Skip to content

Kvietimas dvasinio pasaulio reformai

Pelenų dieną tikintieji įžengė į 40 dienų Gavėnios laikotarpį. Prabėgę dešimtmečiai sovietinio ateizmo daugeliui supaprastino dvasinio pasaulio regėjimą iki materialaus, apčiuopiamo, baigtinio. Vartojimo gausa prigesino dvasios polėkius. Šiandieną sunkiai suvokiama žmogaus, kaip dvasinės būtybės misija, nublanko griežto pasninko praktikos, reguliari malda ne visada randa vietos nuolatiniame skubėjime ir nespėjime. Žmogiško gyvenimo tiesos ir visi nušvitimai užklumpa dažną tik per dvasinius sukrėtimus, asmenines ar globalias tragedijas, kurių realybė jau keičia mūsų sąmonę, stabdo ir keičia mus pačius.

Režisieriaus A. Tarkovskio filme „Aukojimas“ yra sakoma, jei kasdieną, sąmoningai ir su intencija išpilsi nors stiklinę vandens, pasaulis pasikeis. Bet tokiam veiksmui būtinas vidinis polėkis ir ryžtas, reikalingas laikas. 

Rasti laiko panašiai intencijai visus kviečia Gavėnios periodas. 

Besidomintys dykumos tėvų mintimis, pastebėjo, kad ankstesni laikai buvo kupini griežtesnių fizinių praktikų – griežtas pasninkas, didesni asketai miegojo mažai, meldėsi daug. Dabartinė mūsų visuomenė stipriai išlepinta įvairiomis išimtimis, palengvinimais per didyjį pasninką. Visos kovos persikėlė į dvasinės kovos lauką. Kiekvienas gauname nuolatinius nuodėmės pasiūlymus įvairiose srityse, kovojančiose dėl žmogaus dėmesio. Turime begalę informacijos ir dar daugiau abejonių.

Gavėnia kviečia suprasti Kristaus Prisikėlimo slėpinį. Žmogaus gyvenime privalėtų būti tvarka. Tiek buityje, tiek dvasinėje plotmėje. Gavėnio užduotis – pasidaryti didesnę ar mažesnę dvasinę reformą. Pirmiausia, randant laiko, sau pačiam. Kaip tai padaryti – nėra universalaus atsakymo, bet verta permąstyti nors pusmetį asmeninės būties, iškeliant klausimą – ką turiu nuveikti savo dvasiniame gyvenime, kad pats ir aplinkiniai jaustųsi geriau? 

Dvasininkai skatina prisiminti frazę – „Memento mori“ (Atsimink, kad mirsi!). Ir taip pažadinti save iš dvasinio snaudulio.

Gavėnia liturginis laikas, kuomet dažniau mąstoma apie gyvenimo baigtinumą. Verta užduoti sau ir tokius klausimus – ar tikrai tikiu, kad Dievas mane myli? Už ką esu Jam dėkingas? Kokie mano santykiai su artimaisiais – tarp tėvų ir vaikų, seserų ir brolių, kaimynų ir darbovietėje… 

Gavėnia žmogų kviečia atpažinti Dievo meilę ir dalyvauti joje, sužadinant savyje atgailą, stengiantis melstis už visus klystančius, nepažinusius tikėjimo šviesos, visus nusidėjėlius. Bažnyčia ragina melstis už taiką pasaulyje, už visų atsivertimą, kuriame įmanoma karų baigtis.

Gavėnia susikaupimo ir rimties metas, kuomet atliekama revizija savo gyvenime ir darbuose. Bažnyčia ypač pabrėžia maldos, pasninko ir aukų davimo – išmaldos reikalingumą. Visi šie trys geri darbai yra minimi Kristaus Kalno pamoksle. Jie veda į dvasinį augimą ir šventumą. Tačiau gaila, kad kartais tai klaidingai suprantama, manoma, kad mes užsitarnaujame Dievo malonę pasninku ir gerais darbais. Ne toks apaštalų ir Bažnyčios mokymas. Pasninkas yra vienas iš krikščionio ginklų dvasinėje kovoje su piktąja dvasia ir savo silpnybėmis. Ryšys tarp pasninko ir atsispyrimo šėtono gundymai atskleidžiamas Evangelijoje. 

Viename iš interviu kunigas Marijonas Savickas akcentavo, kad tėvų karta griežčiau ir reikliau laikėsi senųjų pasninko tradicijų. Jokios mėsos, daugelis nevalgė net pieniškų produktų. Grucė, pupos, raugintos daržovės sudarė mūsų vaikystės mitybos racioną per Gavėnią. Žmogus nuo stalo pakildavo truputį alkanas ir tai buvo teisinga, ugdė valią ir charakterį.“

Reikalingas tikras pasiryžimas, kad Gavėnios laikotarpis taptų asmeninės dvasinės reformos periodu. Kristus sakė – ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams, kuriais esame beveik visi dabartinio laikmečio žmonės. Buvimas 40 dienų dykumoje iškelia į paviršių visą, kas glūdi gelmėje, padeda apsivalyti nuo nereikalingo turinio.

Nuolatiniame skubėjime, kokiame gyvename, žmogui sunku rasti laiko, sunku pasinerti į dykumos tylą, sunku išgirsti Viešpaties šnabždesį. Bet kvietimas tokiam žingsniui nesiliauja galiojęs. Svarbiausia – intencija, nuoširdus ryžtas. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje