Skip to content

Senjorai imasi konkrečių veiksmų 

Nėra nieko smerktino, net priešingai, sveikatinga pasižvalgyti, kuo gyvena kiti. Gan dažnai MI puslapiuose apžvelgiami kaimynų iš Visagino nuveikti darbai, idant aktyvumo virusu galėtų užsikrėsti ir kiti. Kasdien žmonės praleidžia smulkių, bet esminių detalių, kurios gali viską keisti iš esmės. Tačiau stebint visaginiečių veiklas, prieš akis išnyra viena tobuliausių kokybiško ir ilgo gyvenimo mažų žingsnių metodika IKIGAI. Vienas iš mažų žingsniukų – tarptautinė konferencija „Sidabrinė banga: atrasti drąsių pokyčių“. 

Pasaulis sparčiai sensta

Visagine vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Sidabrinė banga: atrasti drąsių pokyčių“, dalyvavo žmonės ir nuotoliniu būdu, ir gyvai (50 dalyvių). Tarp beveik 330 nuotoliniu būdu prisijungusių dalyvių, buvo ir ignaliniečių. Bene labiausiai privertė sunerimti žinia, kad pasaulis labai sparčiai sensta, o būsimieji senjorai jau suvokti, kad pats laikas pasirūpinti meškere, nes žuvų (t.y. įvairių lengvatų, pritaikytos infrastruktūros ir net pačių senatvės pensijų klausimas pakibęs ore). Su kolegomis atlikęs rimtą tarptautinę socialinę studiją apie tai pranešė Lietuvos socialinių mokslų centro direktorius dr. Boguslavas Gruževskis, pabrėždamas, kad net ir Afrikoje fiksuojama žmonijos senėjimo problema. 

Ignalinoje – Senjorų taryba? 

Regionų politikos ekspertas Ričardas Diržys akcentavo neišnaudotas NVO galimybes, ypač savivaldoje. „Mes išsirenkame vietos valdžią ir viską atiduodame į jų rankas. Taip būti neturėtų. Visos savivaldybėse registruotos NVO turėtų įsitraukti į veiklas, siekdamos gerovės aplinkai, kurioje gyvena“, – sakė R. Diržys. Čia skubame užbėgti už akių… Pasirodo Visagino savivaldybės tarybos sprendimu jau patvinta ir Visagino savivaldybės senjorų taryba. To pasiekta taip pat projekto „Visaginas – draugiškas senjorams miestas“ veiklų metu. 

Senjorų tarybos nariai vienareikšmiškai akcentuoja, kad visuomeninių senjorų organizacijų veikla akivaizdžiai reikalinga vyresnio amžiaus žmonėms, ji gerina jų gyvenimo kokybę, socialinius įgūdžius ir socialumą, gerina fizinę, emocinę ir psichinę būklę. Aktyvių žmonių, gebančių ir norinčių savanoriškai dirbti organizacijose, yra, bet visi susiduria su pagrindine problema – nėra galimybių organizacijų veiklos tęstinumui: nėra lėšų veikloms, komunaliniams mokesčiams, patalpų klausimas neišsprendžiamas daugybę metų – nuolatinė laikinumo būsena. 

Šiuo metu Visagino Senjorų taryba užmezgusi kontaktą su Kauno Senjorų taryba, tad konferencijoje dalyvavusieji ignaliniečiai jau taip pat svarsto galimybę Ignalinos TAU (ITAU) inicijuoti Senjorų tarybą ir Ignalinoje. Ar pavyks – laikas parodyti. 

Žinios – raktas nuo visų durų

Išties daug dėmesio sulaukusioje konferencijoje sveikinimo žodį tarė LR Seimo narys Algimantas Dumbrava, Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz, Visagino Trečiojo amžiaus universiteto pirmininkė Asta Sieliūnienė, kuri pristatė ir jau nuveiktas projekto veiklas, rezultatus ir pakvietė jungti į dar būsimus susitikimus, kalbėjo kiti svečiai.

Konferencija dėmesį traukė įdomiomis paskaitomis ir diskusijų temomis. Projekto „Visaginas – draugiškas senjorams miestas“ ekspertė Laura Mažintė skaitė paskaitą apie draugiško senjorams miesto įgyvendinimo teisinius aspektus bei dalinosi Europos šalių gerąja patirtimi. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupės vyriausiasis patarėjas Steponas Kulbauskas kėlė klausimus, susijusius su vyresnio amžiaus žmonių socialinės įtraukties ir aktyvumo didinimo iššūkiais. Konferencija pabaigta diskusija „Kokių paslaugų trūksta senjorams ir kaip jos turėtų būti teikiamos?“ Drąsiai galima daryti išvadas, kad žinios yra raktas, tinkantis visoms durims. Tik turėdamas jų gali padėti ir sau, ir kitiems, gali būti visateisiu visuomenės nariu, įtakojančiu sprendimus. 

Nuo idėjos iki realių veiklų

Minėta konferencija – viena iš projekto „Visaginas – draugiškas senjorams miestas“ veiklų. 2021–2022 m. Visagino Trečiojo amžiaus universitetas kartu su VšĮ Visagino bendruomenės fondu vykdo 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo programos Lietuvoje finansuojamą projektą „Visaginas – draugiškas senjorams miestas“.

Projekto tikslas – įgalinti tikslinės grupės Visagino miesto gyventojus aktyviai dalyvauti pilietinėse veiklose ir išsakyti savo nuomonę formuojant vietos savivaldos sprendimus, susijusius su palankios vyresniojo amžiaus gyventojams gyventi aplinkos kūrimu. Projekto veiklomis siekiama užtikrinti, kad priimant strateginius vietos savivaldos kompetencijai priskirtus sprendimus Visagine, nebūtų ignoruojamas demografinis gyventojų senėjimas, pagyvenę asmenys būtų įtraukiami į sprendimų, kurie yra susiję su palankios senėjimui aplinkos Visagine kūrimu bei šios tikslinės grupės pilietiniu aktyvumu, priėmimo procesus vietos savivaldos lygmenyje.

Autorės nuotr. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje