Skip to content

Mano Ignalina ir visa Nalšios žemė bus man GYVA tiek, kiek norėsiu aš pati

Šitą rašinį pradėjau neįprastai – nuo pavadinimo. Jis man pačiai net nelabai patinka, bet jame užkoduota provokuojanti žinutė kiekvienam skaitančiajam. Kokia ji – tikiuosi suprasite skaitydami ir būtinai panaudosite ją siekdami teisingų tikslų. Nors ir nemėgstu politikos, deja, ji yra visų mūsų gyvenimo dalis, o kadangi artėja Savivaldos rinkimai ir nenorom buvau „užkabinta“, tad skiriu šią minčių dėlionę kiekvienam pilietiškam rinkėjui, o tiksliau – žmogui, kuris, kaip ir aš, savo rankomis valdo Ignalinos ir visos mūsų Nalšios žemės likimą. 

Apie mano ir Tavo galias

Mes išmokinti gyventi baimėse, draudimuose, nerime, išmokinti nepasitikėti savimi, o kliautis tik Dievu ir jo bausmėmis, o kai jau visai užsikasame nelaimėse ir bėdose – viską užmetam karmai. Ir niekas mums nepasakė, kad savo realybę kuriame mes patys. Savo mintimis, o mūsų mintis valdo didžioji žiniasklaida, nacionalinė televizija, o tiksliau – juos valdantys politikai. Mes gi net Aukščiausiajam blokuojame kelius savo mintimis, o tada kaltiname jį. Suprantu, kad iškrauti 10 vagonų druskos yra paprasčiau, nei išmokti kontroliuoti savo mintis, bet nieks netrukdo bent jau pradėti tai daryti, o pradėjus neužleisti ir vieną dieną būtinai išmoksime nuolat būti sąmoningais. 

Kad ir kokias mintis siųstumėme pasauliui, jos sugrįš pas mus kaip bumerangas. Kas atsitinka, kai žmogus ko nors nekenčia? Jis suteikia šiam jausmui sielos ir proto vienovę. Aiškus atvaizdas, atsispindėdamas veidrodyje, užpildo visą pasaulio sluoksnį. Žmogus dar labiau suirzta, taip didindamas savo jausmo jėgą. Mintyse jis visus siunčia kuo toliau: „Eikite Jūs visi!..“ O veidrodis grąžina šį bumerangą atgal. Tu pasiuntei, ir tave pasiuntė ten pat. Venkime spinduliuoti neigiamus jausmus į pasaulio veidrodį. Mes neišvengiamai gausime analogišką atsakymą iš ten, iš kur jo visai nesitikėjome. Beje, meilė – irgi bumerangas! Siųskime meilę savo Ignalinos miestui, Nalšios kraštui, jo žmonėms ir Aukščiausiasis padės, o meilės bumerangas grįš pas mus. 

Merė moteris?!. 

Naujos kadencijos merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai Lietuvoje įvyks po kiek daugiau kaip trijų mėnesių – kitų metų kovo 5-ąją. Nustatyta, kad pagrindinė rinkimų diena bus 2023-ųjų kovo 5-oji. Tose savivaldybėse, kur renkant merus prireiks antrojo turo, jis bus surengtas kovo 19 d. 

Šiais metais priimtas Rinkimų kodeksas numato, kad savivaldos rinkimai rengiami ne anksčiau kaip prieš 2 mėn. ir ne vėliau kaip prieš 1 mėn. iki tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos.

Dabartinės kadencijos savivaldos institucijų įgaliojimai baigsis 2023 m. balandį. Galutiniai įregistruotų kandidatų į merus ir savivaldybių tarybų narius sąrašai bus paskelbti likus maždaug mėnesiui iki rinkimų, t. y. kitų metų vasario pradžioje. Merai ir savivaldybių tarybos renkamos ketveriems metams. 

Noriu apsistoti ties kandidatais į merus. Nors galutinių dar nėra, bet jau kalbama, kad į merus galimai turime 4 kandidatus: (vyrai – abėcėlės tvarka) Laimutis Ragaišis, dabartinis meras Justas Rasikas, Irmantas Umbražiūnas ir neseniai paviešinta kandidate Lina Gladkauskienė. Tris iš jų pažįstu nuo vaikystės. Vienas – atvykęs prieš keletą metų, bet ir šiandien man esąs mįslė. Kažkada MI puslapiuose rašiau, kad erdvė kužda apie merę moterį. Po tos žinutės redakcija ir aš pati buvau apgulta smalsuolių, besidominčių, apie kokią kandidatę rašiau. Tuo metu tikrai nežinojau nei vardo, nei pavardės, bet žinojau, kad moteris turi būti. Ir gali būti, kad dar ne viena kandidatuos į mero postą. Kas paneigs, kad šiuose rinkimuose moterys (moteriškos moterys) turės daug daugiau pranašumų nei vyrai? Tiesiog toks laikas. 

Rinkimams – NE! 

Kaip jau supratote, šiuo metu vyksta pasirengimams rinkimams įvairiomis formomis: ir švelniomis, ir agresyviomis. Tuo pat metu sudarinėjami ir kandidatų į savivaldybių tarybas sąrašai. O jie, galima numanyti, taip pat bus ženkliai pasikeitę, lyginant su ankstesniais. Iš ko sprendžiu? Šiais metais ir vėl gavau jau net dviejų politinių partijų kvietimus eiti drauge su jais vienu ir tuo pačiu keliu, siekiant geresnės ateities savo kraštui. Paprasčiau sakant, esu pakviesta tapti kandidatu į savivaldybės tarybos narius. Gerbiu abu politinius judėjimus, pažįstu abiejuose tinkamų ir, mano manymu, teisingų, o svarbiausia – išmanančių savo reikalą žmonių, bet… dar kartą dėkoju abiems partijoms už pasitikėjimą ir kvietimą, bet rikimams sakau – NE. 

Myliu savo miestą, kraštą, jo žmones, bet aš esu kūrėja, tik, žinoma, ne politikos kūrėja. Stebiu kai kuriuos kraštiečius, skaitau straipsnius spaudoje, klausausi Ignalinos tarybos posėdžių ir… šiurpstu. Kaip politika ir tuščios garbės bei turto  troškimas „suvalgo“ žmones.  Žinoma, jūs galite sakyti, kad išmintingo žmogaus tai nepaveiks. Na, bet išmintis ateina su patirtimi, o jos per dieną neįgysi. 

Lenkiu galvą prieš politikus, turinčius stuburą ir kryptį. Kai eisite į rinkimus ir balsuosite už vienus ar kitus kandidatus, kviečiu rinktis tuos, kurie turi aiškų, labai konkretų tikslą ir jis susijęs su Ignalina, jos, kaip unikalios vietovės, ateitimi. Tuščia garbėtroška, laikina šlovė ir pinigai bei parsidavinėjimas dėl jų – negali būti tikslu, bent jau ne mūsų krašto. 

Dėmesio! Merai bus kitokie

Šiais metais Seimas palaimino Rinkimų kodeksą ir Vietos savivaldos įstatymo pataisas, o tai reiškia, kad 2023-ųjų pavasarį išrinkti merai jau turės kitokias funkcijas nei pareigas einantys dabar. 

Konstitucinis Teismas (KT) 2021-ųjų balandį paskelbė nutarimą, jog iki šiol galiojanti merų rinkimų tvarka prieštarauja Konstitucijai. Tuomet pažymėta, kad tiesioginiai merų rinkimai, kai jį rinktų savivaldybės bendruomenė, yra įmanomi tik pakeitus Konstituciją.

Tad Seimas ėmėsi pagrindinio šalies įstatymo keitimo. Praėjus metams po KT nutarimo – 2022-ųjų balandį – parlamentas priėmė Konstitucijos pataisas, kuriomis įteisinami tiesioginiai merų rinkimai. Tiesa, tuo pokyčiai nesibaigė – Seimui dar reikėjo priimti teisės aktų pakeitimus, numatančius, koks visgi bus mero vaidmuo.

Rinkimų kodekse numatoma merų rinkimų tvarka iš esmės lieka tokia pati, kaip ir iki šiol.

Tačiau atsiranda naujovė – kadencijų skaičiaus ribojimas. Rinkimų kodeksu nustatyta, kad žmogus, mero pareigas ėjęs tris kadencijas iš eilės, negalės būti renkamas meru ketvirtai kadencijai iš eilės.

Seimo priimtose Vietos savivaldos įstatymo pataisose numatoma, kad taryba dirbs kaip atstovaujamoji institucija, o tiesiogiai išrinktas meras – kaip vykdomoji.

Savivaldybės taryba, kaip ir dabar, priims svarbiausius sprendimus, tačiau ji neturės savo vadovo. Meras nebebus tarybos narys.

Tiesiogiai išrinkto mero vadovaujama savivaldybės administracija rengs tarybos sprendimų projektus, pats meras šauks tarybos posėdžius, sudarys jų darbotvarkę, pirmininkaus tiems posėdžiams.

Balsuoti posėdžiuose meras negalės, tačiau jam bus suteikta veto teisė. Numatyta, kad jis galės motyvuotai grąžinti savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus pakartotinai svarstyti. Taryba dėl to nutarimo privalės balsuoti antrą kartą. Pakartotinai apsvarstytas sprendimas bus laikomas priimtu, jeigu už jį balsuos daugiau kaip pusė visų savivaldybės tarybos narių.

Jeigu taryba neatsižvelgs į mero motyvus ir iš naujo priims savo sprendimą, šis galės dėl to kreiptis į Vyriausybės atstovą.

Mero atostogų ar laikino nedarbingumo metu pavaduos vicemeras, o kai jis ilgesnį laiką negalės eiti pareigų, jį pakeis iš tarybos narių paskirtas asmuo.

Dar viena naujovė savivaldoje – vicemerai ir administracijos direktorius taps asmeninio-politinio pasitikėjimo pareigūnais, juos skirs meras, o vicemerų kandidatūroms reikės ir tarybos pritarimo.

Be to, vicemerų bus galima paskirti daugiau negu dabar leidžia įstatymas.

Merui pavesta parengti savivaldybės biudžetą, jis bus atsakingas ir už jo vykdymą.

Naujasis įstatymas numato ir daugiau teisių opozicijai savivaldybių tarybose – numatoma galimybė išsirinkti opozicijos lyderį. Jį išsirinktų ne mažiau kaip pusė tarybos narių, priklausančių opozicijai.

Taip pat numatyta, kad ne rečiau kaip kas pusmetį savivaldybės tarybos posėdžio pabaigoje būtų organizuojama mažumos valanda. Jos metu mažumos atstovai galėtų užduoti klausimus merui, vicemerui, administracijos direktoriui, komitetų ir komisijų pirmininkams.

Be to, tarybos mažuma įgijo teisę kartą per pusę metų į vieną savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti jai rūpimus klausimus.

Kaip jau supratote, realybę kuriame mes patys. Ši minčių dėlionė – pagalba renkantis ir galvojant, svarbiausia – nebijoti kalbėtis su kandidatais, užduoti klausimus, kurie padės išsiaiškinti ir suprasti, „kuo gyvas“ jūsų renkamas kandidatas. Stebėkite jį, ypač kai būna be švarkelio ir kostiumėlio, kai pakeičia ne tik avataro apdarus, bet apnuogina ir savo sielą. 

Su viltimi – už Ignalinos miestą, Nalšios karštą ir žmones!

Nuotraukos iš autorės asmeninio archyvo

3 komantarai (-ų)

  1. Kokia esi šaunuolė. Nors asmeniškai jūsų nepažystu, bet vistiek malonumas skaityti jūsų straipsnius. Gal kažkam būna jie naudingi, aktualūs šiandienai. Ir šiame straipsnyje palietėte artėjančius rinkimus ir gal būt mums siūlomus pasirinkimus. Kaip nesuklysti ir nesusigundyti kosminiais pažadais ir neįtikėtinomis galiomis juos įgyvendinti
    O jau pasakų laikotatpį pradėjo. Šviesk mūsų protus ir padėk nesuklysti.

  2. Kokį rinksime merą ? Pažįstu visus keturis kandidatus. Manau, rinkti esamą merą J. Rasiką kitai kadencijai būtų klaida. Iš visų kandidatų ,manau, realūs būtų du, tai Laimutis Ragaišis ir Imantas Umbražiūnas (kurį L.Raginytė pavadino Irmantu). Moteris gerai, bet jau matome, kokia jos pozicija šilumos katilų aferoje: ją nori padaryti „atpirkimo ožiu ” , o ji tyli. Aiškiai susitarė su meru, manau, tai reiškia jie viena „šaika”. Visiems sėkmės rinkimuose.

    • Nieko nuostabaus dar ir vicemerą ,,atpirkimo ožiu ” padarys. Dėl savivaldybės įmonių valdymo totali nekompetencija, o pagrindinė atsakomybė yra mero ir administracijos direktorės.


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje