Skip to content

Ignalinos erdvė pakvipo magija, kliedesiais bei rimtais ketinimais ir pasiryžimu 

Atmintinė kandidatams į merus: „Matot, kas būna merui po ketverių metų, kuris nevykdo duotų pažadų“.

Kaip rinkimai – taip galvos skausmas. Ką rinkti? Juk ką beišrinks – vis tiek gerai nebus. Kodėl? Todėl, kad gyvename skystablauzdžių ir šėliojančių vidutinybių siurrealistiniame sapne. O vienas lauke – kaip žinia – ne sergėtojas. Prikišite, kad iškraipiau patarlę? Tiesiog man absoliučiai nepriimtinas ir tuščias joje vartojamas anas žodis. Ruošiesi kovai – tai būtinai ir gausi ją, nes Visata ar Dievas nuolankiai vykdo mūsų norus ir paliktą erdvę užpildo tuom, kam ji ruošiama. Gal mes geriau ruoškimės naujam etapui Ignalinoje – pakilimui. Teigiama, kad kai pasieki dugną, lengviau atsispirti. Juk taip norisi skristi su pavasario vėjais Ignalinos žemėmis ir laukais, įkvėpus pilnus plaučius laisvės ir gyvenimo…  

Kovo 5-oji – čia pat!

Naujos kadencijos merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai Lietuvoje įvyks kovo 5-ąją. Tose savivaldybėse, kur renkant merus prireiks antrojo turo, jis bus surengtas kovo 19 d. 

Dabartinės kadencijos savivaldos institucijų įgaliojimai baigsis 2023 m. balandį. Galutiniai įregistruotų kandidatų į merus ir savivaldybių tarybų narius sąrašai (dar be vietų juose) jau paskelbti. Merai ir savivaldybių tarybos renkamos ketveriems metams. 

Noriu apsistoti ties kandidatais į merus. Turime 7 kandidatus: moteris Lina Gladkauskienė ir 6 vyrai (abėcėlės tvarka) Ramūnas Kairys, Laimutis Ragaišis, dabartinis meras Justas Rasikas, Imantas Umbražiūnas, Manfredas Žymantas, Vaidotas Židanavičius.

Kažkada MI puslapiuose rašiau, kad erdvė kužda apie merę moterį. Po tos žinutės redakcija ir aš pati buvau apgulta smalsuolių, besidominčių, apie kokią kandidatę rašiau. Tuo metu tikrai nežinojau nei vardo, nei pavardės, bet žinojau, kad moteris turi būti. Šiandien žinau dar daugiau, bet apie tai – vėliau. 

Peržvelgiau visus kandidatus ir susidariau jų portretus. Nustebau ir pati, bet akimirką supratau, kad jie visi turi labai puikių, vienokių ar kitokių savybių, charakterio bruožų, gebėjimų, įdomios ir reikalingos patirties. Įsivaizduokite, kaip būtų nuostabu, jei jie visi septyni valdytų Ignaliną. Fantastinė komanda! Net keli kandidatai išsiskiria sąžiningumu ir patriotiškumu, keli turi griežtą ranką ir puikų, gilų, deja, ne visiems suprantamą, humoro jausmą, kažkas turi nuostabią šypseną ir gudrią strategiją, o yra ir tokių, kurie nepažįsta baimės jausmo, neblaškomi emocijų ir esą įžūliai puikūs diplomatai, yra puikiai išmanančių viešųjų ryšių strategiją, tad gali apsukti galvą net stipriausiems Ignalinos priešams. Turint tokią stiprią, vieniems kitus papildančią ir kur reikia pristabdančią komandą, Ignalina pasiektų neregėtų aukštumų, žinoma, jei jie visi dirbtų vardan Jos.

Dėmesio! Merai bus kitokie

Šiais metais Seimas palaimino Rinkimų kodeksą ir Vietos savivaldos įstatymo pataisas, o tai reiškia, kad 2023-ųjų pavasarį išrinkti merai jau turės kitokias funkcijas nei pareigas einantys dabar. 

Konstitucinis Teismas (KT) 2021-ųjų balandį paskelbė nutarimą, jog iki šiol galiojanti merų rinkimų tvarka prieštarauja Konstitucijai. Tuomet pažymėta, kad tiesioginiai merų rinkimai, kai jį rinktų savivaldybės bendruomenė, yra įmanomi tik pakeitus Konstituciją.

Tad Seimas ėmėsi pagrindinio šalies įstatymo keitimo. Praėjus metams po KT nutarimo – 2022-ųjų balandį – parlamentas priėmė Konstitucijos pataisas, kuriomis įteisinami tiesioginiai merų rinkimai. Tiesa, tuo pokyčiai nesibaigė – Seimui dar reikėjo priimti teisės aktų pakeitimus, numatančius, koks visgi bus mero vaidmuo.

Rinkimų kodekse numatoma merų rinkimų tvarka iš esmės lieka tokia pati, kaip ir iki šiol. Tačiau atsiranda naujovė – kadencijų skaičiaus ribojimas. Rinkimų kodeksu nustatyta, kad žmogus, mero pareigas ėjęs tris kadencijas iš eilės, negalės būti renkamas meru ketvirtai kadencijai iš eilės.

Seimo priimtose Vietos savivaldos įstatymo pataisose numatoma, kad taryba dirbs kaip atstovaujamoji institucija, o tiesiogiai išrinktas meras – kaip vykdomoji.

Savivaldybės taryba, kaip ir dabar, priims svarbiausius sprendimus, tačiau ji neturės savo vadovo. Meras nebebus tarybos narys.

Tiesiogiai išrinkto mero vadovaujama savivaldybės administracija rengs tarybos sprendimų projektus, pats meras šauks tarybos posėdžius, sudarys jų darbotvarkę, pirmininkaus tiems posėdžiams.

Balsuoti posėdžiuose meras negalės, tačiau jam bus suteikta veto teisė. Numatyta, kad jis galės motyvuotai grąžinti savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus pakartotinai svarstyti. Taryba dėl to nutarimo privalės balsuoti antrą kartą. Pakartotinai apsvarstytas sprendimas bus laikomas priimtu, jeigu už jį balsuos daugiau kaip pusė visų savivaldybės tarybos narių.

Jeigu taryba neatsižvelgs į mero motyvus ir iš naujo priims savo sprendimą, šis galės dėl to kreiptis į Vyriausybės atstovą.

Mero atostogų ar laikino nedarbingumo metu pavaduos vicemeras, o kai jis ilgesnį laiką negalės eiti pareigų, jį pakeis iš tarybos narių paskirtas asmuo.

Dar viena naujovė savivaldoje – vicemerai ir administracijos direktorius taps asmeninio-politinio pasitikėjimo pareigūnais, juos skirs meras, o vicemerų kandidatūroms reikės ir tarybos pritarimo.

Be to, vicemerų bus galima paskirti daugiau negu dabar leidžia įstatymas.

Merui pavesta parengti savivaldybės biudžetą, jis bus atsakingas ir už jo vykdymą.

Naujasis įstatymas numato ir daugiau teisių opozicijai savivaldybių tarybose – numatoma galimybė išsirinkti opozicijos lyderį. Jį išsirinktų ne mažiau kaip pusė tarybos narių, priklausančių opozicijai.

Taip pat numatyta, kad ne rečiau kaip kas pusmetį savivaldybės tarybos posėdžio pabaigoje būtų organizuojama mažumos valanda. Jos metu mažumos atstovai galėtų užduoti klausimus merui, vicemerui, administracijos direktoriui, komitetų ir komisijų pirmininkams.

Be to, tarybos mažuma įgijo teisę kartą per pusę metų į vieną savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti jai rūpimus klausimus.

Žvilgsnis į ateitį

Keista, bet ir pati nežinau, kuris meras bus išrinktas. Tačiau ta pati Ignalinos erdvė, kuri atskleidė kandidate būsiant ir moterį, kužda, kad paskutinėje galingųjų arenoje susitiks sumani ir gudri jauna politikė bei vadovavimo patirties turintis, sąžiningas pusamžis politikas. Šiandien judviejų jėgos – apylygės. Su rajono taryba bus painiavos. Atsiras daug naujų veidų rajono taryboje. 

Sėkmės linkiu tiems, kurie realiai atneš klestėjimą Ignalinai, nepaisant kiekvieno ignaliniečio asmeninių simpatijų. Ne vyrą ir ne žmoną renkame, o rajono VADOVĄ.  

Stebėkime juos, ypač kai būna be švarkelio ir kostiumėlio, kai pakeičia ne tik avataro apdarus, bet apnuogina ir savo sielą. 

Su viltimi – už Ignalinos miestą, klestintį Nalšios karštą ir žmones! 

Atmintinė kandidatams į merus: „Matot, kas būna merui po ketverių metų, kuris nevykdo duotų pažadų“.
Atmintinė kandidatams į merus: „Matot, kas būna merui po ketverių metų, kuris nevykdo duotų pažadų“.

K. Pabijuto pieš. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje