Skip to content

Ministrės mandagumo vizitas: šypsenų daug, o naudos?

Jonas BALTAKIS (Rajono tarybos opozicinės frakcijos narys)

Vasario 21 d. Ignalinoje lankėsi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė, viceministras Ramūnas Skaudžius, du ministrės patarėjai ir ,,Tūkstantmečio mokyklos“ projekto vadovas Tomas Liubeckas. Nors ministrės darbotvarkėje nurodyta, kad tai buvo darbinis vizitas, vis tik tai daugiau pažintinė mandagumo viešnagė, nes vargu ar po jos kas nors keisis, bus pakeistas ar papildytas tas ,,Tūkstantmečio mokyklos“ projektas, kuris rajonuose, taip pat ir mūsiškiame, iš žemėlapio nušluos daug mokyklų. Niekas ar mažai kas keisis todėl, kad tas projektas jau priimtas ir toks vizitas tiesiog nieko nekeičia. Rajone garantuotai liks tik Ignalinos gimnazija, gal dar kelerius metus Didžiasalio „Ryto“ gimnazija ir galimai kurį laiką Vidiškių gimnazija.

Putiniška vizito preliudija

Pirmiausia atvykusi ministrė susitiko su meru ir jo aplinka. Šiame susitikime norėjo dalyvauti ir mūsų rinktas Seimo narys Gintautas Kindurys bei rajono tarybos narys Vytautas Gimžauskas, tačiau jiems buvo atsakyta, kad esą darbotvarkė labai glausta ir davė suprasti, kad jiems ten nėra ką daryti. G. Kindurys vis tik į susitikimą nuėjo, savotiškai mero buvo ignoruojamas, bet išvaryti nedrįsta, todėl dalyvavo. Nieko nekalbėjo (kad netrukdytų!?), diskusijose nedalyvavo, tiesiog pasėdėjo, o V. Gimžauskas taip ir nepateko pas savo partijos ministrę. Chamiškumo viršūnė. 

Nors buvau dukart tiek nepageidaujamas, rengiausi nueiti į tą susitikimą, juolab kad iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos redakcija gavo kvietimą į šį renginį bei jo darbotvarkę. Kadangi buvo maketuojamas laikraštis, laiko – ašaros, todėl nutariau neerzinti ir mūsų povui plunksnų nešiaušti, o nuėjau į planuotą ministrės spaudos konferenciją 14 val. 

Konferencijoje

Į ją ministrė pavėlavo daugiau nei pusvalandį, užtruko susitikime su rajono mokyklų vadovais, kuriems visiems buvo leista pasisakyti. Žurnalistams ministrė skyrė 15 minučių. Pradžioje ji pasidalino savo viešnagės įspūdžiais, šiek tiek pašnekėjo apie vykstančią švietimo reformą ir projekto „Tūkstantmečio mokykla“ pagrindines gaires, o vėliau atsakė į žurnalistų klausimus.

Kaip žinia, mokyklos uždaromos, kai nebelieka tam tikro skaičiaus mokinių, o jų kasmet vis mažėja. Todėl laikau ydingu rajono daugumos sprendimą Dūkšto ir Daugėliškio mokyklas prijungti (padaryti filialais) prie Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos. Šis sprendimas lėmė, kad gana daug Dūkšto ir dalis Daugėliškio mokyklos vaikų, atvežamų nuo Rimšės, išvyko mokytis į Visaginą. Praradome būrį mokinių, kurie galimai dar būtų metus kitus leidę „ant vandens“ išsilaikyti abi tas mokyklas, kurias, jeigu jau jungti, tai kur kas logiškiau buvo Daugėliškį prie Vidiškių, o Dūkštą – prie Ignalinos. Todėl ministrės klausėme, ar toks rajono valdžios sprendimas (Dūkšto ir Daugėliškio prijungimas prie Didžiasalio) buvo teisingas. Ministrė J. Šiugždinienė daug negalvodama atsakė – taip. Tuomet jai pasakiau apie tokio sprendimo aukščiau minėtas pasekmes ir klausiau, ar išties tikslingas buvo toks jungimas, kai tarp mokyklų (Dūkšto ir Didžiasalio) daugiau nei 60 km? Ministrė kiek sutriko ir ėmė aiškinti, kad tėvų teisė spręsti, į kokią mokyklą leisti savo vaikus. Bet čia tapo aišku, kad ministrė visiškai nesiorientuoja nei rajono situacijoje, nei geografijoje. Toks įspūdis, kad ji manė, jog Dūkštas yra kažkur šalia Didžiasalio…

Paklausta, ar bus kokių nors išlygų Didžiasalio gimnazijai (jei jai trūktų keleto vaikų iki nustatyto komplekto), kaip pasienio mokyklai, ministrė patvirtino, kad taip, bus. Nes ji yra pasienyje ir nuo rajono centro nutolusi daugiau nei 30 km. Bet jeigu mokinių skaičius sumažėtų drastiškai, negelbėtų ir šie kriterijai.

Spaudos konferencija baigėsi MI klausimu: tai ar nuo rugsėjo 1 d. pasikeis rajono mokyklų tinklas, ar kas nors iš jo dings? Ministrė atsakė, kad tai spręs ne ministerija, o savivaldybė. Taigi ratas užsidarė. Ministerija rodys pirštu į savivaldybę, o ši – į ministeriją, sakys – ji liepė. Taigi kaip toj patarlėj – užkliuvom už varčios, ir vėl viskas iš pradžios…

Apie švietimo reformą interviu MI davė Seimo narys G. Kindurys. Jį spausdinsime kitame numeryje. 

Švietimo situaciją rajone 

* Nuo 2020 m. rugsėjo Didžiasalio ,,Ryto“ gimnazijos skyriais tapo Naujojo Daugėliškio ir Dūkšto mokyklos, o nuo 2021 m. rugsėjo Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija buvo prijungta prie Ignalinos gimnazijos. 

* Dabar rajone yra 3 gimnazijos: Ignalinos Česlovo Kudabos, Didžiasalio „Ryto“ ir Vidiškių bei Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla.

* Rajone 1–12 klasėse mokosi 1075 mokiniai (56 mokomi jungtinėse klasėse), yra 73 klasių komplektai (7 jų nepilni), dirba 219 pedagogų (iš jų 126 mokytojai). 

* Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijoje mokosi 660 vaikų, Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje – 231, Vidiškių gimnazijoje – 179,  Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykloje – 5 vaikai.

* Yra dvi neformaliojo vaikų švietimo mokyklos – Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla ir rajono švietimo ir sporto paslaugų centras.

Nauji reikalavimai mokykloms 

Nuo rugsėjo 1 d.?

* Neformuojamos jungtinės 5–8 klasės, kai kartu mokosi skirtingų klasių mokiniai. 

* 5–8 klasėje turėtų mokytis ne mažiau kaip 8 mokiniai. Gali pasitaikyti atskirų atvejų, kai mokyklos vienoje klasėje mokinių skaičius mažesnis negu 8 mokiniai. Tokiu atveju tą vieną klasę bus galima formuoti ir finansuoti savivaldybės lėšomis. 

* Mažos mokyklos, turinčios iki 60 mokinių, pertvarkomos į padalinius arba sujungiamos į jungtines mokyklas. 

* Galima sujungti ne daugiau kaip dvi pradines klases. Rekomenduojama jungti gretimas klases. 

* 9–10 klasės nejungiamos, taikomi tokie patys klasės formavimo kriterijai bei išimtys, kaip ir 5–8 klasėse.

* Gimnazijose sudaromos ne mažiau kaip dvi III gimnazijos klasės. 

* Vieną III gimnazijos klasę leidžiama sudaryti, tik rekomenduojama, kad joje mokytųsi ne mažiau kaip 21 mokinys (mažiausias skaičius klasėje – 12 mokinių).

Nuo 2023–2026 m.

* Nuo 2023–2024 m., jeigu klasėje mokysis tik 1–4 mokiniai, tokios klasės nebus finansuojamos, jeigu 5–7 mokiniai – finansuojamos skiriant pusę sumos, o kitą dalį turės pridėti savivaldybė. 

* Nuo 2024 m. rekomendacija dėl 21 mokinio III gimnazijos klasėje taptų privalomu kriterijumi specializuoto ugdymo krypties programas vykdančioms gimnazijoms, kaimo gimnazijoms,  gimnazijų filialams, taip pat miesto pakraščio, pasienio ruožo gimnazijoms, suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas vykdančioms gimnazijoms. Rekomenduojama, kad būtų sudaromos dvi III gimnazijos klasės, kuriose iš viso mokytųsi ne mažiau kaip 31 mokinys. Kitaip tariant, jei sudaromos dvi klasės, jose gali mokytis mažiau negu po 21 mokinį, – per abi klases turėtų būti bent 31. 

* Nuo 2026–2027 mokslo metų jau visose mokyklose, kuriose išimties tvarka bus galima sudaryti vieną III gimnazijos klasę, mažiausias mokinių skaičius joje turės būti 21. Rekomenduojama, kad būtų sudaromos dvi III klasės, kuriose iš viso mokytųsi ne mažiau kaip 31 mokinys.

L. Kovalevskienės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here