Skip to content

Atominės elektrinės teritorijai 2038 m. virtus žalia veja, AE saugyklos ir atliekynai dar bus stebimi iki 300 metų

Lina KOVALEVSKIENĖ (www.ignalina.lt)

Ignalinos viešojoje bibliotekoje lankėsi Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) ir Radiacijos saugos centro (RSC) atstovai. Visuomenei buvo pristatyta šių įstaigų veikla, vykdomi tyrimai, priežiūros darbai, aptartas branduolinės energetikos objektų poveikis gyventojų saugai ir aplinkai, apšvitos vertinimo rezultatai bei Ignalinos AE uždarymo procesas. Specialistai nurodė priemones, padedančias užtikrinti, kad branduolinės energetikos objektų radiologinis poveikis Lietuvos gyventojams ir aplinkai būtų minimalus ir neviršytų nustatytų normų.  

VATESI viršininko pavaduotojas dr. Darius Lukauskas kalbėjo apie radioaktyvius objektus, inspekcijos vykdomus jų patikrinimus, saugos priemones bei nuo 2000 m. prasidėjusį atominės elektrinės uždarymo procesą. Minėta, kad daugiau nei trečdalis AE įrangos išmontuota, sudėtingiausias laukiantis projektas – reaktoriaus bloko išmontavimas, nes ten yra didžiausias radionuklidų aktyvumas. Šalia elektrinės dar yra keli svarbūs objektai: 4 skirtingų rūšių radioaktyvių atliekų saugyklos ir atliekynas. Buvo parodyta, kaip atrodys AE aikštelė po visų išmontavimo ir griovimo darbų. Didžioji jos dalis taps saugia žaliąja zona, tačiau atitinkamai 100 ar 300 metų stebėsenai liks saugyklos ir atliekynas. Inspekcija per metus atlieka apie 60 patikrinimų (iš jų 50 AE). Pernai rasti 7 nedideli pažeidimai, tačiau jie neturėjo poveikio žmonėms ir aplinkai. Atliekama išmetamų į aplinką radionuklidų kontrolė, nuolat tikrinama darbuotojų apšvita, ji niekada neviršijo normų. Šiuo metu, kaip sakė D. Lukauskas, didesnė grėsmė Lietuvai yra dėl Baltarusijos Astravo elektrinės kaimynystės.

RSC Gyventojų apšvitos stebėsenos skyriaus vedėja dr. Rima Ladygienė savo pranešimą pradėjo nuo to, kad radioaktyviųjų medžiagų yra visur (ore, vandenyje, dirvožemyje, krituliuose, maiste, statybinėse medžiagose), o žmogus patiria jei ne avarinę ar profesinę, tai medicininę apšvitą (radiologijos tyrimai). Svarbu stebėti, kad apšvita neviršytų normų. Tam yra sukurtas visas matavimo priemonių tinklas, nuolat atliekami tyrimai.

Lietuva nuo 1966 m. vykdo valstybinį monitoringą, nuo 1976 m. – Ignalinos AE regione, nuo 2018 m. Baltarusijos AE regione. RSC laboratorijos, kaip minėta yra labai modernios, aprūpintos pažangiausia įranga, todėl atliekami aukštos kokybės vandens, oro, dirvožemio ir kt. tyrimai. Tiriami Baltijos jūros, Kuršių marių vandens ir dugno mėginiai, taip pat visų upių jų įtekėjimo į Lietuvą ir ištekėjimo iš jos teritorijos vietose. Lietuvoje yra 43 RADIS stotys, iš kurių duomenys gaunami kas 10 min., tam tikrose vietose išdėstyti aplinkos detektoriai. Kaip minėta, nuo visų jonizuojančios spinduliuotės šaltinių gaunama gyventojų apšvita vidutiniškai lygi 3,32 mSv (sumažėjo nuo 3,37 mSv). Tai aiškinama tuo, jog COVID infekcijos metu sumažėjo radiologinių tyrimų.

,,Lietuva laiminga valstybė, nes mes geriame giluminį, labai mažai radionuklidų turintį vandenį. Daugiausia radionuklidų sugeria grybai. Po Černobylio atominės elektrinės avarijos ypač Varėnos, Vilkaviškio rajonuose, dalyje pajūrio teritorijos  grybuose buvo aptinkamos padidintos koncentracijos. Ilgiausiai išsilaikantys radioaktyvūs elementai: sezis ir stroncis. Cezis yra nusileidęs maždaug 30 cm. dirvožemyje. Švariausi grybai yra voveraitės ir baravykai…“,– pasakojo R. Ladygienė. 

Specialistai atsakė į gyventojų klausimus, išdalijo informacinę medžiagą. Svečiams už įdomius pranešimus ir naudingą informaciją dėkojo Ignalinos rajono savivaldybės administracijos civilinės saugos specialistas Sigitas Čeponis. Buvo apsikeista dovanėlėmis.

J. Baltakio nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here