Skip to content

Iškilmingai prisiekė meras Laimutis Ragaišis ir naujieji savivaldybės tarybos nariai

Trečiadienį, balandžio 19 d., lygiai po mėnesio nuo kovo 19 d. pasibaigusių savivaldybės tarybų ir merų rinkimų, prisiekė nauji rajono savivaldybės tarybos nariai ir meras Laimutis Ragaišis. Šventinio tarybos posėdžio metu paaiškėjo ir esminės naujos kadencijos tarybos veiklos gairės. 

1950 m. įkūrus Ignalinos rajoną, centru tapo Ignalina su 44 apylinkėmis. 1951 m. sausio 8 d. vyko pirmoji pirmojo šaukimo Ignalinos miesto Liaudies deputatų Tarybos sesija, kurioje dalyvavo 26 iš 35 deputatai. Praskriejo jau 72-eji metai. Per tą laiką daug kas keitėsi: buvo sunkiau, buvo smagiau, kartais atrodė, kad įsisuko štilis, kitaip tariant, kartu pereita ir ugnys, ir vandenys, susižerta patirties, įgyta išminties, patirta pamokų. Verčiamas naujas Ignalinos istorijos puslapis.

Iškilmingas Ignalinos rajono savivaldybės 2023–2027 m. kadencijos tarybos posėdis pradėtas Lietuvos Respublikos himnu. Posėdį vedusi Ignalinos rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Rasa Šatienė pristatė priesaikų procedūros tvarką ir atvykusius svečius. 

Tarybos nariai abėcėlės tvarka buvo kviečiami prisiekti. Paskutinis prisiekė meras. 

Tarybos nariams prisiekus, R. Šatienė visiems palinkėjo aktyvių ir darbščių kadencijos metų, telkiančios lyderystės, sąžiningo ir sėkmingo darbo, gerinant gyvenimo kokybę Ignalinos krašte. Merui uždėtos regalijos.

L. Ragaišį sveikino Lietuvos Respublikos Seimo nario Gintauto Kindurio patarėjai Vida Rastenienė ir Enrikas Doviakovskis, Vyriausybės atstovas Panevėžio ir Utenos apskritims Egidijus Lapinskas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Ignalinos ir Švenčionių skyrių atstovai. Ignalinos rajono garbės piliečio, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Česlovo Juršėno sveikinimus ir palinkėjimus perdavė savivaldybės tarybos narys Vilius Cibulskas. Gausybę sveikinimo žodžių ir gėlių naujajam merui pažėrė seniūnai, sveikatos, kultūros, švietimo įstaigų, įmonių vadovai.

Antroje, darbinėje posėdžio dalyje pirmininkavimą posėdžiui perėmęs meras Laimutis Ragaišis padėkojo Ignalinos rajono gyventojams už išreikštą pasitikėjimą, kuris įpareigoja. Naujasis meras už svarbius ketverių metų darbus ir įveiktus iššūkius padėkojo buvusiam merui Justui Rasikui, už sklandų rinkimų organizavimą ir pirmojo posėdžio vedimą – Rasai Šatienei, įteikdamas jiems ir gėlių. 

Išreikšdamas užuojautą šeimų nariams ir artimiesiems, tylos minute meras pakvietė pagerbti neseniai šį pasaulį palikusius buvusius Ignalinos savivaldybės tarybos narius Algirdą Panavą ir Vincentą Vytautą Cicėną.

Meras L. Ragaišis informavo, kad kitas savivaldybės tarybos posėdis planuojamas šaukti gegužės 11 d. Jame bus tvirtinami tarybos komitetai, jų nuostatai, teikiamos mero pavaduotojų kandidatūros. Priminta, kad savivaldybėje bus sudaryta kolegija, į ją įeis meras, vicemerai, administracijos direktorius, tarybos komitetų pirmininkai, Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkai bei opozicijos lyderis. Meras pranešė, kad laikinai eiti direktoriaus pareigas pavedama Informatikos ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui Viliui Gasiukevičiui.

Primename, kad pasikeitus Vietos savivaldos įstatymui, meras nėra tarybos narys, jis – savivaldybės vykdomosios valdžios institucija, turintis savivaldybės valdžios ir viešojo administravimo įgaliojimus, atsakingas už įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir savivaldybės tarybos sprendimų tiesioginį įgyvendinimą. Meras nebalsuos tarybos posėdžiuose, tačiau juos šauks ir pirmininkaus, sudarys posėdžių darbotvarkes, teiks sprendimų projektus.

Ketveriems metams, 2023–2027 m. kadencijai, Ignalinos kraštui vadovaus meras Laimutis Ragaišis su artimiausiu metu jo pasirinkta komanda bei 21 tarybos narys, iš kurių daugumą (12 narių iš skirtingų partijų, kurių: 7 – LVŽS, 2 – TS-KD, 1 – LŽP, 1 – LS, 1 – DP) sudaro susiformavusi tarybos narių pozicija (dauguma), o opozicijoje, kurios lyderis kol kas dar nežinomas, liko 9 LSDP nariai. 

Jau pirmojo posėdžio metu tarybos narys Vaidotas Židanavičius pristatė rajono savivaldybės tarybos daugumos 2023–2027 m. veiklos programą ir įteikė ją merui. „Ignalinos rajono savivaldybės taryboje dirbantys Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąrašo nariai, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų sąrašo nariai, Lietuvos žaliųjų partijos narys, Liberalų sąjūdžio narys ir Darbo partijos narys, vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatymo 3 str. 13 dalimi, remdamiesi savo partijų rinkimų programų nuostatomis, siekdami, kad Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2023–2027 m. kadencijos darbas vyktų sklandžiai, racionaliai išnaudojant turimus išteklius, o priimti sprendimai užtikrintų pažangą ir Ignalinos savivaldybės bendruomenės gerovę, suderinę visų daugumos narių valią, patvirtino daugumos veiklos programą“, – patikino V. Židanavičius ir įteikė merui programą. 

Baigiantis posėdžiui dar visi grupelėmis šnekučiavosi, gurkšnojo arbatą, o kiti skubėjo įsiamžinti su naujuoju meru. 

Pirmąją darbo dieną po šventinio rajono savivaldybės tarybos posėdžio meras L. Ragaišis susitiko su savivaldybės administracijos darbuotojais. Kaip informavo rajono savivaldybės vyr. specialistė ryšiams su visuomene Lina Kovalevskienė, meras L. Ragaišis labai šiltai visus pasveikino, papasakojo apie save, pristatė tikslus, požiūrį į darbą, kvietė bendrauti, bendradarbiauti, savo pareigas visuomenei vykdyti pirmiausia laikantis sąžiningumo ir teisėtumo principų. 

,,Mūsų visų bendras tikslas – gyventojų poreikių tenkinimas, biudžeto vykdymas, jau suplanuotų ir naujų darbų sėkmingas įgyvendinimas. Nuo kiekvieno iš mūsų priklauso, kaip atrodysime žmonių akyse, kokį savo veidą sukursime, todėl labai prašau, kai į jus kreipsis žmogus, prislėgtas problemų, gal ir supykęs, viskuo nusivylęs, pasistenkite jį suprasti. Kiekvienas, kuris priimate žmogų, atstovaujate visą instituciją…“, – kalbėjo meras ir kvietė būti drąsiais, jei yra noras, dalyvauti profesinių sąjungų veikloje, tobulėti, bet atsiminti, kad yra laisvalaikis ir yra darbas kaip bendras visų reikalas. 

Meras prašė supratingumo ir pagalbos, nes per ketverius metus tikrai nutolo nuo savivaldos, todėl, sakė, norės pabendrauti su kiekvienu skyriumi, sužinoti jų pasiekimus ir problemas.

Reportažą iš posėdžio žiūrėkite sekmadienio, balandžio 23 d., Ignalinos TV laidoje SAVAITĖ arba ieškokite įrašų internete adresu www.ignet.lt

Autorės, L. Kovalevskienės ir Ignalinos TV nuotr. 

Pastabos paraštėje

Rajono tarybos narys Vilius Cibulskas esą perdavė Ignalinos garbės piliečio Česlovo Juršėno palinkėjimus, tarp kurių yra ir žodžiai „atsisakyti revanšizmo“. Pirma, žinant Č. Juršėno toleranciją, vargu ar jis  sakė tokius žodžius, antra, o kas tą revanšizmą vykdė visus ketverius metus, jei ne socialdemokratai.

Įdomumo dėlei, pradedant 1990 m., tai jau dešimta rajono tarybos kadencija. Visų jų narys buvo ir yra Henrikas Šiaudinis, devynias kadencijas su pertrauka Vytautas Gimžauskas, septintą kadenciją be pertraukos dirbs Jonas Baltakis.

MI inf.

2 komantarai (-ų)

  1. O tai,panele raginyte,negalėjote tiesiog paskambinti p. Česlovui ir paklausti? Geriau paskalas ir spėliojimus rašinėti?

  2. Raginytei stoga jau padare valstieciai?


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje