Skip to content

Visuomenės informavimo etikos komisijos sprendimai

MI informacija

1. „Visuomenės informavimo etikos komisija praneša, jog 2021 m. birželio 15 d. priėmė sprendimą Nr. EKS-15/21, kuriuo pripažino, jog Jonas Baltakis, būdamas laikraščio „Mūsų Ignalina“ ir portalo mignalina.lt publikacijų autoriumi ir tuo pačiu metu – Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nariu, pažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, 2021-12-21 Nr. 68 2 vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje. 

2. „Visuomenės informavimo etikos komisija praneša, jog 2021 m. birželio 29 d. priėmė sprendimą Nr. EKS-16/21, kuriuo pripažino, jog Jono Baltakio publikacijoje „Svetimi marškiniai ilgai nešildys…“ („Mūsų Ignalina“, mignalina.lt, 2020-12-08) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo, 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje, 51 straipsnis, nustatantis, jog viešosios informacijos rengėjai turėtų vengti nepagrįstos kritikos kolegų atžvilgiu, ypač jeigu tai susiję su tiesiogine veikla – žurnalistika, ir 53 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi naudoti visuomenės informavimo priemonės savo privatiems reikalams spręsti bei asmeninėms sąskaitoms suvesti.

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje