Skip to content

Gyvenimo versmių paieškose

Susitikimai su Dalia SAVICKAITE visada ypatingi, visapusiškai praturtinantys pašnekovą, kviečiantys įsiklausyti į žmogaus gyvenimo tėkmę, giliau žvelgti į asmenybes, kultūrinius reiškinius ir mus supančią aplinką. Balandžio 28 d. Linkmenų bibliotekoje autorė pristatė 2020 m. UAB „Utenos Indra“ išleistą straipsnių rinkinį apie kūrybingus žmones, jų laiką ir aplinką „Rytų Aukštaitijos keliuose sutiktieji. II knyga“. Naujos knygos pristatymo iškilmėms, Ignalinos rajono viešosios bibliotekos Linkmenų filiale veikia žurnalistės, bibliotekininkės, kultūrologės Dalios Savickaitės kūrybos darbų paroda, parengta ir pristatyta vyr. bibliotekininkės Danutės Daubarienės. Muzikos kūrinius atliko vieno iš knygos herojų – muzikanto Benedikto Jasiulionio vaikaičiai Medeina ir Kostas Kutros, sūnus Raimondas.

Pasak autorės, knyga išleista minint Visagino miesto 45-ąjį gimtadienį ir siekiant pagerbti Rytų Lietuvoje gyvenančius iškilius žmones, savo gyvenimu turtinančius Visagino miesto bendruomenes, kūrusius ir kuriančius šiandieninę Lietuvą. Skirtas dėmesys unikaliam šio krašto kultūros paveldui, istorinei atminčiai, sociokultūriniams reiškiniams.

Visada įdomu stebėti kūrėjo paieškas, vedančias prie unikalių asmenybių, neišgrynintų gyvenimo jėgos ir išminties versmių, nuolatinio ir nenutrūkstamo ryšio su beribe Visata.

Dalia (tegul nesupyksta gerbiama knygų autorė už tiesioginį kreipinį vardu) ieško ir pateikia savo knygoje žingeidžiam skaitytojui dvasinį Rytų Aukštaitijos „žemėlapį“, kuriame regime savotiškas dvasines atramas, jų dėka šviesa ilgiau užsilaiko žemėje, per juos atsiskleidžia žmogiškumo įprasminimai. Be jų argi būtų tokia Lietuva?

Autorė daug kalba skaitytojui tiesiogiai arba leidžia jausti sakralaus kūrybiškumo laisvę, sąlygas, kuriose bręsta, auga ypatingi žmonės, gyvena tauta. 

Per pavienių asmenybių ir bendruomenių veiklos viešinimą, jų atliekamas misijas, autorė praskleidžia socialinės uždangos skraistę Visagino miesto gyventojams, jautriais ir subtiliais kultūrinių reiškinių pastebėjimais, vesdama į kitokį krašto istorijos pažinimą ir kitokios kultūros vertybines sąvokas.

„Uždarius atominę visiems reikia išmokti gyventi Lietuvai priimtinomis sąlygomis, ieškoti naujų veiklų, kuo intensyviau integruotis į šalies kultūrinio lauko gyvenimą… Noriu, kad visaginiečiai Lietuvai atsivertų, būtų vertinami, noriu, kad suprastų Lietuvą, gerbtų ją“, – įžanginiuose naujos knygos puslapiuose rašo D. Savickaitė.

Pristatomų asmenybių veikloje, bendruomenių gyvenimuose bei kultūrinių reiškinių procese autorė ieško ir randa sąsajas su Visagino miestu, nuolatos akcentuodama visos aplinkos neatsiejamą ryšį su istoriniu paveldu.

Knygoje rasime paveikslus jau žinomų, bet kitokiu aspektu aprašomų straipsnių herojų – nusakytų tik autorei būdingu žvelgimu asmenybę. Tarsi saulės rate sukasi aplink Visaginą geografinės ir kultūrinės erdvės pažinimo laukas. Čia ir talentingos Utenos A. ir M. Miškinių bibliotekos direktorės Vidos Garunkštytės aktyvi veikla, ir buvusio Ignalinos muzikos mokyklos direktoriaus Benedikto Jasiulionio gyvenimo misija, Reškutėnų krašto šviesuolės, mokytojos ir muziejininkės pasišventimas paveldo išsaugojimui, Visagino dzūkaitės Violetos Abarienės tautodailės pasaulis, meno bangose besisupančios Gintarės Adomaitytės kūryba… Galima įvardinti visas autorės aprašomas asmenybes, mėginti charakterizuoti Dalios sutiktuosius Aukštaitijos keliuose, bet… Kiekvienas skaitytojas turi asmeninius pažinimo ženklus, per kuriuose randamas ar prarandamas herojus, reiškinys, todėl II knygą „Rytų Aukštaitijos keliuose sutiktieji“ laukia visuomenės žvilgsnių ir vertinimų. 

Autorė tekstuose aktyviai ragina pažinti Lietuvą – visame straipsnių cikle prisiliečia prie Aukštaitijos atsiradimo ištakų, senųjų tradicijų ir amatų, senųjų verslų specializacijos, aprašo čia esančių tautinių mažumų papročius ir gyvenimo būdą. Niekur Dalios kalbėjime nedingsta stebuklingas raktinis žodis – kultūra. Iš gimtinės, nuo jūros platybių atsinešusi pasaulėžiūros neaprėpiamumą ir kūrybiškumo laisvę, autorė ragina visus drąsiai, įvairiaspalviai ir kūrybiškai žvelgti į gyvenimo esmę.

„Kūrybiškumas – būtina laikmečio išlikimo sąlyga. Reikalinga ir pačiam žmogui, ir valdantiems. Kūrybiškumas neauga, kai nuolat yra kritikuojamas ar vertinamas. Jo vystymas negali vykti schematizuotoje mokymo sistemoje, o auga jis visų nevertinamoje kultūros įstaigų aplinkoje, šeimoje.

Pagaliau, švietimo įstaigoms ir keliami kitokie reikalavimai: mokinys privalo daiktus matyti tokius,kokius rodo, o ne tokius, kokie jie galėtų būti… Kultūros įstaigoje jis išmoksta stovėti prieš žmones, apginti savo nuomonę ir veiklą, randa iniciatyvų palaikymą, susipažįsta su supančios aplinkos vertybėmis ir turi įtakos jų palaikymui. Tokie žmonės mūsų visuomenėje trapūs lyg rasos perlai, kuriuos sunaikina neatsargus krestelėjimas. Apie tokius jautrius ir veikiančius, keičiančius aplinką žmones ir yra ši knyga. Malonaus skaitymo“, – linki knygos autorė Dalia Savickaitė.

Knygos leidimą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros mininsterija, projektą rėmė Visagino savivaldybė ir Visagino Viešoji biblioteka.

Autorės ir E. Ostašenkovo nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje