Skip to content

2022 m. egzaminų sesijos rezultatai

Gražina MACKONIENĖ (Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja)

Prieš keletą dienų pasibaigė 2022 m. brandos egzaminų sesija. Kaip žinia, liepos 12-ąją buvo paskelbti ir paskutinieji valstybinių brandos egzaminų rezultatai. Kaip ir ankstesniais metais, brandos atestatui gauti mokinys turėjo išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą ar atlikti brandos darbą. Iš viso kandidatai galėjo rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Brandos egzaminus turėjo teisę laikyti tik tie, kurių egzaminuojamo dalyko metinis įvertinimas ne mažiau nei ketvertas.

Šiais metais Ignalinos rajono savivaldybėje kandidatai pasirinko laikyti iš viso 284 valstybinius ir 38 mokyklinius brandos egzaminus. Išlaikyti 249 valstybiniai (88 proc.) ir visi mokykliniai (100 proc.) brandos egzaminai.

Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra privalomas, todėl jį laikė visi egzaminų sesijoje dalyvaujantys kandidatai: 53 – valstybinį, o 27 – mokyklinį. Pakartotinėje sesijoje šį egzaminą perlaikė 2 kandidatai, kadangi jie neišlaikė šio dalyko valstybinio brandos egzamino. Džiugu, kad savivaldybės privalomojo egzamino rezultatų vidurkis (48,72) yra aukštesnis nei šalies (48,26).Šis rodiklis šiek tiek aukštesnis ir už 2021 m. savivaldybės vidurkį, kuris buvo 48,03.Vienas darbas iš Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos įvertintas aukščiausiu – 100 balų – įvertinimu.

Net 63 kandidatai laikė užsienio (anglų) kalbos VBE, visi išlaikė sėkmingai, surinktų balų vidurkis – 50,97 (2021 m. – 55,46).

Tikru iššūkiu išlieka matematikos VBE ne tik ignaliniečiams, bet ir visai Lietuvai. Nors 2021 m. šį egzaminai sėkmingai išlaikė 85 proc. rajono abiturientų, šiais metais tai pavyko tik pusei laikiusiųjų. Rezultatų vidurkis rajone – 18,03 (2021 m. – 29,57), o šalyje – 24,29 (2021 m. – 35,24). Tačiau turime ir matematikos VBE šimtuką, priklausantį Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos abiturientui. 

Visi abiturientai išlaikė istorijos (2022 m. vidurkis – 39,74, 2021 m. – 35,72), geografijos (2022 m. – 38,69, 2021 m. – 41,04), biologijos (2022 m. – 37,75, 2021 m. – 46,13), chemijos (2022 m. – 60,5; 2021 m. – 34), fizikos (2022 m. – 41,67, 2021 m. – 41,67), užsienio (vokiečių) kalbos (2022 m. – 68) valstybinius brandos egzaminus. Informacinių technologijų VBE iš 17 laikiusiųjų išlaikė 14 kandidatų (2022 m. – 26, 2021 m. – 51), užsienio (rusų) kalbos – 14 abiturientų (iš 15 laikiusiųjų) (2022 m. – 47,93, 2021 m. – 64,93).

Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijoje vienas abiturientas gaus brandos atestatą su pagyrimu, dar penki VBE darbai įvertinti aukštais balais (nuo 95 iki 99).

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 31 d. patvirtintame Gabių mokinių skatinimo tvarkos apraše yra įteisinta galimybė apdovanoti abiturientus, išlaikiusius brandos egzaminus aukščiausiais balais (100 balų, 95–99 balai) ar gaunančius brandos atestatą su pagyrimu. Smagu, kad tokių abiturientų turime.

1 komentaras

  1. Negausūs rezultatai….Sarmata ne tik už matematiką, bet ir kiti blogesni


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here