Skip to content

Koreguojama patekimo į pasienio ruožą tvarka

VSAT inf.

Lietuvoje pasibaigus galioti nepaprastajai padėčiai ir toliau šalyje galioja valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl masinio užsieniečių antplūdžio. Tarp praėjusią savaitę Seimo priimtų Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo naujų nuostatų yra ir reglamentuojanti patekimą į pasienio ruožą esant tokiai paskelbtai ekstremaliajai situacijai dėl neteisėtos migracijos. Tiesa, tai bus aktualu nedidelei daliai asmenų, nes pasienio ruožo gyventojams ir kitoms kategorijoms tvarka patekti į pasienio ruožą nesikeičia.

Minėtame įstatyme yra nuostata, kad asmenys ekstremaliosios situacijos metu į pasienio ruožą gali patekti turėdami VSAT išduotą leidimą. Pasienio ruožas yra iki 5 km pločio juosta į Lietuvos teritorijos gilumą nuo valstybės sienos, einančios sausuma, pasienio vandenimis.

Svarbu! Kadangi toks reikalavimas ką tik įteisintas, VSAT mažiausiai savaitę į pasienio ruožą vyksiančius ir tokių leidimų neturinčius asmenis tik informuos apie šią naujovę ir leidimų gavimo tvarką, bet kitų priemonių netaikys.

Pabrėžtina, kad daugumai asmenų tokių atskirų leidimų net nereikės. Reikalavimas turėti VSAT išduotą leidimą nebus taikomas asmenims:

 • gyvenantiems pasienio ruože ir (ar) esantiems nekilnojamojo turto, kuris yra pasienio ruože, savininkais ar naudotojais;
 • dirbantiems ar besimokantiems pasienio ruože;
 • vykdantiems ūkinę, komercinę veiklą ar kelių, ryšio linijų ir kitų viešojo intereso objektų priežiūros veiklą pasienio ruože;
 • vykstantiems magistraliniais, krašto ar rajoniniais keliais arba geležinkeliais, esančiais pasienio ruože ar kertančiais pasienio ruožą;
 • kertantiems valstybės sieną per pasienio kontrolės punktus ar vykstantiems į darbo vietą, esančią pasienio kontrolės punkte;
 • vykdantiems valstybės sienos apsaugos objektų ir įrenginių statybą, įrengimą ir (ar) priežiūrą;

Taip pat yra nustatyti atvejai, kai leidimas patekti į pasienio ruožą laikomas išduotu ir šioms grupėms juo papildomai rūpintis nereikia:

 • vykstantiems vykdyti valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų funkcijas; 
 • vykstantiems į artimųjų giminaičių laidotuves ir į pamaldas už juos;
 • vykstantiems slaugyti ligonį;
 • vykstantiems lankyti kapines;
 • vykstantiems į pasienio ruožo gyvenvietes paslaugoms teikti ar įsigyti.

Be to, be leidimo į pasienio ruožą galės patekti asmenys, turintys leidimus patekti į Valstybės sienos apsaugos zoną, pasienio vandenis ir pasienio juostą.

Tokie asmenys, ketinantys patekti į pasienio ruožą ar esantys pasienio ruože, patikrinimą atliekančiam pareigūnui turės pateikti teisėtą buvimą ar patekimą į pasienio ruožą įrodančius dokumentus.

Skubos tvarka asmenys gali kreiptis į pasienio užkardas telefonu ar elektroniniu paštu gauti vienkartinį leidimą. Leidimą išduoda pasienio užkardos pamainos vyresnysis, jeigu asmens buvimas netrukdo valstybės sienos apsaugos užtikrinimui.

Išimtinais atvejais, kai asmuo neturėjo galimybės kreiptis telefonu ar elektroniniu paštu gauti vienkartinį leidimą, pasienio užkardos pamainos vyresniojo sprendimu leidimą galima išduoti vietoje, jeigu asmens buvimas netrukdo valstybės sienos apsaugos užtikrinimui.

Kitiems į pasienio ruožą vykstantiems asmenims prašymai dėl patekimo į jį pateikiami raštu ar elektroninėmis priemonėmis VSAT Varėnos, Pagėgių ir Vilniaus pasienio rinktinėms ar jų struktūriniams padaliniamsJų sąrašas ir kita būtina informacija yra čia:https://vsat.lrv.lt/uploads/vsat/documents/files/VSAT%20padalini%C5%B3%20kontaktai.pdf

VSAT prašo kilus klausimų dėl šios tvarkos kreiptis nuorodoje nurodytais kontaktais.

Prašyme nurodoma asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, gimimo data, priežastis dėl kurios kreipiasi gauti leidimą vykti į pasienio ruožą, buvimo laikas jame bei tai pagrindžiantys dokumentai. Apie priimtą sprendimą asmenys informuojami tokiu pačiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here