Skip to content

Trumpesnė maisto grandinė – tvaresnė ir įvairioms krizėms atsparesnė

Lina RAGINYTĖ

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) pateikė palengvinimų smulkiems ūkiams ar įmonėms, mažais kiekiais vietinei rinkai gaminantiems ir tiekiamiems gyvūniniams produktams. Pasak VMVT Utenos departamento vyriausiosios veterinarijos gydytojos inspektorės Galinos JANUŠKEVIČIENĖS, pateikti palengvinti reikalavimai, naujienos, galimybės padėti, vystyti verslą vadovaujantis principu  – trumpesnė maisto grandinė – tvaresnė ir įvairioms krizėms atsparesnė grandinė. 

Mažinami barjerai veiklai

Tarnybos duomenimis, šiuo metu Lietuvoje mažais kiekiais gyvūninį maistą tvarko  ir tiesiogiai jį parduoda vartotojams 642 smulkieji ūkininkai ir įmonės. 293 iš jų gamina ir tiekia pieną ir pieno produktus, 109 – mėsos gaminius, 90 – šviežią  žuvį, 150 – žuvies produktus. Ignalinos rajone yra registruota 12 tiekėjų,  mažais kiekiais gaminančių gyvūninius produktus. 

G. Januškevičienės teigimu, lengvesniam tokių veiklų startui Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) numatė aiškesnius ir paprasčiau įgyvendinamus reikalavimus gamybos patalpoms, pildomiems savikontrolės žurnalams. Mat, būtent reikalingų pildyti dokumentų kiekį ir patalpų įrengimą pagal visus veterinarijos ir sanitarijos reikalavimus smulkieji žemės ūkio produkcijos ir maisto gamintojai įvardindavo vienu didžiausių barjerų pasiryžtant imtis tokios veiklos.

Tvarkymas ir tiekimas rinkai

Gyvūninio maisto mažais kiekiais tvarkymas ir tiekimas rinkai –  yra gyvūninio maisto tvarkymo veikla, kuri turi būti registruota VMVT teisės aktų nustatyta tvarka. 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu B1-826 yra patvirtinti  „Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimai“, kurie nustato supaprastintus veterinarijos reikalavimus gyvūninio maisto tvarkymo patalpų statybai, išplanavimui, įrenginiams ir gyvūninio maisto tvarkymo subjektams, kurie pagamintus produktus tiekia tiesiogiai galutiniams vartotojams, armažmeninės prekybos subjektams, kurie nuo gamybos vietos yra nutolę ne daugiau kaip 100 km atstumu.

Reikalavimai ir registravimas yra taikomi šiems gyvūninio maisto tvarkymo subjektams:

šviežios mėsos tiekėjams, kurių patalpose per savaitę išpjaustoma ir patiekiama vietinei rinkai ne daugiau  kaip 1000 kg šviežios mėsos;

mėsos gaminių, smulkintos mėsos, pusgaminių tiekėjams, kurių patalpose per savaitę pagaminama ir patiekiama vietinei rinkai ne daugiau kaip 500 kg mėsos gaminių, ne daugiau kaip 200 kg smulkintos mėsos ir ne daugiau kaip 300 kg mėsos pusgaminių;

žuvų tiekėjams, kurie vienos žvejybos metu ar akvakultūros gyvūnų ūkyje per vieną kalendorinę dieną sugauna ne daugiau kaip 200 kg žuvų;

žuvininkystės produktų tiekėjams, kurių patalpose per vieną kalendorinę dieną išdarinėjama ir (ar) perdirbama ne daugiau kaip 150 kg žuvininkystės produktų;

pieno gaminių gamintojams, gaminantiems ne daugiau kaip 1500 kg žalio pieno per dieną ir iš jo savo ūkyje pagamintus pieno gaminius tiekiantiems tiesiogiai galutiniams vartotojams ar vietiniams mažmeninės prekybos subjektams.

Supaprastinti reikalavimai

Pasak G. Januškevičienės, VMVT jau taiko supaprastintus minimalius reikalavimus gamybos patalpoms. Pagal šiuos reikalavimus: nebereikės atskirų patalpų žaliavoms, skerdenoms ir jų dalims, gyvūninio maisto produktams laikyti, sūdyti, brandinti, jei subjektas užtikrina ir kompetentingai institucijai įrodo, kad gyvūninio maisto tvarkymo metu bus išvengta kryžminės taršos. Skerdenos ir jų dalys, gyvūninio maisto produktų žaliavos gali būti laikomos, sūdomos, brandinamos tam tikslui skirtame  šaldymo įrenginyje esančiame maisto produktų tvarkymo patalpoje. Atskiros patalpos šviežios mėsos išpjaustymui gyvūninio  maisto  tvarkymo subjektas gali neturėti, jei šviežia mėsa išpjaustoma atskiru laiku nuo vykdomo maisto produktų gamybos proceso, užtikrinant, kad bus išvengta kryžminės taršos. Gyvūninio maisto tvarkymo subjektas išpjaustymui skirtas skerdenas ir jų dalis, gyvūninio maisto produktų žaliavas gali atsivežti ir pagamintus  produktus gali išvežti per tas pačias duris skirtingais laiko tarpais, užtikrinant, kad bus išvengta kryžminės taršos ir apsaugota nuo išorinės aplinkos veiksnių.

Paprastesnis patalpų įrengimas

Subjektas, įvertinęs taršos riziką, gyvūninio maisto produktų gamybos patalpose gali įrengti medines duris ir langus, jei jų paviršius padengtas lengvai plaunama ir dezinfekuojama danga (dažais).

Darbuotojų persirengimo patalpose nereikės įrengti atskiro dušo ir tualeto, jeigu bus sudarytos sąlygos naudotis netoli gamybos patalpų esančiais dušu ir tualetu.

Gaminių rūkyklos galės būti įrengtos lauke (nebūtinai gamybos patalpose), jei bus užtikrinta, kad vežimo iš gamybos patalpų į lauko rūkyklas ir rūkymo metu produktai bus apsaugoti nuo taršos ir atmosferos poveikio (pvz. produktai į rūkyklas vežami supakuoti, uždengti ar pan.).

Savikontrolės sistema

Atsižvelgdama į tai, jog verslą pradedantiems mažiesiems gamintojams neretai būna sudėtinga tinkamai parengti reikalingus dokumentus, VMVT parengė aiškias rekomendacijas, kurios leis verslo naujokams paprasčiau ir greičiau įsidiegti savikontrolės sistemą, kuri būtina pradedant gyvūninio maisto gamybos veiklą.

„Konsultuodami pradedančius savo verslą pastebime, jog nemažai daliai jų trūksta specifinių žinių, tad nuspręsta sumažinti tenkančią administracinę naštą ir padėti verslui lanksčiai spręsti iškylančius klausimus. 

Mūsų tikslas, kad savo norą užsiimti maisto verslu įgyvendintų kuo daugiau žmonių, o vartotojai gautų tik saugius bei kokybiškus produktus per trumpąją maisto grandinę“, – sakė veterinarijos gydytoja inspektorė G. Januškevičienė, šiandien jau padedanti panorusiai palengvinimais pasinaudoti pasirengusia Ignalinos rajono ūkininke. 

Internete gausu rekomendacijų

VMVT specialistai jau paruošė ir tarnybos puslapyje paskelbė  gaires verslui https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/dokumentai-pradedant-veiklaMažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų rinkai gyvūninių produktų“. Gairėse, kartu su vizualiai pateiktais pavyzdžiais, paaiškinta, nuo ko reikia pradėti, norint vykdyti veiklą, kokie yra taikomi reikalavimai patalpoms bei įrangai, darbuotojų sveikatai ir higienai, atsekamumui, produktų gamybos savikontrolei, pakavimui, ženklinimui, produktų laikymui bei transportavimui. Gairėse pateikta prašymo formą dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjekto registravimo. 

Dėl gyvūninio maisto tvarkymo veiklos registracijos ignaliniečiams reikėtų kreiptis į VMVT Utenos departamento Ignalinos skyrių. Dokumentus galima pateikti tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per IMVIS sistemą. VMVT departamentų ir skyrių kontaktai yra paskelbti VMVT interneto tinklalapyje https://vmvt.lt/struktura-ir-kontaktai. Taip pat Konsultacijas specialistai teikia bendruoju nemokamu tel. 8 800 40403,  el. paštu klausimai@vmvt.lt ar užpildžius elektroninę užklausos formą. VMVT Utenos  departamento Ignalinos skyriaus specialistai konsultuoja tel. (8 386) 54650.

Ignalinos televizijos nuotr.

1 komentaras

  1. Ačiū, kad skatinate.


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here