskutuota dėl NTAUA vizijos, misijos, vertybių, išgrynintos jų formuluotės, atlikta SSGG analizė, suformuoti 5 tikslai ir jų uždaviniai. Šios grupės siūlymai bus išdiskutuoti ir apjungti su kitų šalies regionų TAU siūlymais.
Kaip sakė Asta Sieliūnienė, smagu jaustis didelių procesų dalimi, galinčia prisidėti ir daryti poveikį. 

Svarbiausia – laiku suprasti, kad būti ar nebūti senjoru mes nesirenkame, nes jau gimęs žmogus žino, kad tai – natūralus žmogaus gyvenimo kelio žemėje procesas, todėl pasirūpinti teisėmis ir gyvenimo kokybe dar prieš įgyjant senjoro statusą – puiki galimybė. 

Autorės ir VTAU nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here