Skip to content

Komunikavimo pamokos padėtų išvengti nuobaudų

Praėjusį savaitgalį socialinio tinklo Facebook erdvę užplūdo vienos ignalinietės pranešimai. Turinys – gana dviprasmiškas. Vieni įžvelgė rinkiminę raganų medžioklę, kiti sunerimo dėl galimo brakonieriavimo apraiškų, tačiau šioje vietoje pirmiausia derėtų susimąstyti apskritai apie netinkamą komunikavimą, kai nuo šmeižiančios informacijos nukenčia privatūs asmenys, kuriems norima pakenkti dėl asmeninių motyvų ir pakirsti pasitikėjimą jais visuomenės akyse. 

Žinutė feisbuke

Kadangi jau prasidėjusi rinkimų kampanija ir partijų bei jų sąrašuose esančių kandidatų minėjimas gali būti traktuojamas kaip politinė reklama, už kurią privalu susimokėti, šioje informacijoje nebus minimi nei kandidatai, nei partijos pavadinimas. Kad būtų suprantama, spausdiname Jurgitos Baravykienės pranešimą socialiniame tinkle facebook, pastebėtą ignaliniečių grupėse: „Ignalinoje nieko naujo…“ ir „Kas vyksta Ignalinoje?“. 

Jurgita Baravykienė paskelbė: „Žinau tikrai už ką NEBALSUOSIU. Tai „partija 111“. Žmogus, einantis į savivaldybės tarybą, „lygioje vietoj“ apkaltina senyvą (74 m.) moterį brakonieriavimu, o stojant ją ginti, ir visą mūsų šeimą. Mes tiek išbadėję, kad tenka „medžioti“ stirnas… galim savo ožkų (tas pats tik kitoj rankoj…) kokį penketą vienetų paaukoti… Būtų juokinga, jei nebūtų graudu, kad „lygioje vietoj“ turi įrodinėti, kad „tu ne kupranugaris “… Žinoma, informavome partijos pirmininką apie neadekvatų narį, tačiau… ranka ranką plauna. Gink Dieve tokius nuo „valstybės lovio…“ 

Komentatorių paprašyta patikslinti situaciją, moteris papasakojo istoriją, žinoma, remdamasi tik savo numanymais. 

Jurgita Baravykienė komentuoja: „Rašau paprastai buitiškai… Močiutė išėjo pasivaikščioti pamiškėn, kaip pati sakė – matė numestą kraujuotą stirnos koją… Bevaikštant pasivijo medžiotojų būrelio narys, kandidatas (pavardės neminėsime) – nei labas, nei viso gero… iškoneveikė, tada sako ar gražu brakonieriauti ir atliekas nešti į mišką… močiutė sako, ką, aš brakonieriauju… taip, sako, kad daugiau nematyčiau, dabar aš jus seksiu… žodžiu, atskubėjo su ašaromis namo ir papasakojo… pridūrė, kad buvo „gatavas“. Mes susisieksime su juo, o jis sako, kad taip, jei ne močiutė, tai jūs brakonieriaujate, o ji neša atliekas į mišką… žodžiu, nėra žodžių… Teko paskambinti ir (tam tikros partijos Ignalinos skyriaus vadovui), tai tas sako… aiškinkitės patys…

Šiaip toks „medžiotojas“, „brakonierius“ ir dažnai važinėjantis „girtas“ (žinoma, KOL KAS be įrodymų, bet…) neturėtų būti rimtos partijos sąrašuose..

Jei tai būtų paprastas eilinis žmogelis, tai gal taip ir palikčiau, bet kai „ubagas“ lenda prie valstybės, tai pasistengsiu, kad ne taip lengvai…“

Tokios žinutės gali priblokšti ir daug mačiusį.

Apkaltintųjų pozicija

Teko pasistengti ir susirasti tą, kaip suprantama iš J. Baravykienės teksto, pavojingą visuomenei žmogų. Taip ir padarėme. Reikia pasakyti, kad žmogų pribloškėme pranešdami, kad jis tapo „facebook žvaigžde“, mat kaip ir nemaža dalis žmonių, visiškai nesinaudoja šia platforma. Pavardė žmogaus nebus minima, nes jis yra kandidatas į rajono tarybos narius. 

„Esu gimęs, augęs ir dabar vėl gyvenu Didžiasalio (Salos) kaime, Ignalinos seniūnijoje.  Buvęs pareigūnas, dabar išėjęs į atsargą, medžiotojas. Tą dieną, kaip ir dieną prieš tai, važiavau apsidairyti miško keliuku. Sutikau moteriškę. Ji mane praleido. Grįždamas vėl ją sutikau, o pavažiavęs maždaug 200  metrų ant vėžės pastebėjau, kad guli mėsos gabalas – stirnos koja. Dieną prieš tai lengvai snyguriavo, tad aplink nebuvo  jokio pėdsako, išskyrus mano automobilio ir moters. Sugrįžau ir, paklausęs, ką ji čia mėtanti, paprašiau susirinkti. Moteris pradėjo neigti, kad ne jos toji stirnos koja. Ką aš jai daugiau sakysiu – nuvažiavau namo. Ir tada sulaukiau močiutės žento Jurgio Baravyko skambučio. Daug jis man visko prišnekėjo. O aš tepaskasiu, kad kaip medžiotojas privalau pranešti apie tokį radinį Aplinkos apsaugos departamento pareigūnams. Tada pasisuko kalba apie mano dalyvavimą rinkimuose.

Baigęs su juo pokalbį, iškart apie įvykį pranešiau Aplinkos apsaugos departamento Pranešimų priėmimo skyriui“, – apie šeštadienio įvykį pasakoja pilietis A., kandidatas į rajono tarybos narius.   

Ką apie įvykį gali papasakoti partijos Ignalinos skyriaus pirmininkas, J. Baravykienės apkaltintas dangstymu? 

„Šeštadienį su kolegomis važinėjome po rajone, susitikome su gyventojais. Netikėtai sulaukiau J. Baravyko skambučio. Išklausęs jo pasakojimo, kaip ir dera tokiais atvejais, pasakiau, kad jų minimas žmogus nors ir nėra partijos narys, jis eina su mumis sąraše, kaip rimtas, patikimas buvęs kolega statutinėje struktūroje, kur anksčiau abu dirbome. O situacijos komentuoti negaliu, nes nieko apie tai nežinau ir reikia laiko, kad išsiaiškinčiau“, – teigia partijos „111“ Ignalinos skyriaus pirmininkas. 

Bendruomenės pirmininko nuomonė

Vedini teisingumo, pakalbinome Didžiasalio bendruomenės pirmininką Praną Balčiūną ir paprašėme charakterizuoti bendruomenės narius, nes pačiame įvykių sūkuryje, savaime suprantama, pirmininkas nedalyvavo. 

„Mūsų kaimas senas, didelio judėjimo bendruomenėje tikrai nėra, tad vieni kitus pažįstame puikiai. Bendruomenės narį A, apie kurį klausiate, galiu apibūdinti kaip labai ramaus būdo, mandagų, malonų ir draugišką, išlaikytą žmogų. O dėl to, kad jis dar ir važinėja išgėręs, kaip teigia J. Baravykienė, tai apskritai yra visiška nesąmonė. Jo niekada net nesam matę neblaivaus. Tai, ką jums sakau, bet kuris bendruomenės narys patvirtins. O štai J. Baravykienė, kaip ji pati nuolat visiems sako, pykstasi su visais ir visur. Ji konfliktiška moteris ir nieko čia nepakeisi. Sugyvename mes kažkaip su ja bendruomenėje, nors labai aktyviai bendrauti vengiame“, – pasakojo bendruomenės vadovas.

Baudžiamoji atsakomybė už šmeižimą

Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 154 straipsnio 1 dalis nurodo, kad tas, kas paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. Šio straipsnio 2 dalyje numatyti šmeižimą kvalifikuojantys požymiai – informacijos paskleidimas per visuomenės informavimo priemonę ar spaudinyje arba asmens šmeižimas, neva šis padarė sunkų arba labai sunkų nusikaltimą. Šiuo atveju asmuo baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. Pažymėtina, kad už šias nusikalstamas veikas asmuo atsako tik tada, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas.

Svarstoma dėl kreipimosi į e-policiją ir Teismą dėl šmeižto. 

2 komantarai (-ų)

  1. VTF. Čia politikavimas ar viduramžiai?

  2. Tai dabar aš turiu visų partijų sąrašų visų narių biografijas nagrinėti?


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje