Skip to content

Kaip valdžia rajoną į dugną nutempė

Jonas BALTAKIS (Rajono savivaldybės tarybos narys)

Paskelbtame Vilniaus politikos analizės instituto (VPAI) sudarytame Savivaldybių gerovės indekse Vilniaus rajono savivaldybė iš visų 60 savivaldybių užėmė aukštą 9 vietą. Jai skirti 4,5 balai. Tiek pat skirta ir Kauno rajono savivaldybei, kuriai atiteko 8 vieta. Geriausiai įvertintas Vilniaus miestas, gavęs 6,5 balų, antroje vietoje atsidūrė Klaipėdos rajono savivaldybė, surinkusi 5,4 balų, trečioje – Neringos savivaldybė (5,4 balų).

Indekse matuojami socialinio ir fizinio saugumo, ekonominiai, švietimo ir demografiniai rodikliai. Indeksui naudota oficiali statistika iš Lietuvos Statistikos departamento, Lietuvos Užimtumo tarnybos, Higienos instituto, Švietimo valdymo informacinės sistemos.

VPAI susikūrė 2016 m. rudenį kaip įvairių sričių politikos ekspertų sambūris. 2017 m. sambūris užregistruotas kaip viešoji įstaiga, remiama tarptautinių ir nacionalinių donorų. VPAI analitikai ir asocijuoti ekspertai analizuoja visuomenės ir valstybės gyvenimo problemas, kelia nepatogius klausimus, ieško argumentuotų atsakymų, siūlo valstybės gyvenimą skaidrinančius sprendimus. Leidinyje pateikiamas 2021 m. Savivaldybių gerovės indekso ir jo komponentų palyginimas su 2020 m. indekso rodikliais. 

Pažiūrėkime, kaip tarp kitų savivaldybių atrodo mūsiškė. Pirmas skaičius – gautas balas, antras – vieta 2020 m., trečias – vieta 2021 m.

Socialinis saugumas

Socialinio saugumo komponentas (0–10 balų skalė). Socialinio saugumo komponentą sudaro šie statistikos rodikliai: socialinės paramos gavėjų skaičius, nemokamą maitinimą gaunančių vaikų skaičius, ilgalaikių bedarbių skaičius, moterų / vyrų užimtumo santykis, skurdo rizikos lygis.

Ignalinos r. sav. – 1,0 56 59 

Fizinis saugumas

Fizinio saugumo komponentas (0–10 balų skalė). Fizinio saugumo komponentą sudaro šie statistikos rodikliai: saugumas keliuose, nusikalstamumas, medicinos pagalbos prieinamumas, mirštamumas nuo neužkrečiamų ligų.

Ignalinos r. sav. – 1,9 36 37

Gyvybinga ekonomika

Gyvybingos ekonomikos komponentas (0–10 balų skalė). Gyvybingos ekonomikos komponentą sudaro šie statistikos rodikliai: darbo užmokestis (neto mėnesinis), veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje, veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje, tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui metų pabaigoje, užimtumo lygis.

Ignalinos r. sav. – 0,7 58 60

Švietimas

Švietimo komponentas (0–10 balų skalė). Švietimo komponentą sudaro šie statistikos rodikliai: nelankančių mokyklos privalomo mokytis amžiaus vaikų dalis, 4–6 metų vaikų ugdymo aprėptis, mokiniai dalyvaujantys neformaliojo vaikų švietimo programose arba lanko bendrojo ugdymo mokyklų būrelius, abiturientų, gavusių 51–100 brandos egzamino įvertinimo balų, dalis – matematika, abiturientų, gavusių 51–100 brandos egzamino įvertinimo balų, dalis – lietuvių.

Ignalinos r. sav. – 5,3 51 57

Sveika demografija

Sveikos demografijos komponentas (0–10 balų skalė). Sveikos demografijos komponentą sudaro šie statistikos rodikliai: demografinės senatvės koeficientas metų pradžioje, netto migracija (balansas tarp atvykusiųjų ir išvykusiųjų asmenų).

Ignalinos r. sav. – 1,2 59 60

Savivaldybių gerovė

2021 m. Savivaldybių gerovės indeksas (0–10 balų skalė). Bendras savivaldybių gerovės indeksas sudarytas iš socialinio saugumo, fizinio saugumo, gyvybingos ekonomikos, švietimo ir sveikos demografijos komponentų.

Ignalinos r. sav. – 2,0 60 60Reziumė. Tik fizinio saugumo rodiklyje esam 37, tačiau tai daugiau kitų tarnybų nuopelnas, o ne rajono savivaldybės. Visur kitur situacija apverktina: trijose pozicijose esam paskutiniai Lietuvoje (60-dešimti), vienoje – priešpaskutiniai (59) ir vienoje – švietime – 57, nors prieš metus dar buvome 51, o anksčiau – dar aukščiau. 2016–2019 m. nebuvome tarp pirmaujančių, bet visi rodikliai buvo ženkliai aukštesni. Tai ko tuomet verti mero komjaunuolių dažni džiūgavimai facebooke’e, kai jie klykauja: „Niekas tiek nepadarė, kaip šis meras…“ ir panašiomis frazėmis?

5 komantarai (-ų)

  1. I dugna nutempe praeita valdžia, ši kolkas nespėjo iš dugno pakelti.

    • Tai ,kad pramušė ir dugną jau ,kur jau toliau.

  2. O gal palygink su tuo laikotarpiu,kai valdė tamstos ,Redaktor, partija? Kiek pamenu,jau dešimtmečiais Ignalina dugne.

  3. Pažiūrėjau tą info. Rodikliai skelbiami nuo 2016 metų. Laikotarpyje nuo 2016 iki 2019 rajonas būdavo 30 – 49 vietoj. Nu ne mario, bet… Gal dėl to 2019 išrinkom už daugybę pažadų: rajono verslą ir gerovę pakelti į pirmaujančias gretas, o kas gavosi. Per tris su trupučiu metų atsidūrėm pirmi nuo kito galo- esam šešiasdešimti iš šešiasdešimt savivaldybių. Net vemti verčia kai pamisliju, kad netrukus jie vėl slankios per pirkias su savo pasakom, o mes linksėsim galvelėm. Svolačiai ir tiek.

  4. Pažadėjo, pamylėjo, pamylėjęs netesėjo…Jaunas ir perpetyvus meras per savo kadenciją tik sudalyvauja renginiuose kaip garbės svečias, o savivaldybė likusi kaip laivas be kapitono…jokių ilgalaikių planų, jokių naujų darbo vietų gyventojams.


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here