Skip to content

Pripažino, kad vežimą vėl stato prieš arklį

Jonas BALTAKIS (Rajono savivaldybės tarybos narys)

Birželio 20 d. rajono savivaldybės administracijos direktorei Jūratei Balinskienei pateikiau du raštiškus paklausimus, į kuriuos ji privalėjo atsakyti. Į pirmą paklausimą dėl 12 konteinerių už 128 500 eurų įsigijimą atsakė greitai, nes ten išties pažeidimų nebuvo (apie tai rašiau). Į antrą paklausimą, kuris spausdinamas žemiau, atsakymo laukiau mėnesį, nors atsakymui įstatymu skirta 20 dienų, o tarybos nariui – 5 dienos. Kodėl buvo delsiama, suprasite iš J. Balinskienės atsakymo.

Paklausimas

Kas ir kodėl nusprendė griauti Lietuvos Žiemos sporto centre esančius tris sublokuotus „alytnamius“, kaip tai suderinama su savivaldybės tarybos 2020 vasario 20 d. sprendimu Nr. T-29 patvirtinta turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarka, kurioje aiškiai pasakyta, kad sprendimą dėl nekilnojamo turto nurašymo priima savivaldybės taryba?

Sprendimo T-29 tvarkos dėl turto 68 punktas skamba taip:

68. Sprendimus dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės turto nurašymo priima:

68.1. savivaldybės taryba dėl:

68.1.1.  savivaldybės nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų;

68.1.2. savivaldybės nematerialiojo turto ir ilgalaikio materialiojo turto – kilnojamųjų daiktų, kurių vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra 15 tūkst. eurų ir didesnė;     

68.2. savivaldybės įstaigos ir  įmonės (išskyrus sprendimus dėl savivaldybei patikėjimo teise perduoto valstybės turto) dėl nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus nekilnojamąjį turtą ar kitus nekilnojamuosius daiktus), kurio vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra mažesnė nei 15 tūkst. eurų – įmonės savininko teises pareigas įgyvendinančiai institucijai davus rašytinį sutikimą.)

Patvirtinta Viešojo pirkimo komisijos 2022 m. gegužės 24 d. protokolu Nr. S4-214

Sporto komplekso pastatų, esančių Sporto g. 6, Ignalinoje, griovimo ir sutvarkymo darbų pirkimo, skelbiamo apklausos būdu, sąlygos. 

2.1. Pirkimo objektas – Sporto komplekso pastatų esančių, Sporto g. 6, Ignalinos mieste griovimo ir sutvarkymo darbai (toliau – Darbai). Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

2.5. Maksimali planuojamos sudaryti sutarties  vertė – 24 800,00 Eur be PVM (su – 30 008 Eur)..

Pirkimas paskelbtas 2022-05-24

Direktorės atsakymas į paklausimą

Dėl turto nurašymo

Ignalinos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad sprendimus dėl nekilnojamojo turto nurašymo priima turto valdytojas, t. y. Ignalinos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi teisės aktų nustatyta tvarka.

Šiuo metu rengiami dokumentai dėl sporto komplekso pastato, esančio Sporto g. 6, Ignalinos mieste, pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo bei likvidavimo.

Griovimo procedūros bus pradėtos vykdyti Ignalinos rajono savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl pastato nurašymo ir likvidavimo.

Administracijos direktorė Jūratė Balinskienė

Taigi, ką turim. Pirma, paantrinimą man, kad išties „sprendimus dėl nekilnojamojo turto nurašymo priima turto valdytojas – rajono savivaldybės taryba“. Ji priima sprendimą ir dėl pastato nurašymo bei griovimo. Procesas vyksta, konkursas griovimo darbams paskelbtas dar gegužės 24 d., o rajono tarybos sprendimo nėra iki šiol. Antra, kas nusprendė, kad gana nesenas pastatas jau netinkamas ir kas bus jo vietoje? Trumpai sakant, šioje padangėje nieko naujo – vežimas vėl statomas prieš arklį. Pirmiau daroma (neteisėtai), o tik po to bandoma viską įkišti į teisinius pavalkus.

xxx

Į mane neretai kreipiasi žmonės ir klausia, kaip gauti pirmines ir antrines reabilitacijos paslaugas Ignalinos ligoninėje, skundžiasi, kad ligoninės reabilitacijos kabinetai dažniau būna užimti kitų rajonų gyventojų (ypač Švenčionių r.), o ignaliniečiams, kad patektų, tenka laukti 2–3 mėnesius, kai kitų rajonų gyventojai laukia 1–2 savaites. Todėl rinkėjams pageidaujant, užvakar paklausimą pateikiau laikinai einančiai Ignalinos ligoninės direktorei Daivai Vinogradovai. Jis skamba taip:

Kokia tvarka yra teikiamos šeimos gydytojo skirtos reabilitacinės paslaugos rajono gyventojams? Kiek jų gauna Ignalinos rajono ir kitų rajonų gyventojai (procentais)? 

K. Pabijuto pieš.

1 komentaras

  1. „pateikiau” – Vidmantas parašė, tai sugebėjai pateikti. Na per 20 člienystės taryboje metų irgi šioks toks pasiekimas…


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here