Skip to content

Kristau, kantriai liksiu Tavo žvejys

Sigita TELYČĖNAITĖ

Arkivyskupas Gintaras Grušas yra pasakęs, kad dvasinis pašaukimas – siekis išskaityti tai, ką Dievas turi įrašęs mūsų širdyse. Dvasininko kelias – nuolatinė misija, kurioje nepaliaujamai vyksta dialogas su Aukščiausiu ir niekur nedingsta regėjimas visų bendruomenės narių – liūdinčių, kenčiančių, prašančių patarimo ar užtarimo. Dvasinis darbas neturi pabaigos, neturi atostogų, kol tęsiasi žemiška kelionė.

Praėjusį sekmadienį, Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bendruomenė susirinko pasveikinti dekano kunigo Vido Smagurausko, švenčiančio 25-erių metų tarnystės sukaktį. 

Pasak dvasininko, dabartinės šv. Mišios kėlė didesnį jaudulį jam pačiam, nei per primicijas (pirmą kartą laikomas Mišias po įšventinimo į kunigus). Nenorėdamas sau ypatingo dėmesio ar išskirtinumo šiai dienai, kunigas pajuokavo, kad sekmadienio šv. Mišių auka niekuo nesiskirs nuo kitų, vyskupo nebus.

Parapijos ganytojo santūrumas tarnystės sukakčiai nesumažino tikinčiųjų noro pasveikinti dvasininką, padėkoti jam už nuveiktus darbus, įprasminti žmonėms išdalintą laiką. 

Jubiliejinėms šv. Mišioms kunigas Vidas užsidėjo naują arnotą, padovanotą parapijos bendruomenės. Tai – liturginis drabužis, kuris simbolizuoja Kristaus meilę žmogui, jį velkantis kalbama malda. „Viešpatie, tu esi pasakęs – mano jungas švelnus, mano našta lengva, padaryk, kad pajėgčiau taip jį nešti, kad gaučiau tavo malonę.“

Būti reikalingu šviesos kelyje – svarbu kiekvienam žmogui, ypač dvasininkui, įprasminančiam visą savo pasirinktą gyvenimo misiją kitų vedimu link Aukščiausio. Aukos liturgijoje Ignalinos parapijos žmonės teikė atnašas – duoną, vyną, vaisius, kuriems pagaminti ir išauginti liejamas žmogaus prakaitas. 

Per pamokslą kunigas peržvelgė prabėgusius tarnystės metus, priminė, kad Ignalina – jau ketvirta jo klebonavimo vieta. Ilgiausiai dirbo Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčioje – 9-erius metus, greitai sukaks 8 metai, kaip atlieka dvasininko pareigas Ignalinoje.

Daugiausia dėmesio jubiliejiniame pamoksle kunigas skyrė RAMYBĖS tematikai. „Ką žemiškame kelyje reiškia ramybė? Ji keliauja lygiagrečiai su MEILE. Evangelijoje sakoma, kad Kristus savo mokiniams liepė nešti RAMYBĘ į kiekvienus namus, kuriuos aplankys. Dovanoti visiems Ramybę einančią ne iš savęs, o iš Dievo.Dvasinę, o ne pasaulio ramybę, kurioje viešpatauja taika su savimi ir su Dievu. Kiekvienas RAMYBĘ privalome nešti savyje, nes milijonai neramių širdžių nepadaro žmonijos taikios. Dėkoju visiems, kurie dovanojate tą Viešpaties RAMYBĘ aplinkiniams, nešate ją į tas vietas, kuriose esate“, – sakė kunigas. Toliau dvasininkas priminė, kad kunigo tarnystėje labai svarbi bendruomenė, kuri nuoširdžiai rūpinasi juo, bėgant laikui, tampa didžiausia atspirtimi gyvenimo misijoje. 

„Savo sveikinimuose Jūs man linkite dvasinės kaitros, o aš Jums linkiu RAMYBĖS kaitros ir išlikite kantrūs tikėjimo kelyje, nes MEILĖ kantri“, – priminė dvasininkas.

Po šv. Mišių aukos skambėjo parapijos tikinčiųjų sveikinimai – karščiausi žodžiai, audringos melodijos kalbėjo apie kun. Vido Smagurausko tarnystės prasmę mūsų visų gyvenimuos. Gėlėmis, šypsenomis, kitokiomis atminimo dovanomis tikintieji dėkojo dvasininkui už buvimą kartu būties kryžkelėse, šventėse, liūdesio valandomis. 

Padėkos žodžius tarė Ignalinos Šv. M. Marijos Gimimo parapijos bendruomenės nariai, bažnyčios choras kunigui priminė amžiną žvejo misiją Kristaus siųstame kelyje. Už atjautą jos stokojantiems, aktyvią veiklą labdaros žygiuose dėkojo jaunieji ateitininkai ir maltiečiai. Savo buvusio dvasios ganytojo nepamiršo Švenčionių Visų Šventųjų parapijos bendruomenės nariai, gimtosios Mielagėnų parapijos žmonės.

Užrišdama tautinę juostą, administracijos direktoriaus pavaduotoja Lina Gladkauskienė perdavė dvasininkui rajono savivaldybės sveikinimus. Tarnystės jubiliejų švenčiantį kunigą V. Smagurauską sveikino ir atminimo dovanas įteikė europarlamentaras Bronis Ropė ir LR Seimo narys Gintautas Kindurys. 

Po kiekvienos šv. Mišių aukos, dvasininkai laimina tikinčiuosius, todėl parapijiečiai, atsidėkodami už tarnystę, gražaus ir prasmingo jubiliejaus proga patys laimino savo kunigą, linkėdami Aukščiausio vedimo bei stiprybės. Šventės kulminacija tapo Vilniaus moterų choro VIVA koncertas, suteikęs daugeliui klausytojų dvasios sparnus ir dekano kun. Vido Smagurausko tarnystės 25-čio minėjimą užbaigęs aukščiausia nata. Ilgiausių metų Ignalinos parapijos ganytojui!

Autorės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here