Skip to content

„Kol aš esu, kol tu esi, kol mes kartu – visi visi…“ Dūkšto krašto dainų ansamblis paminėjo veiklos 30-metį

Lina RAGINYTĖ

Rugsėjis Dūkšto miestelyje kasmet nuspalvina geromis emocijomis, nuostabia muzika, išskirtiniu dėmesiu kits kitam ir virš visko pakylėjančia Meile. Iškelti galvą aukštyn ir žengti drąsiai į priekį gali tik nebijantis Jos – Meilės, nebijantis Jos akinančios tiesos, Jos svilinančių pamokų, nebijantis Jos apkabinimų ir jaudinančios šilumos. O gal ir gerai, kad yra Jos bijančių, besislepiančių šešėliuose, nes juk tai ženklas, kad jie dar neprarasti, jog dar yra vilties… kažką pakeisti. Vedini tikėjimo visame kame dūkštiečiai sekmadienį šventė tradicinius Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidus Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčioje, kur tikinčiuosius pasitiko klebonas kun. Vytautas Pūkas. O išvakarėse triukšmingai paminėjo Dūkšto krašto dainų ansamblio veiklos 30-metį.

Prieš metus

Simboliška. Pernai, prieš pat Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidus, „į sceną“ sugrįžo Dūkšto kašto dainų ansamblis. „Viskas įvyko kažkaip spontaniškai. Susirinkome, pasikalbėjome sodyboje, staiga atsirado ir akordeonas… žodis po žodžio ir vėl suskambo muzika. Mūsų pečiai, įkvėpėjai ir psichologai šiame „atgimime“, patikėję mumis, buvo Dūkšto bendruomenės narės Onutė Zaleckienė ir Jūratė Rudokienė. Aš pats ir norėjau, ir jaudinausi, kad tik vienas kitas dūkštietis ateis. Išsakiau šiuos nuogąstavimus pagrindinei organizatorei J. Rudokienei, tačiau to, kas įvyko šiandien bažnyčioje, įtariu, nesitikėjo net ir ji pati“, – prieš metus atviravo Vytautas Kazėnas, ilgametis ansamblio narys, buvęs Dūkšto seniūnas. 

Vadinamoji pasaulinė pandemija ir Lietuvą parklupę karantinai darė įtaką daugeliui spendimų, pokyčių, sukėlė daug sumaišties, įtampos, neigiamų pasekmių. Dūkšto ansamblio veiklos sustabdymas – viena iš jų. Todėl ano sekmadieninio popietę ansamblio išėjimas į sceną buvo tarsi simbolinis Vilties ženklas: Viskas Bus Gerai. 

Po šv. Mišių, išreikšdami pagarbą savo mylimam miesteliui 160-ies metų jubiliejaus proga, sugiedojo ansambliečiai Dūkšto himną, kuriam žodžius ir muziką prieš keletą metų sukūrė Dangutė Urbonienė. Smagiais plojimas pasitikti atlikėjai, tęsė dainą po dainos. Tądien gėlėmis visiems koncertavusiems ir 40 metų Dūkšto krašto kultūrai dovanojusiai bei beveik 30 metų ansambliui vadovaujančiai D. Urbonienei pasirūpino Ažukarklinės seniūnaitis Alfredas Paukštė bei Dūkšto seniūnaitis Dalius Bikulčius. 

Taip buvo prieš metus. Pastarieji, jubiliejiniai, ansamblio metai buvo kupini sunkių išgyvenimų, virtinė akibrokštų iš pačių artimiausių visos miestelio bendruomenės žmonių, bet, kaip sako Dūkšto krašto bendruomenės pirmininkė Jūratė Rudokienė, mūsų sąžinė švari ir rami, nesikabiname už nuoskaudų ir su Dievo palaima leidžiamės tolyn, į rytojų, kuriame kits kitam pirmiausiai –  žmogus. 

Šventinis vakaras

Miestelio bažnyčios šventoriuje šeštadienio rytą iškilo scena, sužibo šviesos, nuaidėjo muzika. Kodėl šventoriuje, jei ansamblis prieš tris dešimtmečius įkurtas tuometiniame Kultūros centre, kuriam vadovavo Janina Andrejeva ir kodėl ne Dūkšto krašto bendruomenės, kurį priglaudė ansamblį po savo sparnu, erdvėse? Nežinau. Bet tikrai žino tas, kuris vis dar bijo šviesos ir tūno šešėlyje.  

Vakarop į sceną pakiliai užlipę Dūkšto krašto dainų ansamblio nariai sugiedojo miestelio himną. Miestelį užlieję balsai palietė ir miestelėnų, ir svečių slapčiausias širdies kerteles, kuriose glaudžiasi neišsakyti žodžiai, neišjausti jausmai – kiekvienas išgyveno savąją akimirką. 

Dūkšto krašto bendruomenės organizuotą renginį vedė atlikėjai Renata ir Deividas Norvilai, kurie vėlų vakarą ir vainikavo koncertinę programą. Ir iki tol tiek visko buvo…

Dūkšto krašto dainų ansamblio dainas keitė Visagino kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas „Gervė“, kuriame šoka ir dūkštiečiai, o juos abu – atvykę svečiai, sveikinti ansamblio ir jo vadovės Dangutės Urbonienės. 

Pirmasis padėkos ir sveikinimo žodį tarė europarlamentaras Bronis Ropė, jį papildė Seimo nariai Algimantas Dumbrava ir Gintautas Kindurys, kraštietė, buvusi Dūkšto merė Dalia Štraupaitė, rajono savivaldybės tarybos narys Laimutis Ragaišis, žinomas folklorinių dainų atlikėjas Rimantas Klimas (pasveikino daina) bei Dūkšto krašto bendruomenės pirmininkė Jūratė Rudokienė. Visi jie rado padėkos ir įkvepiančių žodžių, juos pasaldino humoru ir padrąsinančiais apkabinimais. 

Vėliau estafetę perėmė Zarasų rajono liaudiškos muzikos kapela „Sadūnai“. 

Nutilus muzikos garsams, visi sugužėjo į bažnyčią maldai už Išėjusius ansamblio narius. 

Garbinga premija 

Per tris ansamblio veiklos dešimtmečius aplankytos užsienio šalys: Čekija, Lenkija, Baltarusija, dalyvauta tarptautiniuose festivaliuose „Ežerų Sietuva“, su koncertinėmis programomis pasirodyta Vilniuje: Žalgirio mūšio minėjimo metinėse Kalnų parke, Rudens gėrybių mugėje Vingio parke, dainų vakare „Padainavimai su Veronika Pavilioniene“ Mokytojų namuose, romansų vakare Grafo Tiškevičiaus rūmuose bei apkeliauta didelė dalis Lietuvos, dainuota mažų ir didelių bendruomenių suėjimuose, daug įspūdingų akimirkų dovanota savojo rajono žmonėms. 

2007 m. Dangutės Urbonienės vadovaujamam Dūkšto krašto dainų ansambliui įteikta garbina Miko ir Kipro Petrauskų premija. 

Atlaidai

Sekmadienio rytas pradėtas su malda. Miestelis šventė tradicinius Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidus Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčioje, o vėliau muzikinę dovaną bendruomenei skyrė garsus folklorinių dainų atlikėjas Rimantas Klimas ir jam akomponavusi kraštietė Birutė Paukštienė. 

Net ir šventajam sunku šypsotis, kai širdis plūsta krauju. Tokia, matyt, šio miestelio dalia: vieniems per skausmą kantriai auginti ir į šviesą vesti paklydusias dūšias, o kitiems – mokytis ir augti su malda, per maldą ir maldoje.  

J. Baltakio nuotr.

2 komantarai (-ų)

  1. Nuostabi šventė, labai šiltas ir nuoširdus straipsnis apeinant visas intrigus .
    Būkit sveiki ir veržlūs!

  2. Puiki šventė visai Dūkšto bendruomenei ir jo svečiams. Nekreipkim dėmesio į žmones, kaišiusius pagalius į sklandžią šventės organizavimo veiklą. Nuoširdi padėka ir didžiulis ačiū Dūkšto parapijos klebonui Vytautui Pūkui, priglaudusiam šventę po Šventovės sparnais.


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here