Skip to content

Ignalinos atominė elektrinė: elektros negamina, bet darbuotojams iššūkių nestinga

RBMK tipo reaktoriai bus ardomi pirmą kartą pasaulyje.

MI informacija

Šių metų pabaigoje sukanka 13 m., kai VĮ Ignalinos atominė elektrinė (IAE) nustojo gaminti elektros energiją. Tačiau ir šiandien įmonėje dirba per 1600 žmonių. Kas vyksta elektrinėje, kokius uždavinius sprendžia jos darbuotojai? Apie tai pasakoja IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas.

Kas vyksta IAE, kuri elektros negamina nuo 2009 m. pabaigos?

Taip, elektros negaminame nuo 2010 m. Galima sakyti, kad dabar mes esame radioaktyviųjų atliekų tvarkytojai. Kiekvienas baigtas eksploatuoti industrinis objektas privalo būti uždarytas ir sutvarkytas pagal taisykles. O atominė elektrinė – specifinis objektas, todėl jam sutvarkyti galioja daug griežtesnės taisyklės ir reikalavimai. Dabar IAE – įvairiu radioaktyvumu užterštų atliekų sankaupa: tai įrengimai, sienos, skysčiai ir pan. Mūsų misija – šias atliekas tinkamai sutvarkyti, kad jos nekeltų grėsmės ateities kartoms ir gamtai.

Kokie didžiausi darbai atlikti šiemet?

Šiemet baigėme tvarkyti branduolinį kurą – atominėje elektrinėje jis pasižymi didžiausia radioaktyvia tarša. Perėjome į antrą etapą – sutvarkyti visus įrengimus, kurie bent kiek radioaktyviai užteršti. Tai imlus darbui ir laikui procesas. Vienu metu vykdome per dvi dešimtis projektų, dirbame keliomis pamainomis: kuriame darbų projektus ir planus, remontuojame ir prižiūrime bei projektuojame ir gaminame įrangą užduotims atlikti, išmontuojame naudotus įrengimus bei pastatus, atliekas tinkamai tvarkome ir t. t.

Kaip minėjau, balandį į saugyklą išvežtas paskutinis konteineris su panaudotu branduoliniu kuru. Kuro sutvarkymo procesas buvo pradėtas 2010 m. nuo infrastruktūros statybos ir reikalingos įrangos projektavimo bei parengimo. Nors fiziniai uždarymo darbai vyksta jau nuo 2010 m., baigę kuro tvarkymo procesą gausime Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) eksploatavimo nutraukimo licenciją ir pasieksime reikšmingą ribą – oficialiai pradėsime eksploatavimo nutraukimo etapą.

Su šiuo etapu pereiname į įrangos išmontavimą ir radioaktyviųjų atliekų galutinį sutvarkymą, nors tai darėme ir anksčiau. Šiemet pasiekėme suplanuotą tempą – išmontavome visą numatytą įrangą. Tiesa, kalbame apie lengviau pasiekiamą, radioaktyvumu neužterštą arba mažai užterštą įrangą, tačiau ateityje laukia žymiai sudėtingesni etapai. Šiandien turbinų salėse išmontuota visa įranga ir jau pereiname į reaktorių sales, kur įranga gali būti ne tik užteršta įvairaus lygio radioaktyvumu, bet prie jos ir sudėtingiau prieiti ardyti. Taip pat pradedame tvarkyti vamzdynus, kurie yra patalpose, tiesiogiai susisiekiančiose su reaktoriumi. Pradedame valyti ir erdves aplink reaktorius, kad juos pasiektume.

Pernai pasistatėme ir šiemet pradėjome eksploatuoti mažo radioaktyvumo atliekų atliekyną, patalpinome pirmuosius 3500 m3 radioaktyviųjų atliekų, kurias saugojome buferinėje saugykloje. Per keletą metų čia bus patalpinta 60 000 m3 atliekų. Tai labai svarbus žingsnis, visus darbus atlikome savo jėgomis.

Paskelbėme konkursą ir iki metų pabaigos planuojame pasirašyti sutartis su dviem rangovais dėl pačių reaktorių išmontavimo koncepcijos parengimo. Tai ypač sudėtingas, iki šiol pasaulyje nevykdytas darbas, kuriam atlikti paruošiamieji darbai vyks dar keletą metų.

Ketvirtą kartą paskelbėte rangovo konkursą pastatyti mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinį atliekyną B25. Kam jis skirtas?

Ankstesni konkursai neįvyko dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, pasiūlymuose viršytų suplanuotų lėšų ir išaugusių statybų kainų. Šį atliekyną sudarys du statomi gelžbetoniniai moduliai, kuriuose bus sudėta apie 70 000 m3 atliekų, ir dar vienas apie 30 000 m3 planuojamas, jei jo prireiktų. Į B25 bus dedamos radioaktyviosios atliekos, kurios šiuo metu kaupiamos laikinosiose saugojimo vietose.

Kiek atliekų susidarys išmontavus IAE?

Matyt, daugeliui sunku suvokti, kokie kiekiai atliekų susidarys išardžius visą elektrinę ir kokiai daliai reikia įrengti specialius atliekynus. Atlikta inžinerinė inventorizacija ir radiologinė charakterizacija rodo, kad, pavyzdžiui, metalų susidarys apie 170 000 t. Iki dabar esame išmontavę apie 55 000 t, iš kurių apie 80 proc., panaudojus specialius metodus, buvo racionalu išvalyti nuo radioaktyvaus užterštumo ir parduoti kaip antrinę žaliavą perdirbimui.

Gelžbetonio reikės išardyti apie 1 mln. m3. Sienose daryti gręžiniai patvirtina, kad dalis jų radioaktyvumu užterštos nuo 5 cm iki 1 m gylio. Šį užterštą sienų sluoksnį reiks „nugremžti“ ir dėti į radioaktyviųjų atliekų atliekynus, o kitą bus galima sutrupinti ir naudoti kitiems tikslams, pavyzdžiui, keliams tiesti.

Siekiame kuo mažesnį kiekį radioaktyviųjų atliekų padėti į atliekynus ilgalaikiam saugojimui, todėl išsikėlėme strateginį tikslą – ne mažiau kaip 85 proc. išmontuojamos įrangos ir betono grąžinti atgal į rinką antriniam panaudojimui.

IAE jėgomis vykdomi Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (RAS) griovimo ir radioaktyviųjų atliekų išėmimo darbai. Kada juos planuojama baigti, kas bus RAS vietoje?

Maišiagalos RAS dar nuo sovietinių laikų buvo kaupiamos radioaktyviosios atliekos ne iš IAE, o buitinių vartotojų, įmonių, medicinos įstaigų ir pan. Šios atliekos bus išimtos, specialiu transportu pervežtos į atliekyną šalia IAE ir teritorija sutvarkyta iki 2024 m. pabaigos, – tuomet ši švari teritorija galės būti naudojama kitoms reikmėms.

IAE dirba per 1600 darbuotojų. Kokios darbo sąlygos jiems sudaromos, kokios jų perspektyvos?

Atsižvelgdami į rinkos situaciją nuolat taikome įvairias priemones, kurios didina darbuotojų motyvaciją, jų įsitraukimą. Pavyzdžiui, šiemet darbuotojams kompensavome infliacijos smūgį, peržiūrėjome atlyginimų sistemą, kad ji teisingiau atspindėtų rinkos realijas, didinome darbo užmokestį. Darbai, susiję su elektrinės išmontavimu ir atliekų sutvarkymu, suplanuoti dar daugeliui metų į priekį. Darbe kasdien atrandame kažką naujo, susiduriame su iššūkiais, nes RBMK reaktoriai bus ardomi pirmą kartą pasaulyje. Tad darbo IAE dar bus ilgai, o ir kai visa IAE bus išmontuota reikės specialistų įvairiems priežiūros ir stebėjimo darbams dar bent porai šimtų metų.

Mums reikia ir dar ilgai reikės labai įvairių specialistų, pavyzdžiui, ypač radioaktyviųjų įrengimų ardymui bus pasitelktos automatizuotos sistemos ir robotai, o juos reikės ne tik sukurti pagal mūsų specifinius poreikius ir pagaminti, bet ir valdyti, prižiūrėti. Mūsų įmonėje specialistai – ir projektų vadovų, ir inžinieriai, ir darbininkai – įgauna išskirtinių patirčių, nes tai milžiniškos apimties ir sudėtingumo darbai. Tad jie, net nusprendę keisti darbovietę, ateities darbo rinkoje bus aukštai vertinami.

Parengta pagal „Verslo žinias“

VŽ nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje