Skip to content

Iškilmingame vakare – Lietuvos kariuomenės karininkai ir žinomi meno žmonės

MI informacija

Lapkričio 18 d. Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacija (LGKŠA) sukvietė savo narius – Lietuvos kariuomenės karininkus, kultūros ir meno autoritetus bei partnerius – į kasmetinį Lietuvos kariuomenės dienos ir Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos įkūrimo iškilmingą minėjimo vakarą. 

Šventę tradiciškai lydėjo aukštosios kultūros atlikėjų kūriniai. Paliesiaus dvare susirinkę svečiai klausėsi maestro pianisto prof. Petro Geniušo, mecosoprano Juditos Leitaitės, baritono Jono Sakalausko, pianistės Ramintos Lampsatytės ir styginių kvarteto ,,Archi Quartett“.

Šventinis vakaras išlaikė ir Lietuvos kariuomenės karininkų lapkričio 23-iosios – Lietuvos kariuomenės dienos minėjimo Kauno įgulos karininkų ramovėje vykusių pokylių tradicijas. Svečius nustebino kardu perkertamas tortas su LGKŠA ir Lietuvos kariuomenės simbolika bei skambėję valsai, kurių ritmu sukosi ir viena ryškiausių Lietuvos dainininkių – mecosopranas Judita Leitaitė su puošniomis vakarinėmis uniformomis pasipuošusiais karininkais. Renginys prasidėjo Lietuvos ir Ukrainos Respublikų himnais.

LGKŠA Valdybos narys prof. Donatas Katkus siūlė skirti ypatingą dėmesį Lietuvos karininkijai, nes „būtent karininkija kūrena atsidavimo ir meilės Lietuvai aukurą, būtent ji yra pavyzdys mums visiems, kaip nesavanaudiškai reikia aukotis dėl Tėvynės ir jos žmonių.“

Anot pulkininko Arturo Jasinsko, karininkija negali būti atskirta nuo kultūros ir visuomenės. „Asociaciją pažįstu beveik nuo pat pradžių ir džiaugiuosi, kad ji pasiekusi brandą skiria didelį indėlį į Lietuvos kariuomenės karininkijos kultūrinį gyvenimą bei prisideda prie pačios Lietuvos kariuomenės stiprinimo“, – kalbėjo plk. A. Jasinskas.

Pulkininkas leitenantas Vaidotas Šidlauskas dalinosi mintimi, kad „Kultūra, švietimas ir tradicijos daro įtaką ne tik kasdieniam kario gyvenimui, tačiau ir visai kariavimo filosofijai, kuria garbingos ir riteriškos dvasios karį“.

LGKŠA valdybos pirmininkas Jurandas Rusteika sakė: „Matome du pavyzdžius. Bekultūrę Rusijos kariuomenę ir jos morodieriškus veiksmus Ukrainoje. Ir Ukrainos kariuomenę, besistengiančią kovoti riteriškai ir išlaikančią aukštą etinį standartą, o svarbiausia – meilę ir pagarbą žmogui. Viena kariuomene šlykštisi, kita kariuomene žavisi visas pasaulis. Tokia yra kultūros galia.“

Iškilmingame vakare dalyvavę Zarasų ir Ignalinos rajonų policijos komisariatų viršininkai Dainius Šidlauskas ir Donatas Šemeklis dėkojo LGKŠA nariams už glaudų ilgametį bendradarbiavimą. Prie sveikinimų prisijungė ir Mykolo Romerio universiteto rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė. Rektorė džiaugėsi galėdama drauge minėti iškilmes su nuoširdžia LGKŠA bendruomene bei galimybe pradėti bendradarbiavimą tarp LGKŠA ir MRU. 

Susirinkusius garbius šventės dalyvius pasveikino ir kardinolas Sigitas Tamkevičius: „Lietuvos karys, ,,kaip geras Jėzaus Kristaus karys“, savo atsidavimą Tėvynei grindžia Jėzaus mokymu – mylėti visomis jėgomis. Lietuvos karininkų kasdieniai darbai kalba apie kilnią dvasią, todėl tikiu, kad negandoms atėjus jie stos į kilnią kovą, o Viešpats laimins jų žygius. Stiprinkime Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos veiklą ir iniciatyvas. Telaimina Dievas susirinkusius šį šventinį vakarą.“

Iškilmingame vakare buvo suteiktas ir LGKŠA Garbės nario vardas (statusas). Garbės nariais tapo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinis direktorius Jonas Sakalauskas ir dirigentas prof. Donatas Katkus. 

LGKŠA prezidentė Ieva Čičelytė džiaugėsi, kad garbės nariai nepailgstamai prisideda prie LGKŠA veiklos ir jų indėlis yra vienas svarbiausių vystant Asociacijos idėjas ir veiklą. 

LNOBT generalinis direktorius J. Sakalauskas, dėkodamas už suteiktą garbę, sakė: „Džiaugiuosi būdamas LGKŠA dalimi, veikiame nuoširdžiai tikėdami, kad tai, ką darome yra reikalinga. Daug nuveikėme kartu su Lietuvos kariuomenės daliniais, dar daugiau nuveiksime ir ateityje. Taip pat prisidėsime ir prie lyderių ugdymo, nes tai yra svarbus valstybės gyvavimo variklis.“

Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos Garbės nario vardas (statusas) gali būti suteikiamas iškiliems Lietuvos ir užsienio valstybių vyresniesiems karininkams ir generolams, mokslininkams, kultūros, meno ir visuomenės veikėjams ypatingai nusipelniusiems vykdant veiklą, atitinkančią Asociacijos misiją. Asociacijos Garbės nario vardas (statusas) suteikiamas iškilmingame Lietuvos kariuomenės dienos ir Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos įkūrimo minėjimo pokylyje arba Lietuvos valstybinių švenčių dienomis.

Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacija puoselėja Lietuvos tarpukario karininkijos tradicijas ir aukštąją kultūrą bei prisideda prie patriotiško, Lietuvos kariuomenės vertybėmis grįsto jaunimo ugdymo. 

LGKŠA laikosi požiūrio, kad Lietuvos karininkija gali būti ir yra lietuviškojo intelekto elitas ir idėjų kalvė, todėl plėtoja Lietuvos karių intelektualinį ir kultūrinį gyvenimą bei tampa tiltu tarp karių, kultūros ir švietimo žmonių. Organizuojamos įvairios paskaitos, diskusijos, įtraukiančios didelį autoritetą turinčius žmones, aukšto lygio renginiai, muzikiniai vakarai prisideda prie karininkų estetinio suvokimo ir kultūrinio gyvenimo formavimo.

LGKŠA didelį dėmesį skiria jaunimo pilietiniam ir patriotiniam ugdymui puoselėdama garbės, pagarbos ir meilės Tėvynei vertybes. Kariškos drausmės, intelektualių užsiėmimų ir kultūrinių renginių dermė leidžia ugdyti pavyzdingus, valstybei ir žmogui atsidavusius būsimus Lietuvos karius, valstybės tarnautojus. Šiam tikslui Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacija yra įsteigusi LGKŠA Jaunimo savanoriškąją tarnybą.

„Iš meilės Lietuvai ir noro Jai tarnauti!“

Adomo Mačiulio nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here