Skip to content

Šiluma bus pigesnė, bet ne pečkuriams

Vidmantas ČEPULĖNAS

UAB Ignalinos šilumos tinklų generalinis direktorius Saulius Rukšėnas, 2022-11-29 rajono savivaldybės tarybos posėdyje dejavo, kad įmonės finansinė situacija šiuo metu yra sudėtinga, gaunamos pajamos sunaudojamos kuro išlaidoms, atlyginimams, einamiesiems darbams, o atsiskaityti su bankais lėšų nepakanka. „Negrąžintų paskolų likutis 2022 m. liepos 1 d. – 762,4 tūkst. Eur“, – teigia šilumos tinklų gen. direktorius 2022-10-20 rašte Nr. SD savivaldybės merui J. Rasikui. Ir vėl ištiesęs ranką prašo rajono savivaldybės tarybos pagalbos: „Todėl prašome skirti 150 000 eurų iš dalies padengti ankščiau įvykdytoms ir planuojamoms įvykdyti investicijoms“.

Ir ką, truputį pamurmėjusi, savivaldybės taryba savo posėdyje 2022-11-29 tradiciškai skyrė 150 tūkst. eurų UAB Ignalinos šilumos tinklams. Bet gi tarybos nariai disponuoja ne savo asmeniniais, o savivaldybės biudžeto, t. y, visų mūsų rajono gyventojų pinigais. Kodėl visų mūsų pinigai ir vėl buvo padovanoti centralizuotai tiekiamos šilumos gavėjams? Beje, tame savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas dar vienas „saliamoniškas“ sprendimas, tad rajono gyventojams nuo lapkričio 1 d. iki 2023 m. balandžio 30 d. už centralizuotai tiekiamą šilumos energiją, naudojamą gyventojų būstui šildyti, bus kompensuojama iki 3,67 cento už kilovatvalandę nuo šilumos tiekėjui nustatytos faktinės šilumos kainos. Kompensacijos bus mokamos iš savivaldybės biudžeto lėšų. „Džiaugiuosi, kad dvylikai Tarybos narių balsavus UŽ (6 susilaikė, vienas Tarybos narys nebalsavo) sprendimas buvo priimtas“, – krykštauja meras J. Rasikas. 

Nejaugi niekam nekyla klausimas: kuo Ignalinos gyventojai, gaunantys centralizuotai tiekiamą šilumos energiją geresni už kitus miesto ir rajono gyventojus, kurie patys kūrena krosnis, centrinio šildymo katilus ir patys krečia kaminus? Meras pasakys, kad dar prieš mėnesį priimtas sprendimas dėl išlaidų malkoms kompensavimo nepasiturintiems pečkuriams. Tai va, paprašęs kompensacijos už nusipirktas malkas, aš turiu įrodyti mane aplankiusiems seniūnijos darbuotojams, kad esu nepasiturintis. O merą ir visus kitus piliečius, gyvenančius daugiabučiuose, nepasiturinčiais pripažino savivaldybės taryba (jos dauguma) ir kompensacija už šildymą jiems priklauso besąlygiškai. Gražu rajono čipsų platumose, ir vis gražyn! Ar ne taip, ponai pečkuriai ir centralizuotai tiekiamos šilumos energijos gavėjai? 

3 komantarai (-ų)

  1. Meras posėdyje pasakė, kad viskas čia gerai, t.y. kaip reklamoj „trimdalim”. Centralizuotiems – PVM nulinis, savivaldybė nuo kainos nubtaukia 3.67 centus, valstybės nustatyts parama; Pečkuriams – PVM 9 %, savyvaldybės špyga, valstybės nustatyta parama.

  2. Todėl , kad ŠT nugyventa jau anksčiau……. Nesiimu spręsti kas kaltas, gal aplinka kalta.. O dabartinė valdžia supranta situaciją ir tiesiog bando gelbėti įmonę ir tiek. Nepavydžiu vadovams. Kuri jau čia Ignalinos įmonė klesti? gal tik laidojimo paslaugų, o visos merdi arba užsidaro.

  3. Reikia pasiūlyti Merui, Vicemerui pakapoti patiems malkų nors vienai šildymo dienai, kaip kapoja privačių namų gyventojai, o valdžios moterims malkas panešioti iki to auksinio pečiaus. Manau, tada valdžios mąstymas pasikeistų.


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here