Skip to content

Savo kūno likimu po mirties geriau pasirūpinti iš anksto

Lina RAGINYTĖ

Mirtis, kaip tokia, aplankys visus. Kad ir kokia tiesa apie ją mums būtų priimtina, faktas tas, kad fizinis žmogaus kūnas yra laikinas. Nesvarbu, kiek jis yra laikinas: 60, 100, 148, 158 ar 200 metų. Kai siela palieka jį, kitų pareiga tvarkingai ir pagarbiai bei su dėkingumu, kad jis čia buvo, jį utilizuoti. Tiesa, visas painumas yra tas, kad kūnu besinaudojusi siela negali pati to padaryti – kas būtų labai patogu ir paprasta – todėl tuo pasirūpinti turi kažkas kitas. Ir štai čia prasideda problemos. Nors…

Palaikai – ginčų objektas

MI puslapiuose jau ne vieną kartą mirgėjo istorijos, susijusios su mirusiųjų kūnais ir problemomis, su kuriomis susiduria tais kūnais turintys pasirūpinti žmonės. Kurį laiką viskas buvo tarsi aprimę. Deja, tai tebuvo iliuzija. Skambutis po skambučio ir vėl traukiame į dienos šviesą nepatogias problemas. 

Viena rimtu kriminalu pakvipusi istorija įvyko gegužės 31 d. Ją aprašysiu labai aptakiai, tik, kad būtų suvokiamas problemos mastas. Ignalinos r. ligoninėje mirė senolė. Dėl nežinomų priežasčių (nors kai kam jos žinomos), anketoje nebuvo užpildyta skiltis apie senolės artimuosius, nors ji turėjo 91-erių sutuoktinį ir juos „šefuojančią“ kaimynę. Mirus senolei, akimirksniu jos palaikai, kaip esą neturinčios artimųjų, perduoti vienam iš laidojimo paslaugas teikiančių asmenų, atiduodant ir mirties liudijimą, asmeninius daiktus ir padorią pinigų sumą, kurią turėjo senolė. Atsitiktinai sužinojusi apie senolės mirtį, kaimynė (moters vardas ir kontaktai žinomi), kuri ir prižiūrėjo senelius, susisiekė su jiems žinomu ir, moters žodžiais tariant, patikimu laidojimo paslaugas teikiančiu asmeniu ir paprašė pasirūpinti palaikais. Seneliui, kuris pats buvo prastos sveikatos, apie žmonos mirtį kaimynė dar nieko nesakė, tačiau susisiekė su giminaičiu Vilniuje ir paprašė seniūno parašyti įgaliojimą laidojimo paslaugas teikiantiems asmenims, kad būtų išduoti palaikai, atiduotas mirties liudijimas ir pagarbiai pasirūpinta visu procesu. 

Kaip jau minėta, kažkokiu stebuklingu būdu palaikai su mirties liudijimu ir kitais daiktais atsidūrė pas kitą laidojimo paslaugas teikiantį asmenį, kuris neturėjo Įgaliojimo disponuoti nei palaikais, nei mirusiojo daiktais bei dokumentais. Atvykus atsiimti palaikų ir daiktų, įgaliotam laidojimo paslaugas teikiančiam asmeniui buvo paaiškinta, kad, deja, mirusiosios pinigų grąžinti neįmanoma (kaimynės teigimu, buvo paimti ne tik senolės turėti pinigai, bet ir laidojimui skirta pašalpa), galima tik palaidoti senolę, arba atiduoti palaikus, bet… pinigai lieka. Buvo iškviesti ir policijos pareigūnai (jau, beje, ne pirmą kartą dėl ginčų prie palaikų), tačiau šįkart, liudininkų teigimu, elgęsi nekorektiškai, teigdami: „nuo kada seniūnas gali spręsti, kas ir ką turi laidoti“. Po pokalbio už uždarų durų su mirusiosios giminaičiu, palaikai buvo palikti laidoti juos galimai neteisėtai iš ligoninės pasiėmusiam laidojimo paslaugas teikiančiam asmeniui, o gedulingais pietumis vis tik teko pasirūpinti tam kitam laidojimo paslaugas teikiančiam asmeniui. 

Ligoninės atsakomybė

Nemaloniame pokalbyje, aptariant šią situaciją, dalyvavo ir Ignalinos r. ligoninės vadovė Daiva Vinogradova ir jos pavaduotoja medicinai Violeta Dilienė. Ligoninės administracija atliko tyrimą ir patikino, kad ši istorija neišgalvota, išties buvo, tačiau pabrėžė, kad rasta 2015 m. pasirašyta palaikų saugojimo sutartis su viena iš laidojimo paslaugas teikiančia įmone, kuria galimai ir vadovavosi darbuotojai, atiduodami palaikus. Sutarties mes nematėme ir, ar ji galiojanti – nežinia, nes, tokiu atveju, už palaikų saugojimą turėtų sumokėti ligoninė, o ne artimieji. 

Abi ligoninės administracijos darbuotojos dirba neseniai, todėl susiklosčiusi padėtis joms yra naujiena, kai Ignalinos rajone jau keletą metų neišsprendžiama problema su palaikais. Tai yra palaikai, net neišlaikius reikalingo 2 val. termino, atiduodami, o tada artimieji vargsta, negalėdami civilizuotai jų atgauti iš laidojimo paslaugas teikiančio asmens, nes pastarasis, liudininkų teigimu, arba reikalauja solidžios sumos už saugojimo paslaugą, arba esą padarąs nuolaidą, jei visos laidojimo paslaugos perkamos būtent iš jo. Tokiais ir panašiais nusiskundimais redakcija tiesiog užversta, bet, mūsų manymu, atsakomybę turi prisiimti Ignalinos r. ligoninė. MI žiniomis, nei Utenos, Švenčionių, Visagino, Zarasų, nei Vilniaus ar Kauno ligoninėse problemų su palaikų saugojimu, iki atvyks artimieji ar įgalioti laidojimo paslaugas teikiantys asmenys, problemų nėra.  

Kaip supratote, šita istorija išties nemaloni ir verta Teismo rūmų dėmesio. Bet lai tai lieka atsakingųjų asmenų padorumo ir garbės reikalu. 

Problemos sprendimas – pakeliui

Taip jau sutapo, kad ligoninės vadovė D. Vinogradova išvyko atostogų, tačiau pažadėjo grįžusi spręsti problemą iš esmės. 

Kadangi gavome pasiūlymą, kaip lengvai spręsti šią problemą, jį perdavėme ligoninės vadovybei. Laidojimo paslaugas Ignalinos rajone ir Visagino mieste teikianti Jūratė Rudokienė pasisiūlė be jokio atlygio padovanoti ligoninei palaikų laikymo šaldytuvą. „Ignalinos rajone esame 4 laidojimo paslaugų teikėjai. Žmonės renkasi mus visus. Manau, būtų išvengta daugelio skaudžių ir nemalonių nesusipratimų, jei ligoninė tvarkingai išlaikytų palaikus ir tvarkingai, pagal galiojančius įstatymus, perduotų juos teisėtiems asmenims, t. y. artimiesiems arba įgaliojimą turintiems laidojimo paslaugų teikėjams“, – teigė J. Rudokienė.

Ligoninės vadovė patikino, jog turint šaldytuvą, išaugtų sąnaudos už elektros energiją, todėl dovanojamo šaldytuvo palaikams atsisakė. Vadinasi, netrukus turėtų būti skelbiamas konkursas palaikų saugojimo paslaugai pirkti, nes už tai atsakinga ligoninė, o ne mirusiųjų artimieji, kurie dabar galimai verčiami patiri papildomų sąnaudų ar pirkti paslaugą ten, kur nenorėtų. 

Primename, kad rajono savivaldybė, konkurso būdu nupirkusi nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo artimieji nesikreipia, gabenimo, saugojimo ir laidojimo paslaugas. Jas rajone teikia laidojimo paslaugų teikėja Jūratė Rudokienė. 

Žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams paslaugą po konkurso rajone teikia UAB „Stiliaus namai“. Valstybinė teismo medicinos ekspertizė atliekama tą pačią dieną priėmus palaikus, tačiau kartais, nors ir labai retai, užtrunka pats palaikų priėmimas. Liudininkų teigimu, dažnai piktnaudžiaujama palaikų gabenimu, nes už jų saugojimą ir gabenimą mokami pinigai, todėl mirusiųjų artimieji gali patys kontroliuoti informaciją, pasitikslindami Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje tel. +370 5 277 7247 (lentelė su kontaktais pridedama).

Nori ramybės – pasirašyk įgaliojimą

Laikai išties sudėtingi. Nors straipsnio pradžioje minėjau, kad pačiam žmogui neįmanoma pasirūpinti savo naudotu kūnu po mirties, tačiau yra keletas bent kokių galimybių. Pirma – turėti artimųjų, kuriais pasitiki ir nesuki dėl nieko galvos. Antras variantas, jei neturite šeimos, vaikų arba negalite jais pasitikėti, parašote įgaliojimą (pavyzdys pateikiamas) konkrečiam artimam asmeniui ar laidojimo paslaugas teikiančiam asmeniui ir ramiai gyvenate, nebijodami numirti ir būti kažin kur tampomi po mirties. Ir už gyvybę, ir už mums duotą naudotis kūną turime būti dėkingi ir pagarbiai su juo atsisveikinti. Savo kūno likimu po mirties geriau pasirūpinti iš anksto.

Uoliai vykdomi nurodymai

Gerai pagalvojus, mes visi esame puikiai dresuojami: vieni – tiesiogiai, kiti – veikiant pasąmonę. Štai tik gimusiems pradedama kalti į galvą, kada ir ką žmogus turi daryti: kada turi eiti į darželį, mokyklą, universitetą, kada pradėti dirbti, kada pradėti bręsti, kurti šeimą, gimdyti vaikus, kaip ir kada „padėti sveikatą“ vardan pseudo turtų ir karjerų, kada ir kokiomis ligomis pradėti sirgti ir… kada privalo numirti. Teigiama, kad dar 2011 m. trys amerikiečių mokslininkai gavo Nobelio premiją išaiškinę, kad fizinis žmogaus kūnas laisvai atsinaujina ir gali būti eksploatuojamas mažiausiai 158 metus, su sąlyga, kad pats žmogus nedaro įtakos, blokuodamas ir veikdamas jo funkcionavimą per pasąmonę. Deja, ši informacija, galėjusi pakeisti pasaulį, pasirodė nesanti svarbi žinoti žmonijai. Juk tuomet suirtų visa sistema, išsibalansuotų visas „gyvulių ūkis“. Mes, kaip vištos specializuotuose ūkiuose. Jos šeriamos prisotintais pašarais ir dėdamos kasdien po kiaušinį per vienerius metus nustekenamos, kai natūraliai lesinamos, laisvai norimu tempu judėdamos ir sudėdamos 3 kiaušinius per savaitę, gyvena net keletą laimingų metų. Taip ir žmogus, gyvenantis dirbtinai jam sukurtoje „realybėje“, jau 60-ies guodžiasi pavargęs ir laukia baigties, kai realiai gyvendamas ir bręsdamas natūraliu tempu, „kokybiškų“, deramą patirtį sukaupiančių palikuonių turėtų susilaukti ne anksčiau 50-ies ir, kaip teigiama, laisvai gyventų 158 ir daugiau metų. Tačiau tėvams gimstantieji protingi vaikai ir net vadinamieji genijai sistemai būtų pražūtis, todėl aiškinama, kad perkopęs 40 metų žmogus – beveik lavonas ir jis nieko nebegali, tik dalyvauti prevencinėse ligų programose, nes jau pats laikas jam turėti visą puokštę ligų. Įdomiausia, kad žmogaus pasąmonė uoliai vykdo nurodymus, stabdydama atsinaujinimo procesus, todėl pradedami jausti įvairių ligų simptomai. Žinoma, tokios informacijos nerasite, nes už jos surinkimą nieks nemokės, bet pabandykite patys apsidairyti ir paanalizuoti žmones, kuriuos gimdė 20-mečiai, 40-mečiai ar vyresni, ir palyginkite juos, jų mąstymą, pasiekimus. Jei norime, galime išeiti iš ribų, nebesekti mus programuojančių programų ir iš tikrųjų gyventi kokybiškai, ilgai ir laimingai! 

Darbo laikas
Vilniaus skyriusNukentėjusių asmenų apžiūraMirusiųjų tyrimai
 I–V – 7.30–15.30 Pietų pertrauka: 12–12.30 I–IV – 8–15.30 V – 8–15Pietų pertrauka: 12.00–12.30 I–V – 7.30 – 15.30 Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30
 Informacija ir išankstinė registracija tel. +370 5 278 9043Informacija tel. +370 5 277 7274

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here