Skip to content

Kantriai išaugintas skaitytojų – AČIŪ

Mūsų kartos iš motinos glėbio išsinešė meilę pasauliui ir knygai. Vaikeli, nėra nieko brangesnio už jas – sakydavo mama, žvelgdama į supančią buitį, kurioje, pačioje saugiausioje ir garbingiausioje vietoje, buvo sudėtos mamos ir vyresnių seserų skaitomos knygos. 

Gal todėl pirmi žingsniai į biblioteką ir bažnyčią daugeliui liko atmintyje labai panašūs – ir nedrąsūs, ir slėpiningi, pilni vaikiškos nežinios. Reikėjo laiko ir brandos, kol supratome geros knygos ir tikėjimo prasmę, kuomet bažnyčią ir biblioteką vadiname žmogiškos būties šventovėmis.

Lapkričio 25 d. Ignalinos viešoji biblioteka šventė garbingą 80-metį. Jau gimtadienio rytą Šv. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje dekanas Vidas Smagurauskas aukojo šv. Mišias už esamus ir buvusius bibliotekininkus. 

Iškilmingą renginį, vykusį po bažnyčios skliautais, vedė aktorius Kristijonas Siparis, koncertinę programą dovanojo Miko Petrausko muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai.

Šventės dalyviams pristatytas dokumentinis filmas, kuriame nužvelgta 1941 m. Ignalinoje įkurtos bibliotekos istorija, skambėjo bibliotekos darbuotojos Vandos Berdikšlienės ir bibliotekininkės Laimos Andrijauskienės prisiminimai, ištikimų lankytojų ir skaitytojų Tomo ir Huberto mintys apie bibliotekos ir knygų svarbą jų gyvenimuos. 

Istorinė apžvalga1950 m. Ignalinai tapus rajono centru, biblioteka pertvarkyta į Ignalinos rajoninę biblioteką (Laisvės g. 40). 1975 m. rajone jau veikė 50 bibliotekų. 1977 m. rajoninė biblioteka reorganizuota į centrinę rajono biblioteką su centralizuotu bibliotekų valdymu, bendru spaudinių fondu, naujai įkurtais skyriais ir 37 filialais. Vaikų rajoninė biblioteka 1977 m. reorganizuota į centrinės bibliotekos vaikų literatūros skyrių. 1984 m. biblioteka persikėlė į dabartines, erdvesnes patalpas tuometinėje M. Melnikaitės gatvėje (dabar Atgimimo g.). 1995 m. tapo Ignalinos rajono savivaldybės viešąja biblioteka, įgijo juridinio asmens teises. 2006 m. pradėti ir 2008 m. baigti bibliotekos pastato renovacijos darbai. Šiandien moderni ir vis tobulėjanti Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka turi 19 filialų, 5 bibliotekinio aptarnavimo punktus, 180 tūkst. knygų ir kitų dokumentų, prenumeruojama apie 100 įvairių leidinių, bibliotekų fondais naudojasi daugiau nei 5 tūkstančiai vartotojų.

Visus gimtadienio šventės dalyvius sveikino biliotekos direktorė Loreta Aleknienė, kuri dėkojo draugiškam ir darbščiam kolektyvui už aktyvią kultūrinę-edukacinę veiklą, visus sėkmingai įgyvendintus projektus. Visoms aplinkinėms įstaigoms ir savivaldybės administracijai dėkota už puikų bendradarbiavimą, supratimą, palaikymą.

Išskirtinai prasminga ir aktyvia bibliotekos veikla džiaugėsi visas būrys pasveikinti atvykusių svečių. Prisiminimais dalijosi ir gimtadienio dovanas teikė renginyje dalyvavę savivaldybės mero pavaduotojas Juozas Rokas, Seimo narys Gintautas Kindurys, europarlamentaro Bronio Ropės sveikinimus perdavęs jo padėjėjas Henrikas Šiaudinis, miesto seniūnas Valentinas Rumbutis. 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis nuoširdžiai dėkojo už įsimintinus Lietuvių kalbos sostinės dienų renginius. 

Ignalinos viešosios bibliotekos veikla džiaugėsi Lietuvos bibliotekų asociacijos prezidentė Danguolė Abazoriuvienė, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė Jurgita Bugailiškienė. 

Ypatingu šventės svečiu tapo Ignalinos miesto garbės pilietis, Kovo 11-osios Akto signataras Česlovas Juršėnas, kuris bibliotekos fondui yra padovanojęs daugiau nei 5 tūkstančius knygų, prie kurių pridėjo dar gimtadieniui skirtąsias. „Jei ką nors prasmingo gyvenime nuveikiau, tai pirmiausia esu dėkingas bibliotekoms, taip pat ir Ignalinos bibliotekai“, – sakė Č. Juršėnas. Garbus svečias visiems bibliotekininkams linkėjo ateityje nuveikti kuo daugiau prasmingų ir gražių darbų.

Šventėje dalyvavo ir bibliotekos kolektyvą gimtadienio proga sveikino kaimynai, draugai, projektų ir renginių partneriai – Ignalinos krašto muziejus, Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija, Miko Petrausko muzikos mokykla, „Šaltinėlio“ mokykla, Švietimo ir sporto paslaugų centras, Aukštaitijos nacionalinis parkas, policijos komisariatas. Atvyko Zarasų, Visagino, Utenos bibliotekų atstovai. 

Nuskambėjo brandi bibliotekos gimtadienio šventė. Lieka kasdienis ir kantrus kolektyvo darbas, kurio vaisiai regimi ne visada – čia ir dabar. Skirtingai nei informacinių technologijų programuotame greityje, žmogaus dvasios procesai vyksta lėčiau, reikalaudami „išlaikymo“ metais. Svarbiausia bibliotekos misija – auginti dvasios žmogų – pasiekiama ne vieno vakaro renginiais ir ne vieno kūrinio siužetu – supranta bibliotekininkai. Reikėjo jėgų ir kūrybos dešimtmečių, beveik kelių bibliotekos kolektyvo kartų, kurie išaugintų skaitytojų AČIŪ, ištartą tąvakar.

L. Kovalevskienės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje