Skip to content

2023-ieji ignaliniečiams – pasirinkimo metai

Lina RAGINYTĖ

Penki išminčiai pasiklydo girioje. Pirmasis išminčius garsiai prasitarė, kad jis eisiąs į kairę, nes taip jam kuždanti intuiciją. Antrasis – į dešinę, nes juk šią pusę renkasi konservatyvesni, save laikantys teisingesniais už kitus. Trečiasis priėmė netikėtą sprendimą grįžti atgal, nes jei ateita iš tos pusės, vadinasi, ten yra pradžių pradžia. Ketvirtasis kategoriškai pareiškė judėsiąs tik pirmyn, nes kada nors giria baigsis ir būtinai atsivers kažkas naujo. Penktasis išdidžiai pareiškė, kad jie visi neteisūs, nes yra kur kas geresnis būdas ir paprašęs visų palaukti, kažkur dingo. Jis susirado patį aukščiausią medį ir pradėjo ropšis į jį. Kol išminčius užtruko, likusieji pasileido kiekvienas savo keliu. Pasiekęs medžio viršūnę, išminčius iškart pamatė, kur eiti, kad greičiau išeitų iš miško. Jis netgi galėjo pasakyti, kokia eilės tvarka iš girios tankmių išsivaduos ir kiti išminčiai. Netrukus žmogus palypėjo dar aukščiau ir pamatė patį trumpiausią kelią. Jis pakilo „virš problemos“ ir užduotį išsprendė geriau už visus kitus. Išminčius žinojo, kad viską padarė teisingai, o kiti – ne, nes jie buvo užsispyrę, jo nepaklausė, o juk jis – tikrų tikriausias išminčius. 

Deja, tai dar ne viskas, nes šis išminčius klydo. Iš tikrųjų visi išminčiai pasielgė teisingai. Tas, kuris ėjo į kairę, pateko į pačią tankmę ir gūdumą. Jam teko ir badauti, ir susigrumti su laukiniais žvėrimis, bet jis išmoko išgyventi girioje, susikalbėti su žvėrimis, tapo gamtos dalimi ir… galėjo kitus išmokyti pasirūpinti savimi natūralioje aplinkoje. Ėjęs į dešinę sutiko banditus, kurie iš jo atėmė viską ir privertė plėšikauti išvien su jais. Tačiau laikui bėgant jis bendraudamas su gaujos nariais sugebėjo juose pažadinti tai, ką jie jau seniai buvo pamiršę: žmoniškumą ir užuojautą. Jų atgaila buvo tokia stipri, kad po išminčiaus mirties dalis banditų patys tapo išminčiais. O tas, kuris grįžo atgal, pramynė puikų takelį į girią visiems tiems, kurie nori mėgautis girios gėrybėmis ir gaiviu oru, nerizikuodami pasiklysti. Ėjęs pirmyn, tapo išradėju. Jis buvo tokiose vietose, kur niekas niekada dar nebuvo įžengęs ir suteikė žmonėms puikias galimybes, aptiko nuostabus gydomuosius augalus, pažino dar nematytus puikius gyvūnus. Na, o į medį kopęs išminčius tapo trumpų kelių profesionalu. Į jį kreipėsi visi, kurie norėjo labai greitai išspręsti savo problemas, net jeigu tai ir nepadės jų asmenybės vystymusi. 

Taip visi penki išminčiai atliko savo paskirtį žemėje. 

Mieli MI skaitytojai, Ignalinos krašto ir visos Nalšios žemės žmonės, žengiame į naują pradžią ir turbūt tikimės, kad dabar jau bus geriau. Todėl svarbiausia mūsų užduotis –neabejoti. Mokėkime pakilti aukščiau problemų ir rasti trumpiausią sprendimą. Mokėkime kitiems leisti eiti savais keliais. Mokėkime pripažinti išminčiais visus, nes kiekvieno žmogaus kelias yra svarbus ir vertas pagarbos. O dar mokėkite pažvelgti į viską „po visko“, arba užbėgę įvykiams į priekį, nes viskam pasibaigus visada buvo, yra ir bus tęsinys.Būkime drąsūs, ryžtingi ir laimingi savame kelyje!

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here