Skip to content

Pažadų marios, atliktų darbų – bala ant kelio

Ona ZALECKIENĖ, Laimutis RAGAIŠIS (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos rajono savivaldybės tarybos nariai)

Savivaldybės tarybos posėdžiuose išklausytos rajono ugdymo, socialinės globos, kultūros ir kitų įstaigų bei savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir įmonių 2021 m. veiklos ataskaitos ir beveik visoms buvo pritarta iš pirmo karto. Tačiau viešųjų įstaigų Lietuvos žiemos sporto centro ir Ignalinos sveikatinimo parko bei UAB „Ignalinos vanduo“ 2021 m. veiklos ataskaitoms pritarta tik iš antro karto. Kuo iš pirmo karto neįtiko UAB „Ignalinos vanduo“ ataskaita, taip ir liko neaišku. Juk bendrovės darbuotojai dirbo gana sudėtingomis sąlygomis, jų buveinė Turistų gatvėje buvo parduota privačiam asmeniui, o darbuotojai beveik pusę metų neturėjo konkrečių darbo vietų. Na buvo, kaip buvo. 

Apie mero ataskaitą ir naujai duotus pažadus buvo rašyta, tačiau verta paanalizuoti rajono savivaldybės administracijos direktorės Jūratės Balinskienės pristatytą rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2021 m. veiklos ataskaitą. Įdomu tai, kad gegužės 31 d. savivaldybės administracijos direktorė, savivaldybės tarybai pristatydama praėjusių metų veiklos ataskaitą, nepateikė informacijos, kaip per metus sekėsi įgyvendinti planuotas priemones. Po savivaldybės tarybos posėdžio, birželio 1 d., administracijos direktorė išleido įsakymą (VT-244), kuriuo patvirtino savivaldybės administracijos 2021 m. veiklos plano ataskaitą. Kodėl tai padaryta po tarybos posėdžio, patys puikiausiai suprasite. Paanalizuokim šį dokumentą. 

Visos savivaldybės veiklos plano priemonės sudėliotos pagal veiklos sritis, tad jas ir apžvelkime. Štai ugdymo, socialinės paramos ir sveikatos srityse, kurių veiklos yra privalomos kaip valstybės deleguotos funkcijos, maždaug vyko pagal patvirtintą planą, išskyrus keletą priemonių, kurias nusimatė pati savivaldybė. Pvz., buvo numatyta 2,4 tūkst. eurų paremti rajonui reikalingų specialistų studijas, tačiau tam nebuvo panaudota nei vieno euro ir ataskaitos pastabose nurodoma, kad „nebuvo besikreipiančių asmenų“. O tai iš kur abiturientas turėjo žinoti, kad jo pasirinkta specialybė reikalinga rajonui, gal pati savivaldybė galėjo būsimam studentui pasiūlyti finansinę paramą ir susitarti su juo dėl darbo rajono įstaigose? Kaip sakoma, viskas priklauso nuo požiūrio. Socialinėje srityje savivaldybės administracija buvo įsipareigojusi 2021 m. 2 būstus pritaikyti žmonėms su negalia, bet ir čia esą nebuvo prašančių tai padaryti. Gal būt. Ugdymo įstaigų pertvarkos rezultatus jau matome. Dūkšte bei N. Daugėliškyje beveik nebeliko klasių ir šiuose Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos skyriuose ugdymo skyriuose dirbę darbuotojai sulaukė įspėjimo lapelių dėl atleidimų iš darbo.

Pats įdomumas prasideda, įgyvendinant infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programą, kuria siekiama užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką. Programos įgyvendinimui patvirtintos biudžeto lėšos pagal veiklas ir suplanuotus atlikti darbus. Nedaugžodžiausime, siūlome patiems pasidaryti išvadas. 

Komunalinio ūkio objektų, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų atnaujinimas, priežiūra ir plėtra

Komunalinio ūkio objektų, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų atnaujinimo, priežiūros ir plėtros priemonės įgyvendinimui savivaldybės administracija 2021 m. suplanavo įgyvendinti 16 projektų, jų įgyvendinimui savivaldybės biudžete buvo skirta 1208,7 tūkst. eurų, iš jų – 50 tūkst. eurų dotacijų – būtų davusi Finansų ministerija, tačiau savivaldybės administracija jų negavo, o ataskaitos pastabose nurodyta „dotacijos nereikėjo, didelė dalis projektų persikėlė į 2022 m.“.

Pradėkime nuo džiugesnių naujienų. Per 2021 m. savivaldybės administracijai pavyko įgyvendinti vos 4 projektus ir iš 1,2 mln. eurų projektams skirtų lėšų panaudojo vos 149 tūkst. eurų (12 proc. visų projektams skirtų lėšų). Paminėsim tuos 4 sėkmingai užbaigtus projektus, tai: 

užbaigė 2018 m. pradėtą „Edukacinių erdvių kūrimą Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje“ ir tam panaudojo 5,8 tūkst. eurų; 

už 110,2 tūkst. eurų įgyvendino projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Ignalinos rajono savivaldybėje“; 

įgyvendintas projektas „Prijungti vandentiekio, buitinių nuotekų tinklus ir įrengti tualetus Vilniaus g. 17, Dūkšto m.“ ir pateikiama informacija, kad minėtu adresu už 19 tūkst. eurų įrengti 6 tualetai; 

už 14,5 tūkst. eurų buvusioje Linkmenų mokykloje suremontavo dvi patalpas ir jas pritaikė archyvui. 

Visi kiti 12 projektų nebuvo įgyvendinti ir savivaldybės vadovai per 2021 m. komunalinio ūkio objektų, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų atnaujinimo, priežiūrai ir plėtrai nepanaudojo daugiau nei vieną milijoną skirtų lėšų. Be to, ką pernai už milijoną eurų buvo galima nupirkti ar kiek padaryti darbų, šiemet ar kitais metais tiems patiems reikalams tikriausiai prireiks ir pusantro milijono. Kaip rajono vadovai bekalbėtų ir aiškintų, faktai kalba už save.

Socialinių būstų rekonstrukcijos ir plėtra

Socialinių būstų įsigijimui rajono biudžete buvo suplanuota skirti 107 tūkst. eurų, iš kurių net 91 tūkst. eurų sudarė Europos sąjungos investicinės lėšos. Savivaldybės administracija tam reikalui išleido tik 15,4 tūkst. eurų. Kitos planuotos lėšos nebuvo panaudotos, tai yra savivaldybė jų ir negavo. 2021 m. savivaldybės administracija planavo įgyvendinti 10 projektų, gerinant gyvenimo sąlygas socialiniuose ir tarnybiniuose būstuose. Pagal pateiktus duomenis, šiems projektams buvo suplanuota panaudoti 71,6 tūkst. eurų. Ataskaitoje nurodyta, kad suremontuoti 2 butai (30,12 m2; 40,59 m2), o tam panaudota 17 tūkst. eurų, tačiau ataskaitos pastabose nurodyta, kad socialinių butų, esančių Atgimimo g. 18-2 ir Atgimimo g. 21-5, remonto darbai „nepradėti, o jei bus vykdomi, pirkimai bus pradedami ne anksčiau kaip rugsėjo mėn.“. Tai kelia pagrįstų abejonių ar šie 2 butai buvo suremontuoti, o gal dėl gražesnės statistikos savivaldybės administracija savo atliktų darbų ataskaitoje tik pasigyrė. Tikimės gal gyventojai, gyvenantys šiuose butuose, atsilieps ir pateiks informaciją – buvo butai suremontuoti ar ne. Ignalinoje ir Dūkšte 8 socialinių būstų gyventojams planas pagerinti gyvenimo sąlygas taip ir liko tik pažadais. Išvada ir šioje srityje savivaldybės administracijos 2021 m. veikla apgailėtina – iš 10 suplanuotų darbų atlikti tik, o jei ataskaitos duomenys neatitinka faktinių duomenų – tai gali būti, kad visiškas fiasko. Be to, jei 2021 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaitoje pateikti netikslūs duomenys, tai imi abejoti, ar galima visiškai pasitikėti oficialiame dokumente pateikta informacija.

Inžinerinių tinklų rekonstrukcija ir plėtra 

Rajono savivaldybės administracijos 2021 m. veiklos plano ataskaitoje pateiktą informaciją apie inžinerinių tinklų rekonstrukcijos ir plėtros (vandentiekio, nuotekų, šildymo sistemų tinklų) projektų įgyvendinimą tiesiog neišeina net komentuoti, todėl duomenis pateikiame lentelėje.

  Planuotų veiklų pavadinimas2021 m. projekto įgyvendinimui skirtos lėšos (Eur.)Iki 2021-12-31 panaudota planuotų lėšų ( Eur.) Ataskaitoje pateiktos pastabos apie įgyvendinimą
1.Prisidėti prie projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir inventorizacija Ignalinos rajone“ įgyvendinimo (inžinerinių tinklų ilgis – 1,5 km)   250 000  3800Atlikti rangos pirkimai, vyksta projektavimas. Inventorizaciją paslaugos teikėjai atlikti vėluoja. Projektą vykdo UAB „Ignalinos vanduo“
2.Rekonstruoti vandentiekio tinklus Navikų kaime (120 m)30003000Įgyvendinta
3.Įrengti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus Žuvėdrų aklg., Ignalinos m. (80 m)35003500Įgyvendinta
4.Įrengti nuotekų trasą Smėlio g., Ignalinos m. (100 m)40000Nepradėta.
5.Atlikti vandentiekio ir buitinių nuotekų prijungimo, įrengiant siurblinę Gavaičio poilsiavietėje, darbus 15 800 0Bus įgyvendinta kaip 5.1.1.7.13 veikla 
6.Įrengti nuotekų trasą Vasario 16-osios g. 26-33, Ignalinos m. (250 m) 9100 0 Nepradėta.
7.Įrengti vandentiekio ir nuotekų trasą Turistų g. 26, Ignalinos m. (100 m)37000Bus įgyvendinta kaip 5.1.1.7.13 veikla
8.Įrengti vandentiekio ir nuotekų trasą Švenčionių g. 10, Ignalinos m. (75 m)22000Neįgyvendinta
9.Įrengti vandentiekio ir nuotekų trasą Vilniaus aklg. 4, 5, Ignalinos m. (180 m)34000Neįgyvendinta
10.Įrengti vandentiekio ir nuotekų trasą Geležinkelio g. 49, Ignalinos m. (180 m)34000Neįgyvendinta
11.Įrengti vandentiekio ir nuotekų trasą Geležinkelio g. 6 A, Ignalinos m. (30 m)16000Neįgyvendinta
12.Įrengti nuotekų trasą Geležinkelio g. 17, Ignalinos m. (50 m)24000Neįgyvendinta
13.Įrengti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus Ignalinoje, šalia Gavio ežero (468 m)52 60032 300Vykdoma,bus baigta 2022 m.

Savivaldybės administracija tikrai nesuvargo, įgyvendindama inžinerinių tinklų rekonstrukcijos ir plėtros darbus, nes iš 13 suplanuotų darbų visiškai atliko tik 2 darbus už 7,5 tūkst. eurų, tačiau sparčiausiai kelią skinasi projektas prie Gavio ežero. Visur kitur – absoliutūs nuliai. Taip ir norisi paklausi savivaldybės vadovų – ar jie skaičiavo, kiek savivaldybei kainuotų 2021 m neįgyvendintų projektų įgyvendinimas po metų ar net dviejų. 

Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas, plėtra ir priežiūra bei infrastruktūros atnaujinimas kaimo vietovėse

Savivaldybės teritorijoje yra 1019 km. vietinės reikšmės kelių (gatvių), kurių priežiūrą, plėtrą ir rekonstrukciją organizuoja ir atliktų darbų kontrolę vykdo savivaldybė, tam naudodama valstybės skirtas lėšas, taip pat gali naudoti ir savivaldybės biudžeto lėšas. Apie vietinės reikšmės kelių būklę tikriausiai kiekvienas turime savo nuomonę. Apie valstybės skirtų lėšų naudojimą ne kartą rašė rajono žiniasklaida. Apžvelgsime konkrečius 2021 m. suplanuotus projektus ir kaip jie įgyvendinti. 

Atlikti Ignalinos m. Ligoninės g. dalies naujos statybos darbai, tam buvo suplanuota panaudoti 205 tūkst. eurų valstybės lėšų. Savivaldybei pavyko sudaryti sandorį ir darbai buvo atlikti už 118 tūkst. eurų, iš kurių 90 tūkst. sudarė valstybės lėšos ir 28 tūkst. eurų teko pridėti savivaldybės biudžeto lėšų. Dėl kokių priežasčių valstybės lėšomis nebuvo padengtos visos kelio statybos išlaidos, ataskaitoje nepaaiškinta. 

Projektas „Naujų susisiekimo komunikacijų statyba ir esamų rekonstravimas Ignalinos rajono Rimšės ir Palūšės kaimuose“. Šiuo projektu buvo suplanuota įrengti automobilių stovėjimo aikštelių (plotas 816 m2) bei įrengti 345 m pėsčiųjų takų. Projekto įgyvendinimui suplanuotas 92,3 tūkst. eurų biudžetas. Ataskaitoje nurodoma, kad per 2021 m. atlikta nulis darbų ir tam panaudota 1,2 tūkst. savivaldybės biudžeto lėšų. Pastabose nurodyta, kad projektas rengiamas ir darbai bus vykdomi.

Projektas „Vietinės reikšmės kelių asfaltavimas Ignalinos r. Antalksnės kaime (Antalksnė–Pabiržė, Nr. 7-25, ir Antalksnė–Salos, Nr. 7-26)“. Planuota, kad bus atlikta darbų už 610,4 tūkst. eurų ir išasfaltuoti 800 m ilgio kelio atkarpa, tačiau per 2021 m. atliktų darbų vertė tik 53,9 tūkst. eurų, o pastabose nurodyta „pradėta 2021 m. III ketv., bus baigta 2022 m.“ Ir šioje veiklos srityje savivaldybės administracija „sutaupė darbų“ sekantiems metams. 

Projektas „Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas Dūkšto mieste nuo Partizanų g. iki paplūdimio“. Pastabose nurodyta „vykdoma, bus baigta 2022 m.“, tačiau nurodyta, kad darbams nepanaudotas nei vienas euras. Kas konkrečiai atlikta, įgyvendinant šį projektą, ataskaitoje nenurodyta. O gal ir čia tik pasigyrė ataskaitos pagražinimui. 

Taip pat reikia priminti, kad savivaldybei iš valstybės biudžeto buvo skirta 50 tūkst. eurų tikslinė dotacija kelio Aukštaitijos nacionaliniame parke remontui, tačiau savivaldybė šių lėšų atsisakė. Paklausus – kodėl, buvo priimtas toks sprendimas, savivaldybės vadovai paaiškino, kad skirta per maža suma ir suremontuoti numatytą kelią už tokią sumą neįmanoma. Keista, bet ar nebuvo galima surasti kitokio varianto ir skirtas lėšas vis tik panaudoti kelio būklei pagerinti. 

Kiti planuoti darbai

Paminėsime reikšmingesnius planuotus darbus, kurių savivaldybės administracija neįgyvendino:

1. Pėsčiųjų tako prie valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 114 ruože nuo 49,88 km iki 50,52 km, Lūšių g., ir vandens, apšvietimo tinklų rekonstravimas (nauja statyba). Planuota projekto panaudoti 181,4 tūks. eurų. Jokių darbų nebuvo atlikta;

2. Projektas „Kraštovaizdžio formavimas, pažeistų žemių tvarkymas Ignalinos rajone ir bendrųjų planų tikslinimas“. Planuota rekultivuoti 2 karjerus, atliekant darbų už 44 tūkst. erų. Darbų atlikta už 1,8 tūkst. eurų. Ataskaitos pastabose nurodyta „karjerų rekultivavimo projektavimas perkamas, dar bus reikalingi rekultivavimo darbai“;

3. Neįrengtos savivaldybės administracijos darbų planuose numatytas pėsčiųjų perėjų apšvietimas Aukštaičių ir Laisvės g. sankirtoje.

Apžvelgėme ne visas savivaldybės administracijos 2021 m. neįgyvendintas 2021 m. plano priemones, tačiau besidomintys 2021 m. veiklos plano ataskaita gali susipažinti, nes ji skelbiama viešai teisės aktų registre. 

Pažadėti daug ką galima, garbinga vykdyti net žodžiu duotą pažadą. O tų pažadų buvo net pačių keisčiausių – nuo fabrikų statymo, reikšmingų pokyčių darbo vietų kūrime, ugdymo, sveikatos paslaugų aukštos kokybės užtikrinimo, net greitojo traukinio į Vilnių paleidimo ar Vilniaus m. gyventojams miegamojo rajono įsteigimo Ignalinoje. Savivaldybės administracija metų veiklą ir lėšas jai vykdyti dokumentaliai patvirtina metiniame veiklos plane. Tai svarbus strateginis dokumentas, kuriuo privalo būti grindžiama įstaigos veikla. Savivaldybės darbus finansuojame mes, kiekvienas, mokėdami mokesčius, todėl ir kiekvienas tikimės patogesnio gerbūvio, gražesnės aplinkos, kokybiškų paslaugų. Suprantame, kad nusifotografuoti sporto, kultūros ar kitokių šventinių renginių metu reikia, bet kai viešinama beveik tik tokia veikla, sukelia visokių minčių. Visokių minčių kelia ir savivaldybės vadovų deklaruotas skaidrumas, viešumas (galvoje turime 2021 m. veiklos plano ataskaitos paskelbimą po savivaldybės tarybos posėdžio)… 

Turbūt kiekvienas suprantame koks svarbus yra laikas. Planuoti, tačiau neįgyvendinti projektai – tai veltui prarastas laikas, o gyvenant tokiu sudėtingu infliaciniu laikotarpiu – tai ir nesugebėjimas laiku ir efektyviai panaudoti tų metų darbams skirtų konkrečių finansinių resursų.

3 komantarai (-ų)

  1. Nėra ką komentuoti, kai viskas tragiška….

  2. Kaži, kiek privačioje struktūroje tokį „projektų vadovą” laikytų?..

  3. kanalizacijos karalienei taryba parduoda ne socialinės paskirties savivaldybės būstą – o ką?


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here