Skip to content

Politika kitaip: kandidatų susitikimai jaukiose bendruomenėse

Pasaulis išties keičiasi. Įvairiai ir skirtingai galima traktuoti kiekvieną faktą, tačiau širdies, matyt, neapgausi. O ji sako, kad praėjusį sekmadienį, vasario 12 d., vykęs kandidatų į merus susitikimas Daugėliškio krašto bendruomenės namuose paliko gerą jausmą. Naujas susitikimų formatas patiko ir patiems kandidatams, ir pilnutėlei gyventojų bendruomenės salei. Susitikti su gyventojais panoro Nacionalinio susivienijimo atstovas Ramūnas KAIRYS, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Laimutis RAGAIŠIS, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Imantas UMBRAŽIŪNAS ir Lietuvos žaliųjų partijos atstovas Vaidotas ŽIDANAVIČIUS su komandomis ir savo partijų kandidatais į rajono tarybą. 

Netikėtumai

Kai į Daugėliškio karšto bendruomenę kreipėsi L. Ragaišis dėl galimo susitikimo su bendruomene, vadovė Indrė Gruodienė atsakymą davė tik pasitarusi su bendruomenės taryba. O taryba nusprendė, kad jie norėtų vienu metu susitikti ir su kitais kandidatais, pasižiūrėti, kaip jie atrodo draugėje, ką kiekvienas galvoja vienu ar kitu klausimu ir kiek giliai ir apie ką kalba jų akys. Lyg nujausdami gyventojų norus, netrukus patys pasiprašė į kompaniją V. Židanavičius, po jo R. Kairys, o paskelbus viešai apie susitikimą ir paraginus jungtis ir kitus kandidatus į merus, atsiliepė I. Umbražiūnas bei Liberalų sąjūdžio atstovė Lina Gladkauskienė, deja, renginyje taip ir nepasirodžiusi. Galima numanyti, kad atvyko galimai keturi pagrindiniai kandidatai, realiai norintys ne tik save parodyti, ką galėtų daryti spaudoje, televizijoje ar internete, bet ir išgirsti rinkėjų balsą, jų nuomonę, pastabas ir lūkesčius. 

Kodėl pasirinktos bendruomenės, o ne, tarkim, Kultūros centro padalinių salės? Teigiama, jog norėta atviro ir nuoširdaus bendravimo su „laisvais“ žmonėmis. 

Tiko ir patiko

Renginį moderavusi bendruomenės vadovė puikiai atliko savo užduotį. Kandidatų į merus prisistatymui ir pasisakymams buvo skirta po 3 min. Reglamento buvo laikomasi labai griežtai. Moderatorė, kur reikia, paaštrindavo liežuvį, o kandidatai draugiškai ir klusniai jos klausė. Iš tikrųjų nestokota gero humoro, įdomių ir aštrių klausimų, šmaikščių ir rimtų atsakymų. Turbūt nebus nusižengta etikai ir taisyklėms, jei bus perduota susitikimo dalyvių padėka kandidatams į merus už jaukų ir tuo pačiu konstruktyvų dialogą, dėmesingą ir pagarbų kits kito atžvilgiu bendravimą. Net pajuokauta, kad būtų malonu ir džiugu naujojo mero poste matyti visus keturis kandidatus, sklandžiai papildančius viens kitą. 

Pasisakius kandidatams į merus, kalbėjo ir keli kandidatai į rajono tarybą. Vėliau kandidatams susirinkusieji uždavė klausimų. Bene skaudžiausios daugėliškėnų temos: kelių nepriežiūra, bedarbystė, rajone veikiančių sveikatos ir švietimo įstaigų veikla, mokyklos pastato ateitis ir visiškai, gyventojų teigimu, neteikiamos socialinės paslaugos. 

Po oficialaus susitikimo, apžiūrėtas bendruomenės muziejus, duonkepė krosnis, skanauta arbatos. Daug minčių ir pamąstymų išsakė ir patys kandidatai, ir gyventojai. 

Pasidaliname žinute, kuri svarbi visiems rajono gyventojams, dar tik ketinantiems savo žemes išnuomoti saulės jėgainių parkų kūrimui. Atsirado gyventojų, pasijutusių apgautais. Žinovų teigimu, gyventojai jau pasirašę nuomos sutartis, kažkodėl Zarasų notarų biuruose, o ne Ignalinos, gerokai vėliau apsižiūrėjo, kad sutartyje nurodyta, jog pasibaigus nuomos laikui, žemė automatiškai tampa nuomotojų nuosavybe. Deja, prieš sudarant sandorį, nei nuomotojai, nei notaras apie tai neinformavo, tad žmonės pasijuto apgauti ir ragina kitus būti atidžiais. 

Pateikiame keletą klausimų, užduotų kandidatams, ir jų atsakymų. 

Kandidatų į merus pažadai kaimui 

Ramūnas KAIRYS 

„Viskas priklauso nuo žmonių. Bendruomenės turi pasakyti, ko jie nori, o ne valdžia nuleisti iš viršaus. Dėl visų medicininių paslaugų, kurios jus neramina, deja, tai ne merų kompetencijos klausimas. Čia jau problemos nacionaliniu lygiu. Yra Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymai ir Ligonių kasos, o medikai tik vykdytojai. Medicina Lietuvoje sugriauta. Tas pats ir su švietimo sistema, ką kalbėjo gerb. Laimutis. Švietimas griaunamas nacionaliniu lygiu, mokyklos naikinamos. Taip būti negali. Pažįstama mokytoja važiavo į Čekiją. Ten, kaimuose, yra 2–3 vaikai ir yra jiems mokytoja. Tas būtina, bet pasikartosiu, tai turi būti reguliuojama nacionaliniu lygiu. Dėl to Nacionalinis susivienijimas bando eiti į valdžią. Aš galiu pažadėti, kad mano dėmesys bus kreipiamas į gabių vaikų finansavimą. Labai liūdna, bet tie pagrindiniai, esminiai klausimai sprendžiami nacionaliniu lygiu, o ne čia, rajone. Tačiau mes turime išgyventi. Mūsų rajonui vienintelis dalykas – kooperacija. Reikia pralaužti mūsų mentalitetą, atsigręžti žmogui į žmogų. Tik mes patys galime padaryti, o ne kažkas kitas atėjęs. 

Laimutis RAGAIŠIS

Pažadėt galiu kelis dalykus, bet garantuotai. Pirmas dalykas – Jūs būsite išgirsti. Aš noriu, kad vieną kartą, po 33 metų laisvos Lietuvos, bendruomenės būtų stiprios, turinčios savo nuomonę, kurią garsiai ir aiškiai išsakytų valdžiai. Jūs geriausiai žinote, ko jūs norite. Vaidotas sakė, kad atvažiuos jo stambios investicijos, bet kol jos atvažiuos ir įsikurs – užtruks, o mes gyvename dabar. Mes ir dabar duodame metų pabaigoje 150 tūkst. dotacijų nuostolingai dirbančiam buvusiam Ignalinos autobusų parkui. Tris žaisliukus nuo eglutės nukabinus ar pritrumpinus eglutę, visi rajone galės važiuoti nemokamai. Ką mes tuo laimėsime? Mobilumą. Jei pas mus nėra sukurtų darbo vietų, mes galime nemokamai žmones nuvežti ten, kur darbo yra. Kas turi širdy norą dirbti, tas galės dirbti. 30–40 žmonių kasdien važiuoja į darbą Utenoje, į Visaginą dar daugiau. Mes juk galime padėti tiems žmonėms. Kalbant apie verslą, geriausia daryti tai ir iš to, ką turi po ranka. Amatininkystės tradicijas mes turime, tik reikia žmones užvesti ant kelio. Tai realu ir paprasta. Tik reikia apsidairyti aplinkui. Ir efektas greitas bus. 

Imantas UMBRAŽŪNAS

Labai džiugu, kad mūsų norai ir programinės nuostatos kai kur sutampa su kolegų ir net nemažai sutampa. Vietinio susisiekimo padarymą nemokamu mes taip pat įsipareigoję. Tai nebūtų didelė našta savivaldybei, kuri sugeba išleisti vienam laikraščiui 120 tūkst. Eur tik dėl to, kad pasireklamuotų savo būtus ar nebūtus, kitą kartą gal ir svarbius ar nelabai svarbius darbus, tai, kaip ir Laimutis sakė, surasti 150 tūkst., kad gyventojai patogiu laiku būtų nuvežti į jiems reikalinga vietą, tikrai galima. Tai ir bus padaryta. Kaimynų pavyzdžiai rodo, kad tai puikiai veikia. Kitas dalykas, mes privalome pasikviesti savo kraštiečius bendram darbui. Reikia suburti alumnų draugiją Ignalinoje ir tuo pačiu Daugėliškyje. Tas konkretus bendravimas su vietos bendruomenėmis yra pats pagrindinis ir mero, ir visos savivaldybės tikslas. Pasižadu, kad bent kartą per mėnesį, būdamas meru, kviesčiau susitikimus su bendruomenių atstovais. Mano pasiūlymas ir pažadėjimas. Visą laiką būsiu atviras ir pasiekiamas visiems. 

Vaidotas ŽIDANAVIČIUS

Su kai kuriais kolegomis sutinku, su kai kuriais truputį ne. Žmonės važiuoja pas merą. Nieko panašaus. Žmonės ir valdžios darbdaviai ir merui bei kitiems moka algą. Meras su visa komanda turi važiuoti pas žmones ir klausti, ko nori. Kelią išasfaltuoti. Bus. Kitas pasakys, kad kelias yra Kelių direkcijos. Nieko panašaus. Susisiekimo ministerija ir Kelių direkcija turi fondus, rezervus ir meras turi važiuoti su komanda, pateikti argumentuotus raštiškus paaiškinimus ir bus padaryta. Taip daro kitos savivaldybės. Jos stengiasi dėl žmonių. Jos net geležinkelius remontuoja mero iniciatyva. Dėl sveikatos sistemos. Taip, tai respublikos mastu tvarkoma, bet kai aš sužinau, kad Akmenėje, Skuode ir kituose rajonuose sudarytos sutartys ir mero paprašymu į ligonines atvyksta žmonių konsultuoti profesoriai… aš nesuprantu. Jei aš tapsiu meru, jau pirmą savaitę visa Ignalinos ligoninės administracija keliaus pasirašinėti sutarčių su Santaros klinikų specialistais. Švenčionys net tą padarė. Mes neprastesni. 

Kokį pirmą darbą padarytų kandidatai, jei taptų meru?

Vaidotas ŽIDANAVIČIUS

Pirmas darbas, kaip ir sakiau, dėl ligoninės sutarčių su Santaros klinikomis. Antras darbas – iškart pasidarysiu pilną savivaldybės auditą. Kad aš žinočiau, kaip buvo mūsų visų pinigai panaudoti, kur paskirstytos lėšos ir kokiais pajėgumais. Nepatiks kažkam, bet tikrai tai bus padaryta. 

Imantas UMBRAŽIŪNAS

Žinant, kad aš esu savivaldybės kontrolierius, tai aš iš esmes pritarčiau Vaidoto antram darbui, kuris mano būtų pirmas. Skaičiau visiškai šviežią, naują Ignalinos savivaldybės biudžetą ir matau, kad socialinio būsto iki 2025 m. nei vieno savivaldybei nenumatyta nei įsigyti, nei suremontuoti. Mano galva, jau iškart reikia keisti biudžetą. 

Laimutis RAGAIŠIS 

Pirmas darbas. Filme „Septyniolika pavasario akimirkų“ herojus sako: „Mažas melas gimdo didelį nepasitikėjimą“. Tai ir šiame biudžete. Ką sakė, ką parašė, deja, ne viskas tiesa, ne viskas iškalbėta ir išsakyta, kaip gražiai parašyta. Audito reikia ir analizės reikia. Ir žinoma, kompetentingos komandos subūrimas, nežiūrint į jokius politinius ar religinius atspalvius. Reikia surinkti pačią geriausią, kokia tik įmanoma, specialistų komandą. Tie, kurie išblaškyti per tuos 4 metus ir dirba kituose rajonuose, pasikviesti atgal, ieškoti rimtų ir gerų jaunų specialistų, tikinčių komandiniu darbu ir bendru rezultatu. Visa kita pasiekiama po to. 

Ramūnas KAIRYS

Komandos subūrimo ir audito klausimais tikrai mūsų visų mintys vienodos. Dėl audito. Aš jau mačiau kai kuriuos savivaldybės rengtus dokumentus. Ten yra baisių dalykų. Ir po audito kažkam būtų labai baisu. Dėl komandos sukūrimo – pritariu šimtu procentu. Bet kitas mano pirmas darbas būtų fondo sukūrimas gabiems mokiniams ir pirmas visas mero atlyginimas eitų į tą fondą. 

Pastaba: Kandidatų kalbos užrašytos pagal originalią jų kalbą susitikimo metu. 

17 komentaras

 1. Rimti konkurentai..ir visi 4 geriau atrodo negu Rasikas. Auditas savivaldybės administracijoje būtinas.

 2. aha, Linutės neprileido. Tie trys likę kandidatai (Rasikas, Lina ir Žymantas) bijo liaudies klausimų. O Rasikas vaikšto pakiemiais ir prašinėja balsų. Apgailėtinas tipas. Geriau diplominį rašyti pabaigtų, tai per 4 metus nesugebėjo.

 3. Milda+Janina= Baltakis

  • Ane?, raudonasis gvazdike.

   • Taip,žalias karbaucki.

 4. Kažkaip truputį paslaptingai vyksta šitie susitikimai. Autorius minėjo „laisvus” žmones, bet toks jausmas, kad kažko prisibijoma. Paieškojau informacijos apie plačiai aprašytą susitikimą su bendruomene, nustebino, kad kandidatų į merus ar jų partijų viešai prieinamuose facebook profiliuose informacija atsirado tik susitikimo dieną arba jau po. Nepanašu, kad nori bendrauti su plačiąja visuomene. Iš renginio foto matyti, kad salė, nors ir nedidelė, jauki ir pilna, tik kad vietinių nelabai daug, pusę sudaro kandidatai į merus ir palaikymo komandos.

  • Matosi, kad neturi ką veikti:))) Pasiprašyk į Rasiko paalaikymo komandą ir pirmyn į susitikimus su plačiąja visuomene. Tada nereikės blaškytis po kaimo trobas ir visokiais pašaliais kaulijant balsų. Ceikiniuose žmonės suspėjo vieni kitus apie kalėdojimą informuoti ir daug kas paprasčiausiai „nebuvo namie”. Pasakyk merui tiek daug nudirbusiam, kad tai nesolidu. Eikit į visuomenę. tik be 2021 metų knygučių, bet su duotų pažadų įvykdymo ataskaita.

  • Kažkaip truputį klystate, kadangi susitikimo formatas buvo atviras visiems kandidatams, tačiau mūsų tuščiagarbis povas pabijojo būti pasipiktinusių gyventojų pamautas ant baslio. Skaičiuojantiems, kiek tikrų gyventojų esą buvo Daugėliškio krašto bendruomenės patalpose, o kiek iškamšų ar kitokio plauko infiltruotųjų, siūlau šviečiamojo pobūdžio užsiėmimą – pradėti lenkti visų Rasiko pakalikų pirštukus. Veikiausiai tik taip pajėgsite suskaičiuoti, kiek darbščių Ignalinos žmonių neteko savo darbo vietų. Galbūt ir jaučiatės „neapgautas“ straipsnio autorės siekio netūpčioti prie kiekvieno susirinkusiojo, siekiant kadrų gausa vėliau įrodyti, koks gausus būrys kraštiečių esą buvo sugužėjęs. Taip pat, galite kvestionuoti Daugėliškio krašto bendruomenės skaidrumą, pripaišyti vieną ar kitą politinį atspalvį, kitaip tariant, demonstruoti visą plokščiažemininkams būdingą proto aštrumą. Vis dėlto, skubu pranešti, jog esate tiesiog negailestingai apgautas raudonųjų partijos apaštalų ir aklai susižavėjęs tuščiakalbyste. Patarčiau liautis fantazuoti, o ateiti į artėjančius kandidatų debatus bei įveikti užpuolusį socdeminį smegenų rūką.
   Post scriptum, jeigu nepavyks, Jūsų visada lauks Janutienės laidoje.

   Su geriausiais linkėjimais,

   Kaukolinio pardavėja

   • Miela Kaukolinio pardavėja, perskaičiau Jūsų komentarą, tuomet savo ir niekaip nespratau, kas paskatino Jus nuspręsti, kad mane „užpuolė socdeminis smegenų rūkas” ? Ar nepritarimas šiame laikraštuke išsakomoms „tiesoms” ( ypač tarybos nario ir kelių buvusių), kurios mano nuomone (ir ne tik) dažnai neatitinka tiesos mane padaro priklausomu nuo kažkurios partijos? Taip nėra, nesu priklausomas ir stengiuosi būti objektyvus, kitaip nei tarybos narys ar redakcija išrinkdama ir spausdindama tik jiems tinkančius komentarus laikraštuke. Ir bendruomenės skaidrumo nekvestionuoju, mano pastaba adresuota kandidatams kurie mano manymu nesiekia maksimaliai išnaudoti susitikimus su bendruomenėmis (bendruomenės visiems labai parūpo prieš rinkimus, nors niekas nedraudė rūpintis visą praėjusią kadanciją). Tą beje stebiu ir toliau. Su kokia tiksline grupe siekia susitikti kandidatai ordganizuodami susitikimus darbo dieną 12 ir 14 valandą? Taip pat Jūs minite kažkokias iškamšas ar infiltruotus. Manau kandidatai besitikintys kad juos išrinks privalo nepamiršti, kad bus ne tik už juos balsuojančių bet ir kitą nuomonę turinčių rinkėjų. Po rinkimų jei kaip deklaruojama labai rūpi žmonės (nors praktika rodo, kad po rinkimų nerūpi niekam (čia ir apie buvusius ir esamus)). Ir pabaigai, taip esu nepgautas, nors laikraštuke rašantis tarybos narys nuo praėjusių rinkimų rašo apie neva socdemų apgautus rinkėjus kurie drįso nebalsuoti už valstiečius. Neapgavo nes netikiu politikais arba tikiu rezervuotai. Peržiūrėjau partijų programas ir jau dabar suprantu kad daugelis jų tikslų yra tik šūkiai nesantys savivaldybės kompetencijoje. Beje programossu nedideliais nukrypimais beveik vienodos. Taigi, buvusieni turėtų suprasti, kad nemaža dalis balsavo ne už esamus, bet prieš buvusius. Tarybos narys turėtų gerbti daugumos rajono rinkėjų nuomonę tačiau ši nuomonė jam neįdomi, ką įliustruoja daugumos iįrinktą valdžią „vartyti kaip nori”.

    • 1. Teigiate, jog susirinkimai su kaimų bendruomenėmis vyksta „kažkaip truputį paslaptingai“, nors žinia apie tai buvo paskelbta iš anksto. Tai ne juodosios buhalterijos nuorašai, o viešai prieinama informacija, kurią yra nesudėtinga patikrinti.
     2. Kvestionuojate tekste pateiktą terminą „laisvas“ bei sakotės jaučiąs savotišką baimės ataskonį. Pastarųjų kelerių metų kontekste žodis „laisvas“ reiškia galimybę lengviau atsikvėpti, o ne drebėti žvelgiant į valdančiųjų rankose plevėsuojantį bizūną, kuris tuoj pat galįs suduoti smūgių virtinę. Užteks netinkamai numykti, o ką jau kalbėti apie viešą savo pozicijos deklaravimą. Jei būtumėte atsidavęs ignalinietis, matyt, neplotumėte katučių matydamas, kaip Jūsų žemiečiai gyvena tartum Džordžo Orvelo romano „1884–ieji” personažai, iš kurių reikalaujama absoliutaus paklusnumo, o kiekvienas judesėlis sekamas viską matančiais monitoriais.
     3. Jūs abejojate į diskusiją atvykusiais kandidatais, bet neįžvelgiu skepsio iš Jūsų lūpų, kalbant apie pasirodyti neišdrįsusius kandidatus. Pastarasis argumentas įrodo, jog vienaip ar kitaip jaučiate prielankumą bent vienai iš neatvykusių politinių jėgų.
     4. Plėtojant praėjusį argumentą, norėčiau atkreipti dėmesį į Jūsų iškeltą klausimą apie tai, su kokia tiksline auditorija siekia susitikti kandidatai organizuodami susitikimus Jūsų nurodytu laiku. Gal galima būtų sužinoti, su kokia tiksline gyventojų grupe siekia susitikti J. Rasikas darbo dieną, šešioliktą valandą? Ar įžvelgiate, kokį menkiausią pastarųjų aplinkybių pranašumą?
     5. Rašydama, kaip Jūs sakote, apie „kažkokias iškamšas ar infiltruotus“, turėjau galvoje ne konkrečią asmenų grupę, kuri už kažką balsuos ar nebalsuos, o ironizavau Jūsų abejones apie susirinkusiųjų gyventojų realaus skaičiaus, kadangi teigiate, kad „tik kad vietinių nelabai daug, pusę sudaro kandidatai į merus ir palaikymo komandos“.
     6. Paskutiniojo monologo sakinio nesupratau, nes rašote lyg ne Jonui Baltakiui, bet mintis (ne)sąmoningai tampa peradresuota būtent minėtajam tarybos nariui.

 5. Gal nusluos Rasika protingi ir kompetentingi

 6. Visi tokie protingi ir kompetentingi kol rinkimai vyksta, o kai išrenkami, tai ir atsiskleidžia, nes susiduria su tikrove ir negali įgyvendinti pažadų,o mes pamirštame. Atėjo vieni, gražūs, kiti bus dar gražesni, visi tik saviškių žiūri,o dėl paprasto eilinio žmogaus jiems nusispjauti . Kodėl Ignalinieciai į darbus į Pabradę, Visaginą, Vilnių ir visur kitur važiuoja, prie kokios valdžios tai įvyko, jau pamiršo, o dar jie susigrąžinti nori, bet manau tik savus viršininkus.

  • Nebūk Nusivyles,ana kaip sakot valdžia,rinko ,formavo žmones darbui iš kitų įstaigų,įmonių.Pažiūrėkit kiek trūksta darbuotojų savivaldybėje,nes net taip vadinami savi pabėgo ,o ir kitur dirba iš Vilniaus,Utenos katino marti,Švenčionių .Dar tebedirbanti savivaldybės darbuotoja suskaičiavo ,kad taip mylimas meras atleido,ar patis buvo priversti išeiti 70 gyvų Ignalinos gyventojų kurie ir važinėja į Visaginą ar Utena.Sąmonigas žmogus dirba o ne laukia malonių.

   • Sveiki, jei Jums artima darbuotoja dirba pakankamai senai, kad atsimintų tuos laikus kuomet ilgai valdžiusi partija atėjo į valdžią, sutinku, keli dešimtmečiai yra gana daug, bet gal? Gal paskaičiuos kiek tada darbuotojų išėjo dirbti į kitas savivaldybes?Tie patys kultūros darbuotojai kurie vėliau grįžo o dabar vėl išėjo.Nemažai ir negrįžo. Toks vaizdas, kad Jūs norint nunulinti tuos kelis dešimtmečius valdymo, bet nepamirškit, kad mes dar atsimenam.

    • Turiu įtarimą, kad Neapgautas dirba kultūros įstaigoje, kad jau taip išsamiai yra informuotas apie situaciją kultūroje. Pasigirkit, kur jau gavot kokį postą.

     • Nei dirbu, nei gavau nei praradau, bet Ignalina maža🙂

 7. Tikrai maža, pletkų lygio žinioms plisti yra pats tas. Jūsų komentaras geras to įrodymas.


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje