Skip to content

Paklausimai visuomenei rūpimais klausimais

Jonas BALTAKIS (Rajono savivaldybės tarybos narys)

Prieš trejus metus į savivaldos rinkimus ėję socialdemokratai prižadėjo tiek daug, kad jais patikėjo (pirmiausia kandidatu į merus, nes socdemai, kaip partija, liko tik vidutiniokai, laimėjo „valstiečiai“) ir išstūmė į valdžią. Tačiau atsidūrę joje trejus metus daug ką daro priešingai, nei žadėjo. Apie tai, ką jie žadėjo ir ką padarė, vykdydami pažadus, grįšime vėliau. Šiandien apie vieną pažadą – būti atvirais, skaidriais savo sprendimuose. Deja, iš to skaidrumo išėjo tik tirštas kisielius. Apie priimamus sprendimus dažnai neinformuojama visuomenė, su ja nesitariama, aiškios ir greitos informacijos negauna net tarybos nariai (žinoma, iš opozicijos). 

Vienas iš būdų gauti informaciją rūpimais klausimais yra tarybos nario raštiški paklausimai, į kuriuos privalu atsakyti, priešingu atveju juos galima skųsti. Pastaruoju metu savivaldybės administracijai pateikiau du paklausimus, kurie skamba taip: 1) Kokiam tikslui planuojama nupirkti (nupirkta) 12 konteinerių už 128 500 eurų? 2) Kas ir kodėl nusprendė griauti Lietuvos Žiemos sporto centre esančius tris sublokuotus „alytnamius“, kaip tai suderinama su savivaldybės tarybos 2020 vasario 20 d. sprendimu Nr. T-29 patvirtinta turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarka, kurioje aiškiai pasakyta, kad sprendimą dėl nekilnojamo turto nurašymo priima savivaldybės taryba? Griovimo kaina – 24 800 Eur be PVM.

Pirmas paklausimas

Esmė. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimo komisijos 2022 m. birželio 7 d. protokolu Nr. S4-277 „Biuro, sanitariniai, jūriniai konteineriai“. Atviro konkurso sąlygos (supaprastintas pirkimas). Pirkimo objektas skaidomas į tris dalis:

I pirkimo dalis: 4 biuro konteineriai. Maksimali pirkimo vertė –35 041 Eur be PVM. 

II pirkimo dalis: 4 sanitariniai konteineriai (iš jų 2 – su vandens talpyklomis ir nuotekų rezervuarais). Maksimali pirkimo vertė – 70 082 Eur be PVM. 

III pirkimo dalis: 4 jūriniai konteineriai. Maksimali pirkimo vertė – 23 377 Eur be PVM. 

Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių pristatymo vieta: Sporto g. 6 A, Ignalina, Linkmenų k., Kazitiškio k., Naujojo Daugėliškio k.

Pirkimas paskelbtas 2022-06-08.

Į paklausimą atsakė Administracijos direktoriaus pavaduotoja Lina Gladkauskienė.

Dėl konteinerių pirkimo

Ignalinos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad biuro, sanitariniai ir jūriniai konteineriai perkami siekiant užtikrinti darbą tarpiniuose gyventojų evakavimo punktuose. Konteinerių numatomos pastatymo vietos: Sporto g. 6 A, Ignalina, Linkmenų k., Naujojo Daugėliškio k., Kazitiškio k.

Įvykus avarijai Baltarusijos Respublikos Astravo AE, minimuose punktuose turės būti atliekami gyventojų sanitarinio švarinimo darbai. Įrengus tarpinius gyventojų evakavimo punktus, juose nuolat bus vykdomos pratybos, siekiant pasiruošti galimai Astravo AE avarijai.

Konteineriai perkami iš valstybės biudžeto lėšų, kurios yra numatytos Specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų savivaldybėms pasirengti Astravo atominės elektrinės branduolinei avarijai, planavimo, panaudojimo ir atsiskaitymo tvarkos apraše, patvirtintame Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1-167 „Dėl Specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų savivaldybėms pasirengti Astravo atominės elektrinės branduolinei avarijai, planavimo, panaudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Vadovaujantis šiuo teisės aktu, parengtas Specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų Ignalinos rajono savivaldybei pasirengti Astravo atominės elektrinės branduolinei avarijai, prekių sąrašas, patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. VT–149 ,,Dėl Specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų Ignalinos rajono savivaldybei pasirengti Astravo atominės elektrinės branduolinei avarijai, prekių sąrašo patvirtinimo“.

Antras paklausimas

Į jį atsakymo dar nėra. Jeigu dėl konteinerių pažeidimų panašu išties nėra, tai dėl griaunamų alytnamių klaustukų daug. Pastatai – savivaldybės turtas. Pirmiausia jį reikia nustatyta tvarka nurašyti, jei leidžia įstatymais apibrėžtos sąlygos, o po to priimti sprendimą juos griauti. Tačiau tam turi būti teigiamas rajono tarybos sprendimas, kurio nėra, viešieji pirkimai dar neįvyko, o pastatų komunikacijos jau ardomos. 

Visuomenė laukia valdžios atsakymo į paklausimą.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here