Skip to content

Kaip gyvensime artimiausius trejus metus

Savivaldybės tarybos LVŽS frakcija

Vakar įvyko savivaldybės tarybos posėdis, kuriame apsvarstyti du svarbiausi klausimai: trijų ateinančių metų strateginis planas ir 2022 metų savivaldybės biudžetas.

Pirmiausia apsvarstytas ir patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginis planas, o šis jis yra priemonė, kuri mus kažkur veda ir ves artimiausius 3-ejus metus. Iš diskusijų ir pateiktų dokumentų darytina išvada, kad net toks svarbus dokumentas liudija, jog mūsų rajono investicijų perspektyvos labai miglotos. 

Strateginio plano 5-ąja programa siekiama „subalansuoti kryptingą Ignalinos rajono plėtrą – gerinti viešųjų erdvių ir objektų būklę, prižiūrėti ir plėsti savivaldybės socialinį būstą, remti daugiabučių namų modernizavimą, vykdyti rajono komunalinio ūkio ir vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir inžinerinių tinklų priežiūrą ir plėtrą“. Tam numatoma kasmet išleist apie 4,5 milijonų eurų. Pažvelgus į 2022–2024 m. planuojamų įgyvendinti projektų sąrašą apima liūdesys. Trumpai apžvelgsime planuojamus įgyvendinti projektus pamečiui.

Į 2022 m. planuojamų darbų sąrašą įtraukta net 14 investicinių projektų, kurių įgyvendinimas turėjo būti užbaigtas 2021 m. ir tai sudaro beveik du trečdalius visų sąraše esančių projektų skaičiaus. 2021 m. buvo numatyta visiškai įrengti 5 atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimo projektus (4 saulės elektrinės ant ugdymo įstaigų pastatų – Ignalinoje, Didžiasalyje, Vidiškėse ir Dūkšte ir vieną ant savivaldybės pastato), tačiau jų vykdymas perkeltas į 2022 m. Taip pat 2021 m. neįgyvendinti projektai: kelio Antalksnė–Salos asfaltavimas (projekto vertė 240 tūkst. eurų),  dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas Ignalinos miete (projekto vertė 120,9 tūkst. eurų), naujų susisiekimo komunikacijų statyba ir esamų rekonstravimas Rimšės ir Palūšės kaimuose (projekto vertė 92,3 tūkst. eurų), turizmo informacinės infrastruktūros plėtros projektas (projekto vertė 76,5 tūkst. eurų), Ignalinos sporto ir pramogų centro modernizavimas (projekto vertė 100 tūkst. eurų), informacinės infrastruktūros plėtros projektas (projekto vertė 139 tūkst. eurų) ir dar trys mažesnės vertės projektai. Visiems paminėtiems projektams buvo skirtos reikalingos lėšos ir jų įgyvendinimas turėjo būti užbaigtas 2021 m., tačiau projektų įgyvendinimas perkeltas į 2022 m. Būtų galima surasti objektyvių priežasčių dėl vieno, dviejų projektų terminų pratęsimo, bet kai iš 24 projektų, numatytų įgyvendinti 2022 m., net du trečdalius sąrašo sudaro projektai, kurie turėjo būti užbaigti pernai, sunku rasti pateisinimų. 

2022 m. numatyta tęsti 2018–2021 m. pradėtų 10 projektų įgyvendinimą. 2023 m. numatoma toliau tęsti Sosnovskio barščių naikinimo projektą. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal trijų metų strateginį planą, 2022–2024 m. nebus parengta nei vieno naujo projekto, nors lėšos planuojamiems įgyvendinti projektams numatytos ir 2023, ir 2024 m. Negi vėl savivaldybė numato nepasinaudoti projektams skiriamomis lėšomis? Lentelėje duomenys iš 2022–2024 m. rajono strateginio plano. Planuojami įgyvendinti projektai 2022–2024 m. ir juodu šriftu pažymėti projektai, kurių vykdymas turėjo būti užbaigtas 2021 m.

Pernai rajono strateginiame plane buvo numatyta, kad 2021–2023 m. bus įgyvendinami Ignalinos žiemos sporto centro plėtros ir atnaujinimo projektai ir buvo suplanuota tų projektų įgyvendinimui panaudoti 615 tūkst. eurų, tačiau šie projektai į 2022–2024 m. strateginį planą jau neįtraukti. 

Trumpai apžvelgėme strateginį rajono vystymo planą, paanalizuokime 2022 m. patvirtintą biudžetą. O jis įspūdingas – daugiau nei 26 mln. eurų, t. y. 15 proc. arba beveik 4 mln. didesnis, nei buvo suplanuotas 2021 m. Visos 2022 m. suplanuotos lėšos iki cento numatytos panaudoti šešioms programoms: ugdymui, socialinėms ir sveikatos paslaugoms, kultūros, turizmo, sporto, jaunimo organizacijų ir bendruomenių reikmėms, aplinkos apsaugos, verslo, užimtumo rėmimo ir žemės ūkio plėtrai, infrastruktūros objektų plėtrai ir priežiūrai, savivaldybės funkcijų vykdymui. 

2021 m. biudžeto lėšų naudojimo analizė rodo, kad savivaldybė nesugeba visiškai pasinaudoti skiriamomis lėšomis programoms įgyvendinti. Neatsižvelgiant į tai, kad gruodžio mėnesį savivaldybės administracijos teikimu biudžeto pajamos ir išlaidos buvo sumažintos 105 tūkst. eurų (savivaldybė atsisakė 55 tūkst. eurų specialiosios tikslinės dotacijos, skirtos kelio Aukštaitijos nacionaliniame parke remontui bei projektui iš Finansų ministerijos skirtų 50 tūkst. eurų), savivaldybės biudžete vis tiek dar liko beveik 3 mln. nepanaudotų lėšų. Teisingumo dėlei reikia pasakyti, kad per praėjusius metus gauta 829 tūkst. eurų viršplaninių pajamų, tačiau vis tiek savivaldybė daugiau nei už 2,2 mln. eurų neatliko darbų ar kitokių veiklų. Šios lėšos paprasčiausiai įskaitytos į 2022 m. biudžetą, tai reiškia, kad savivaldybė ne pinigus sutaupė, o darbus. 

Beveik visa nepanaudotų lėšų dalis tenka savivaldybės administracijai. 2021 m. savivaldybės administracija nesugebėjo panaudoti beveik 1,9 mln. eurų, iš kurių 1,22 mln. eurų buvo skirti Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programai (iš jų net 431 tūkst. eurų sudarė nepanaudotos dotacijos iš Europos Sąjungos ir iš kitų tarptautinių finansavimo paramos fondų). Manome, kad didžioji nepanaudotų lėšų dalis liko dėl neįgyvendintų projektų, kuriuos išvardijome anksčiau. Palyginus 2019 m. sausio 1 d. likusį nepanaudotą biudžeto likutį  (2019 m. – l,0 mln. eurų, 2020 m. – 1,7 mln., 2021 m. – 2,0 mln. eurų) matome, kad kasmet jis didėjo ir 2022 m. sausio 1 d. siekė 2,94 mln. eurų, tai yra padidėjo beveik trigubai. Kokios priežastys tai lėmė, manau Jūs patys numanote… 

Pateikti praėjusių metų ir šių metų savivaldybės biudžetų skaičiai rodo, kad savivaldybėje lėšų turėtų pakakti visų įstaigų planuojamiems poreikiams įgyvendinti, tačiau kartais biudžetinių įstaigų vadovai skundžiasi finansinių resursų stoka, norint jų veiklai įsigyti reikalingų priemonių. 

PLANUOJAMI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI 2022–2024 M.

 Eil. Nr.Projekto pavadinimasPlanuojamos lėšos 2022–2024 m. EurProjekto įgyvendinimo laikotarpis 
1.Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas Ignalinos mieste sodininkų bendriją sujungiant su esamu dviračių ir pėsčiųjų taku.120 910,742020–2022 
 2.Kraštovaizdžio formavimas, pažeistų žemių tvarkymas Ignalinos rajone ir bendrųjų planų tikslinimas.580 0002020–2022 
3.Naujų susisiekimo komunikacijų statyba ir esamų rekonstravimas Ignalinos rajono Rimšės ir Palūšės kaimuose.92 3272020–2022 
 4.Kompleksinės paslaugos šeimai Ignalinos rajone.107 9002018–2022 
 5. Daugiabučių namų ir savivaldybės viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas (Dysnos kaime esančio visuomeninio pastato šiltinimas, finansuojamas lengvatine paskola).150 2322019–2022 
6.Turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Utenos, Ignalinos, Zarasų rajonų ir Visagino savivaldybėse (partnerio teisėmis).76 5002020–2022 
7.Ignalinos sporto ir pramogų centro modernizavimas.100 0002022–2023 
8.Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje.86 8002021–2022 
9.Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje.49 2222021–2022 
10.Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje.37 0002021–2022 
 11.Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir inventorizacija Ignalinos rajone (partnerio teisėmis).394 0002019–2022 
12.Informacinės infrastruktūros plėtra Ignalinos, Molėtų ir Utenos rajonuose139 0002019–2022 
 13.Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Ignalinos rajono ligoninėje.90 0002021–2022 
14.Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Dūkšto skyriuje.63 0002021–2022 
 15.Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Ignalinos sporto ir pramogų centre.200 0002021–2022 
16.Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Ignalinos r. Vidiškių gimnazijoje.45 0002021–2022 
17.Ignalinos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo planas.30 0002019–2022 
18.Vietinės reikšmės kelių asfaltavimas Ignalinos rajono Antalksnės kaime (Antalksnė–Pabiržė, Nr. 7-25, ir Antalksnė–Salos, Nr. 7-26).240 0002020–2022 
 19.Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir plėtra Ignalinos rajono Kaniūkų kaime.55 9002021–2022 
 20.Sosnovskio barščių naikinimas Ignalinos rajone.115 1332021–2023 
21.Ignalinos miesto seniūnijos Ignalinos miesto Žilvičių gatvės (Nr. 5-38) rekonstravimas.117 0002021–2022 
 22.Ignalinos miesto seniūnijos Ignalinos miesto Putinų gatvės (Nr. 5-26) rekonstravimas.103 0002021–2022 
 23.Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialusis planas.18 7002021–2022 
24.Ignalinos miesto bendrojo plano koregavimas.5 4002021–2022 

3 komantarai (-ų)

  1. Na kaip sakė savivaldybės buhalteris per tarybos posėdį :Į šviesų rytojų.Šiais metais klausysim tik ataskaitų,gal pavyks užbaigti per ketverta metų pradėtus valstiečių projektus,patys neturim ką pasiūlyt,nes trūksta proto ir noro ,geriau ką nors parduosim,prichvatizuosim.

  2. Čia buvo geras posėdžio bajeris. Meras suplanavo trijų metų planą kaip mus nuvesti į šviesų rytojų. Dar kitais metais pakovosim ir „išnaikinsim tuos barščius sosnovskio” ir Ignalinoj saulė vėl nušvies.

  3. A ligi kur ais kelias Pabiržėn? Ties Steckieni pasbaigs ar ties Kinduriais?


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here