Skip to content

Pagaliau išgirdo

Vidmantas ČEPULĖNAS

Šio spalio 14 d. www.ignalina.lt skyrelyje „Savaitės akcentai“ rašoma: „Jau antradienį kai kuriuos nešventiškus svarstymus paskatino buvusio savivaldybės darbuotojo, galimai būsimo kandidato į savivaldybės tarybos narius, Vidmanto Čepulėno rašinys savivaldybės tarybos nario redaguojamame* laikraštyje. Suprantu, kad prasideda rinkimai, tad jau skaldomos malkos šitam politiniam laužui. Bet familiarus tonas, pagarbos kitam nebuvimas, primityvus kabinėjimasis prie kiekvieno vykdomo darbo juk  nerodo kalbančiojo, rašančiojo kultūros. Nejau tai – į būsimą valdžią pretenduojančių ir norinčių tapti politikais vizitinė kortelė? Dirbdamas šios kadencijos savivaldybės administracijoje, Vidmantas Čepulėnas, deja, nepasižymėjo tokiu uoliu noru dirbti rajono labui, dėl ko jam buvo sudarytos visos sąlygos garbingai palikti tarnystę ir išeiti į užtarnautą poilsį. Dabar, kurdamas visų darbų „eksperto“ įvaizdį, buvęs darbuotojas įžeidinėja ne tik savivaldybės vadovus, bet ir buvusius kolegas, mėtosi nepagrįstais kaltinimais. Iš esmės, esame puolami už atliekamus darbus. Yra ką veikti – juk rajone tikrai vyksta darbai: asfaltuojami keliai, tiesiami pėsčiųjų takai, tvarkomos gatvės, rūpinamasi seniūnijomis, remontuojami pastatai, rengiami ir vykdomi projektai. Ar blogai, kad tai daroma?

Minimas konkretus pėsčiųjų takas Palūšėje. Noriu pasakyti, kad nutiestąja jo dalimi jau dabar džiaugiasi Palūšės gyventojai, gyvenvietės svečiai, poilsiautojai. Tolesnei atkarpai reikalingas Lietuvos automobilių kelių direkcijos leidimas. Dokumentai Direkcijai perduoti. Gavus leidimą tiesti likusią dalį tako, darbai bus pratęsti. Tikimės,  kad projektas nebus politiškai stabdomas“.

Pagaliau sulaukiau tam tikro, nors ir liguisto, rajono savivaldybės mero J. Rasiko dėmesio į savo straipsnelius MI laikraštyje. Aš taip ir rašiau, kad nutiesta tikrai gero pėsčiųjų tako Palūšėje dalis. O kad dokumentai perduoti Direkcijai – tai gera žinia. Gal galėsiu pamatyti perduotų dokumentų lydraščio kopiją? Tik nesupratau, prie ko čia projekto politinis stabdymas? Negi manote, kad pavasarį rinkimuose Jums negavus tautos pasitikėjimo kitai kadencijai, pėsčiųjų takas Palūšėje taip ir liks nebaigtas tiesti?

Tenka pakartoti gerbiamiems skaitytojams, kad savivaldybės vadovų tiesioginis darbas – organizuoti darbus taip, kad būtų vykdomi prisiimti įsipareigojimai, tarp jų ir savivaldybės administracijos metinis veiklos planas. Kaip sekėsi jį vykdyti 2021 m., MI išsamiai aprašė tarybos nariai L. Ragaišis ir O. Zaleckienė 2022- 07-08 straipsnyje  „Pažadų marios, atliktų darbų – bala ant kelio“. Štai tik viena frazė iš to rašinio: „Visi kiti 12 projektų nebuvo įgyvendinti ir savivaldybės vadovai per 2021 m. komunalinio ūkio objektų, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų atnaujinimui, priežiūrai ir plėtrai nepanaudojo daugiau nei vieno milijono skirtų lėšų. Be to, ką pernai už milijoną eurų buvo galima nupirkti ar kiek padaryti darbų, šiemet ar kitais metais tiems patiems reikalams tikriausiai prireiks ir pusantro milijono. Kaip rajono vadovai bekalbėtų ir aiškintų, faktai kalba už save“. Taip rašo savivaldybės tarybos nariai, o ne buvęs savivaldybės darbuotojas „blogietis“ V. Čepulėnas.

Žinau ir garsiai sakau: rajono valdžia atsakinga už tai, kad būtų racionaliai panaudotos savivaldybei visos skirtos Kelių plėtros programos lėšos. Jeigu šios kadencijos vadovai  „sugebėjo“ per tris metus prarasti vieną milijoną du šimtus tūkstančių eurų, skirtų kelių statybai, jeigu man neaišku už kokią informacinę sklaidą invaziniam laikraščiu kiekvieną mėnesį pagal sudarytas sutartis galima skirti po 3000 eurų iš rajono biudžeto, jeigu sudaroma Žiemos sporto centro „alytnamių“ griovimo sutartis, negavus savivaldybės tarybos pritarimo jų nurašymui, tai kaip į tai reaguoti? Jeigu dėl įvykdyto „alytnamių“ griovimo paslaugų pirkimo ir „itin kokybiškai“ surašyto avarinio statinių būklės akto „įsižeidė savivaldybės vadovai ir buvę kolegos“, kaip teigia „Savaitės akcentų“ autorė, tai turiu tik dar kartą patvirtinti: man tai nieko naujo. Prisiminkite Hanso Kristiano Andersono pasaką „Nauji karaliaus drabužiai“, kuriai beveik du šimtai metų, o ji nesensta. Niekas nedrįsta pasakyti, kad karaliaus nuogas. Aš sakau atvirai: kai kuriuose savivaldos reikaluose (pabrėžiu: kai kuriuose) karalius nuogas. Kodėl turėčiau liaupsinti įvairiomis progomis Ignalinos tinklalapyje aprašomus mero dovanotus tortus ir batutą vaikams pašokinėti? Sakytum, jis šiuos malonumus apmoka iš savo kišenės. Gerai atliktus darbus lai garsina V. Gasparavičienė. Turiu patvirtinti, kad ji tai daro tikrai gerai. Aš tik įvardinu abejotinus ir prastai atliktus darbus (apie kuriuos poniai Vidai rašyti negalima), bei prarastus kelių fondo pinigus. Jeigu kam argumentuota kritika nepatinka, tai čia ne mano, o jų problemos. Jeigu kritikuoju nepagrįstai – atremkite tai savo argumentais, bet nedejuokite apie rašančio kultūrą.

Nereikėtų įsižeisti ir dėl Palūšės šaligatvio tęstinumo. Turėjote tris metus gražaus laiko parengti šaligatvio statybos darbų kelio juostoje techninį projektą, be kurio nėra ko belstis į Kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos. Kur tas techninis projektas? 

Niekas neliaupsina autobuso vairuotojo, kad jis veždamas keleivius, tarkim į Vilnių, nepažeidė eismo taisyklių. Tai jo darbas. Laiku ir saugiai, laikantis kelių eismo taisyklių, nuvežti pagal patvirtintą grafiką keleivius iš taško A į tašką B. Kaip ir mero bei administracijos direktoriaus nereikėtų liaupsinti už tai, kad jis padarė tai, ką ir turėjo padaryti pagal patvirtintus planus ir pareigybės aprašymą. 2021 m. savivaldybės administracijos plano vykdymo rezultatai ir uoga ant torto – Žiemos sporto centro „alytnamių“ griovimo istorija rodo, kad administracijos direktorė ir jos vadovaujama administracija prastai vairuoja savivaldybės  administracijos lainerį. Čia tas pats, kaip kad sistemingai eismo taisykles pažeidinėjantis ir pagautas girtas vairavęs autobusą vairuotojas. Lyginti abudu vairuotojus nelabai tinka (darbo pobūdis, o ir atlyginimai gerokai skiriasi), bet šis palyginimas leidžia geriau suprasti reikalo esmę.  

Manau, gerbtini vadovai, yra giliai įsitikinę, kad juos kritikuoti nemandagu. Juk teisėtai išrinktas meras, politinį pasitikėjimą gavusi savivaldybės administracijos direktorė… Tikėtina, kad už tokią kritiką tikrai atsilieps darbe (?). Štai todėl ignaliniečiai – ir ne tik biudžetininkai – nedrįsta viešai sakyti to, ką apie Jus galvoja. Čia ne tik mūsų, ignaliniečių, čia visos Lietuvos provincijų bėda. O Jūsų kritiką mano atžvilgiu priimu. Juk tiek laiko nesulaukiau reakcijos į per dantį Jus patraukiančius mano straipsnelius MI laikraštyje. 

„Dirbdamas šios kadencijos savivaldybės administracijoje, Vidmantas Čepulėnas, deja, nepasižymėjo tokiu uoliu noru dirbti rajono labui“, – teigia „Savaitės akcentai“. Tai kad, gerbtinas pone mere, Jūs mane ignoravote nuo pirmo savo darbadienio Ignalinos savivaldybėje. Net buvęs mano tiesioginis vadovas, direktoriaus pavaduotojas Stasys Luneckas, gaudavo pastabų: tu, Stasy, per daug bendrauji su Čepulėnu (supraskite jis – „blogietis“). O bendraudavome darbo reikalais. Aš mačiau kasdienines problemas, žinojau kaip reikia spręsti kelių statybos reikalus, apie tai kalbėdavome su direktoriaus pavaduotoju. Jums gi, gerbtini ponai, praktiškai iš gatvės atėjusiems į aukščiausius savivaldybės postus, mano patarimų nereikėjo. S. Lunecką išėdėte, Kelių fondo pinigai „sudegė“. Manęs išėsti nedrįsote, nekantriai laukėte 65-ojo mano gimtadienio. Kaip ne kaip, bet aš buvau valstybės, pabrėžiu – valstybės, bet ne mero Rasiko, ar direktorės Balinskienės tarnautojas. O kad esu „valstiečių“ partijos rinkiminiame sąraše į savivaldybės tarybos narius, tai tiesa. Patinka kam ar ne, bet kai kuriuos savivaldos reikalus išmanau ne blogiau už dabar gaunančius algą iš rajono savivaldybės biudžeto. Ir man nebegalioja du žodeliai: „atsilieps darbe“. Todėl ir ateityje nesislėpdamas sakysiu tai, ką galvoju apie rajono valdžią. Ir visai nesvarbu, ar tai bus „bolševikų“, „valstiečių“, „konservatorių“ ar kokia nors kita valdžia.

* Kada bukos galvos savivaldybėje pagaliau įsisąmonins, kad J. Baltakis yra tik VšĮ „Mūsų Ignalina“ vadovas ir niekas kitas – MI.

10 komentaras

 1. Pagaliau vienas pratrūko ir išrėžė tiesą į akis. Pažiūrėkit vakaryktį savivaldybės tarybos posėdį ir pamatysite kokius šposus savivaldybės vadovai išdarinėja kartu su šilumos tinklais. Tikiuosi kad kažkur bus suprantamiau aprašyta. O mero replikos savivaldybės tarybos nariams į užduotus klausimus ir pasiūlymus pritrenkia. Gal todėl didžioji dauguma jų tik sėdi lyg būtų į kelnes pridarę ir jiems jokių klausimų nekyla. Vidmantai, gerą žinią pranešei – vieną balsą iš manęs turi.

  • Na tikrai šposai,dar kartą perką matomai tai kas jau nupirkta ir sumontuota,matomai pinigų rikimams reikia,ar Sauliukas po „vakarykščio” sumanė kaip atkatą gauti pagal vilenskas tvarkas,neišgyvena,o ir buhalteris savas atsivežtas iš biržos kodėl nepasitaškius gyventojų pinigais,na ir kas kad tarifas padidės.

 2. Aš manau, kad mero sprendimams (nuotaikai) įtakos labai turi trys moterys: administracijos direktorė, uošvienė ir žmona. Jei uošvienė užgirsta, kad apie jos Justuką kažkas negražiai kalba, tai visą Ignaliną pakelia ant kojų ginti merą. Jei atjungus jį nuo vienos moters, pvz. direktorės, manau, jis gal tada klausytų visuomenės. Greičiausia, jį valdytų kiti – gera vieta laisva nebūna.

  • labai teisingas pastebėjimas 🙂 Kai sako, kad vyras galva, o moterys kaklas, tai čia jau visas trigalvis slibinas gaunasi su į visas puses chaotiškai besimakaluojančiomis galvomis 😀

 3. Baltaki,jau visai nupušai,kito žmogaus vardu rašinėji,pats savo straipsnį komentuoji…matosi,kad žmogus tiesiog mėgaujasi pačiu rašinėjimo procesu,o prasmė to kažkur ties mėnulio pilnatimi.Sėkmės besismaginant.

  • Va va rasiko liumpenai lenda iš apkasų: reikia pradėt , nes rinkimai netoli

 4. Pagarba žmogui, kuris tiesiai rėžia.. tiesą (mandagiai) .. O kiek reikalų dar nežinoma.

  • o kiek žmonių tyli? Tiesiog nenori kišti rankų prie š…..

 5. Stasy, jei žmogelis laikosi įsikibęs į moterų padelkas nieko nepadarysi… vienas padelkas praimsi, tai tuoj pat kitas susiras. Tai žinau iš savo patirties.

 6. valdžia dabar vaikų darželio lygyje.
  Sėdint vienoje smėlynėje, mato tik savo kibiriuką ir aiškina su kuo ‘žaisti’, o su kuo ne 😀 Ir tie aiškinimai dar ir kaitaliojasi reguliariai, lygiai kaip pas vaikus. Ir kaip vaikai, labiausiai mėgsta ‘draugauti” su tais, kas juos liaupsina arba saldainį duoda.


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here