Skip to content

Kaip norėjo pirkti jau nupirktą prekę už 260 000 eurų

Ona ZALECKIENĖ ir Jonas BALTAKIS (Rajono savivaldybės tarybos nariai)

Spalio 20 d. įvyko rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo numatyta apsvarstyti 21 savivaldybės tarybos sprendimų projektą, tačiau net trijų sprendimų projektų svarstymas liko už borto. Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo viešajai įstaigai Ignalinos rajono poliklinikai savivaldybės tarybos komitetų posėdyje buvo išsakyta abejonių dėl tokio sprendimo teisėtumo. Tarybos nariai tuomet buvo patikinti, kad viskas tvarkoje, bet deja pasitvirtino, jog tokio sprendimo priėmimui šiuo metu nėra teisinio pagrindo, nes savivaldybė nėra parengusi ir patvirtinusi tokio vardo suteikimo tvarkos. Nors bendrame komitetų posėdyje šiam sprendimui buvo pritarta, tačiau iš savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės jis buvo išbrauktas. Tai ne pirmas atvejis, kai paruošti savivaldybės tarybos sprendimai neatitinka teisinio reglamentavimo, nors jie prieš teikiant svarstymui, būna suderinti su savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Edita Rasteniene bei kitais atsakingais administracijos specialistais. 

Tarybos posėdžio pradžioje meras informavo, kad dėl svarbių aplinkybių nebus svarstomas klausimas dėl savivaldybės biudžeto lėšų 150 tūkst. eurų investavimo (pinigų skyrimo) į Ignalinos šilumos tinklus, nes savivaldybės vadovai posėdžio išvakarėse gavo raštą, su kuriuo nespėjo susipažinti. Tokie pat raštai buvo atsiųsti ir visiems savivaldybės tarybos nariams. 

Tačiau, kad visų mūsų mokesčių mokėtojų lėšomis būtų sprendžiamos vienos bendrovės laikini sunkumai, taryba turi patvirtinti, už kokias bendrovės investicijas savivaldybė pasirengusi skirti savo biudžeto lėšas. Meras svarstymui pateikė sprendimo projektą dėl UAB Ignalinos šilumos tinklų 2022–2024 m. investicijų plano naujos redakcijos patvirtinimo. Prie sprendimo projekto pateiktas UAB Ignalinos šilumos tinklų generalinio direktoriaus Sauliaus Rukšėno pasirašytas raštas, kuriame teigiama: „UAB Ignalinos šilumos tinklai, toliau (Bendrovė), siekdama sumažinti kietųjų dalelių (KD) išmetimą į atmosferą, planuoja kartu su naujai įrengiamais 1,25 MW ir 4,8 MW vandens šildymo katilais Ignalinos centrinėje katilinėje, sumontuoti elektrostatinį filtrą (ESF).“ O to dūmų valymo filtro kaina net 260 tūkst. eurų. Toliau rašte teigiama: „Planuojama investicija užtikrins aplinkos taršos mažinimą ir aukščiau minėtų teisės aktų reikalavimų vykdymą.“ 

Na, va, nuo čia ir prasidėjo keistų aplinkybių ir neatitikimų lietus. Bendrajame savivaldybės tarybos komitetų posėdyje tas pats gen. direktorius S. Rukšėnas tarybos nariams aiškino, kad elektrostatinis filtras katilinėje sumontuotas ir jie tik laukia iš Šveicarijos atvykstančių specialistų, kurie sureguliuos jo veikimą. Iki tarybos posėdžio suradome viešai skelbiamus kai kuriuos katilinės įrangos pirkimo istorijos dokumentus, kuriuose nurodyta, kad keičiant senuosius vandens šildymo katilus naujais, turi būti sumontuotas gamtosauginius reikalavimus atitinkantis dūmų valymo įrenginys. Kai pernai buvo rengiamas konkursas naujų katilų pirkimui, jo sąlygose (jas kūrė dar buvęs laikinasis Šilumos tinklų direktorius A. Jatulis, pasirašė inžinierius D. Šimkūnas) nedviprasmiškai nurodyta, kad tas dūmų filtras ir jo įrengimas įeina į 1 mln. 323 tūkst. eurų sumą (su tokia suma buvo laimėtas konkursas) ir filtras jau turi būti sumontuotas. Tuomet opozicijai ir kilo įtarimai nesąžiningai elgiantis, kai vėl imta kalbėti, kad reikia naujos pinigų porcijos iš rajono biudžeto, nes esą būtinai reikia to dūmų filtro. Bet juk jis pagal laimėto konkurso sąlygas jau turi būti įrengtas! Tarybos posėdžio metu tarybos narys Vidas Kreivėnas paprašė gen. direktorių S. Rukšėną dar kartą atsakyti į konkretų klausimą – ar elektrostatinis filtras iš tiesų buvo nupirktas dar kartą. Gen. direktorius tyliai sumurmėjo – „ne“. Toliau buvo tyla, gen. direktoriaus ir mero pasimetimas ir galiausiai S. Rukšėnas pareiškė: „Aš dabar negaliu pakomentuoti“. Prie prezidiumo stalo sėdintys meras, jo pavaduotojas bei tarybos sekretorės pareigas vykdanti specialistė greitai pasišnibždėjo ir meras pasakė, kad jis atsiima šį sprendimą iki kito posėdžio. Taip ir liko neaišku, kokį planą chuliganą buvo sumastę Ignalinos šilumos tinklai su savivaldybe. Galimai iš biudžeto išpešti dar 260 tūkst. jau nupirkto filtro pirkimui. Tai patvirtina ir tai, kad S. Rukšėnas komitetų posėdžiuose ir tarybos posėdyje, paklaustas apie sumą, laimėtą konkurse, sakė melagingą konkurso sumą – ne 1,323, o 1,5 milijono eurų. 

Priminsime, kad ši katilų pirkimo istorija jau virtusi detektyvu. Kaip žinia, konkursas pirkti naujiems katilams buvo skelbtas du kartus ir abu kartus nutrauktas, mat meras yra labai susižavėjęs žaliąją energetika ir kūrė vizijas, kad miestą šildys saulės energija ir jokių katilų nereikės (nors šiuo atveju šiluma būtų maždaug 2,5 karto brangesnė, nei gaunama iš medžio drožlių). Antrąkart konkursas nutrauktas, kai jis jau įvyko ir buvo vienos Ukmergės firmos laimėtas. Tuomet ši firma rajono savivaldybę padavė į teismą ir jį laimėjo, teismas privertė vykdyti konkurse numatytus darbus. 

Keisčiausia šioje istorijoje, kad meras vėl nieko esą nežinojo ir jam reikia pačiam išsiaiškinti. Tokių istorijų jau buvo ne viena. Prisimenam, kai meras nieko nežinojo apie moksleivių perkėlimą iš vienos mokyklos sąrašo į kitos mokyklos sąrašus, siekiant apgauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdininkus ir taip siekiant neteisėtai gauti valstybės lėšų (po to savivaldybė visą bėdą suvertė mokyklos direktoriui, o neteisėtai gautas lėšas teko grąžinti). Savivaldybės administracija bandė savivaldybės tarybai teikti svarstyti sprendimą dėl „alytnamių“ prie Žiemos sporto centro nugriovimo, nors tam nebuvo teisinio pagrindo. Dėl šilumos tinklų pirkimų nepirkimų bandysim aiškintis ir mes, nes tikėti, kad net viešai sakomi faktai atitinka tikrovę – jau nebegalime. 

Vėliau tarybos posėdyje buvo priimta ir gerų sprendimų. Štai savivaldybės biudžetas padidintas beveik milijonu eurų, iš jų 205 tūkst. eurų skirta ugdymo reikmėms autobusui įsigyti, iš savivaldybės biudžeto Ignalinos ligoninei skirta 25,2 tūkst. eurų įrangai įsigyti, į UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ savivaldybė investuos 119,3 tūkst. eurų, patvirtino kuro būstui šildyti ir karštam vandeniu ruošti kainas bei papildė kompensacijų gavimo tvarką, kur nurodyta, kad gyventojams, siekiantiems gauti  kompensaciją už kurą, nebus reikalaujama pateikti kuro įsigijimo dokumentų. 

P. S. Į rajono vicemero Juozo Roko pareigas galimai įeina opozicijos balso slopinimo funkcija, nes jis kiekviename tarybos posėdyje, kai tik aktyviai pradedama aiškintis tą ar kitą klausimą, iškart siūlo nutraukti diskusijas ir balsuoti. Taip buvo ir šįkart, svarstant katilinės problemas, kol gen. direktorius ir meras galutinai nesusimovė. Šiuo atveju mums pavyko surasti paaiškinimą, kodėl galimai jis taip elgėsi ir norėjo prastumti Šilumos tinklams naują pinigų porciją nupirktam filtrui dar kartą pirkti. Iš viešųjų pirkimų tinklalapio ištraukėme įdomias sutartis. Intriguoja „su meile“, mat sudaryta 2020-02-14 (Šv. Valentino, įsimylėjėlių dieną) sutartis tarp firmos „Liepa“ (gal žinote, kieno ji yra?) ir Šilumos tinklų, kurie per tam tikrą laiką įsipareigojo iš šios krautuvės nupirkti kanceliarinių prekių už… 30 963 eurus. Kam Šilumos tinklams reikia tiek kanceliarinių prekių? Gal kanceliariniu popieriumi jau katilinę kūrena? Beje, visa rajono savivaldybės administracija 2019–2020 m. kanceliarinių prekių iš „Liepos“ nupirko už 26 903 eurus. Tai kur visas būrys savivaldybės kanceliarijos klerkų, o kur tik keli Šilumos tinklų kontoros darbuotojai. Gal kas turite atsakymą – parašykite.

Štai nedidelė ištrauka iš viešųjų pirkimų tinklalapio skelbimų apie vykusius kanceliarinių prekių pirkimus (sutarties data, įstaigos pavadinimas, sutarta suma). 

K. Pabijuto pieš.

2020-10-27Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija     17931 793 €
2020-10-16Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija     17001 700 €
2020-08-20Ignalinos rajono savivaldybės administracija   1183711 837 €
2020-08-20Ignalinos rajono savivaldybės administracija     75337 533 €
2020-04-16Ignalinos mokykla-darželis ,,Šaltinėlis     59155 915 €
2020-02-14Ignalinos šilumos tinklai UAB                                                       3096330 963 €
2019-12-31Ignalinos rajono savivaldybės administracija                      7533 7 533 €

10 komentaras

 1. Geras daiktas internetas,katilų pirkimo sąlygos nukopijuotos nuo 2020 m katilų pirkimo,tas matosi VPT portale,tik gaila kad kas pasirašė nesupranta ant ko.Vel gi tam pačiam portale paskelbta ,kad nupirktas frontalinis krautuvas už 72 000..eurų.2022-03-14 tvirtinamas eilinis investicinis planas su 54.000. krautuvui,paskutiniame posėdyje plane 52.000.faktas 72 000.Kas gali paneigti ,kad krautuvo pirkimo ekspertai nepasišildė įsigydami nuosavas transporto priemones.Ir kodėl savivaldybės informacijoje apie posėdyje svarstomus klausymus neparašyta dėl ko atsiimti keli klausimai.

 2. nepaėjo dar viena mūsų valdžios surengta aferiūga. Būkite budrūs.

 3. Kada gi jiems bus gana. Neužsprinkite mūsų nervais, mūsų krašto paežerėmis, žemių sklypais, pastatais…. dar ir viešų pinigų panorot. Taigi dar pavasarį tiem šilumininkas savivaldybė pažadėjo beveik milijoną eurų paskolų padengti, o mūsų atlyginimą kai reikia pakelti keletą litų – atsakymas vienas – nėra pinigų. Tai iš kur bus kai šitaip daroma. Neturiu žodžių, negi nėra būdų patraukti jų atsakomybėn. Už mašinos pastatymą netaip kaip reikia yra būdas eilinį žmogelį nubausti o valdžiažmogiams viskasgalima.

 4. Iš šalies žiūrint, tai, Mere, nebūsite Jūs gi kaip B.Ropė visų galų meistru – geriausia kuo būsite tik savo krepšinio asociacijos prezidentu. Gal grąžinkite į Ignalinos šilumos tinklus Lapėną, kuris kaip ir tvarkėsi, jam geriau sekėsi iš savivaldybės prašyti pinigų, mažiau buvo skandalų. Jūsų teisininkei geriau sekasi sutuokti žmones, negu painioti Jūsų kilnius tikslus vardan Ignalinos. O jai aiškiau, tai neverskite žmonių dirbti nemylimo darbo !

  • Gerbiamas Stasy, ar nebūtų tiesiu taikymu kreiptis į merą, o ne per aplinkui?? Rinkimų agitacija artėja….tarnaukit….fas.

 5. Hahahahahahahaha visai nupušo šio straipsnio autoriai, vaidina profesionalus, bet iš tikrųjų nieko nesupranta patys ir nežino kaip yra iš tikrųjų.

 6. Šuda pildami savo kosmonautiniame straipsnyje įsivaizduojant protingi esantys

  • Šūdą pila Miestas ir Kaimas nes tokie esat.

  • Kadencijos pradžioje rasikas mėtėsi replikomis apie TRYDĄ, dabar tik šudai pilasi:))))))))))))

 7. Gerbiamieji Kaimas, Miestas ir Iš parko, Mūsų tikslas yra patarti, kaip visuomenės balsas, kaip spręsti susidariusią padėtį, o ne keikti, žeminti vienus kitus. Kas atsimena senesnius laikus, tai visuomenė visai nieko nežinojo apie tokius slaptus sandorius – viskas buvo sprendžiama siaurame rate. Dabar viskas kitaip, Mero Justo pliusas, kad šiokios tokios diskusijos vyksta. Prie B.Ropės būtų sunkiau diskutuoti. Mero Justo problema dar yra , kad jis dar negirdi visuomenės balso – jis klauso dar tik išrinktųjų.


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje