Skip to content

Turiningas Ignalinos kraštiečių klubo ruduo

Renė JAKUBĖNAITĖ (Ignalinos kraštiečių klubo prezidentė)

Ignalinos kraštiečių klubo veikla visuomet siejasi su kultūra, kultūriniais renginiais, bendravimu su menininkais, dalyvavimu profesionaliojo ir mėgėjų meno projektuose. Klubas ir pats inicijuoja kūrybinių projektų sukūrimą bei pristatymą Vilniaus ir kitų miestų bei miestelių gyventojams. Didžiausią susidomėjimą visuomet kelia įvairūs susitikimai su menininkais, kūrėjais, įdomiais įvairių sferų visuomenės žmonėmis.

Rugsėjo 10 d. Ignalinos kraštiečių klubas pakvietė kraštiečius ir vilniečius į įdomų, prasmingą renginį – kraštietės, istorikės, diplomatės Valentinos Zeitler istorinio romano „Jonušas Radvila. Likimo spąstai“ pristatymą. Susitikimas su autore vyko klubo partnerių Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejuje. Knygos turinį, jos svarbą ir istorinį vertinimą aptarė renginio svečiai – profesorė, dr. Raimonda Ragauskienė, profesorius, dr. Aivas Ragauskas, politikas, buvęs Švietimo ir mokslo ministras Remigijus Motuzas. Knygos autorė pristatė savo vyrą Bodo Zeitler, kuris yra didelis Lietuvos, tuo pačiu ir Ignalinos krašto mylėtojas, kultūros renginių gerbėjas, visų Valentinos knygų, kurių jau išleista dešimt, mecenatas.

Knygos pristatymą paįvairino aktoriaus Kristijono Sipario sukurtas Jonušo Radvilos draugo Zbignevo portretas, kuris savo meniškumu, to istorinio laikotarpio įvaizdžiu nukėlė renginio dalyvius į permainingus ir neramius romane aprašytus XVII a. įvykius. Ačiū už nuolatinį bendravimą klubo renginiuose viešajai įstaigai „Meno ekspansija“.

Istorinio romano pristatymą papildė ir labai praturtino tai, kad kai kurie renginio dalyviai jau buvo perskaitę šį romaną ir labai įdomiai, išsamiai dalyvavo diskusijoje. Tai klubo nariai – VU doc. dr. Vytautas Kindurys, kultūrininkė, bibliotekininkė Angelė Petrauskienė, inžinierius, aktyvus visuomenininkas Vygandas Čeponis, klubo svečiai – inžinierius Arvydas Domanskis, istorikas, restauratorius Petras Kanevičius.

Vakaro dalyviai pageidavo dar vieno renginio – susitikimo su įdomia autore Valentina Zetler, kur būtų galima susipažinti su visa jos kūryba. Manome, kad tai bus įgyvendinta dar šį rudenį.

Gražus ir prasmingas Ignalinos kraštiečių klubo vakaras tęsėsi, bendraujant prie arbatos, prie kraštietės Nijolės Brazauskaitės keptų pyragų. Renginio pabaigos akcentas – Valentinos Zeitler įstojimas į Ignalinos kraštiečių klubo narius, kadangi ji daugelį metų gyveno Ignalinoje, baigė Ignalinos I-ąją vidurinę mokyklą, jos mama Liongina Daktaraitytė buvo ilgalaikė rajoninio laikraščio „Nauja vaga“ žurnalistė, redaktorė. Tikimės, kad Valentinos dalyvavimas kraštiečių klubo veikloje praturtins jo veiklų turinį.

Kraštiečiai aptarė ir kitus planuojamus šių ir kitų metų renginius bei projektus.

Klubo narių nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here