Skip to content

Prisiekė naujas tarybos narys, pritarta dviem vicemerams, sudaryti tarybos komitetai

Gegužės 10 d. įvyko Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu priimti 7 sprendimai. Prisiekė naujas tarybos narys, sudaryti tarybos komitetai, išrinkti jų vadovai, pritarta vicemerų ir tarybos nario, laikinai eisiančio mero pareigas, kandidatūroms. Tarybos narys Vidmantas Čepulėnas pasveikintas gimtadienio proga.

Patenkinus Vaidoto Židanavičiaus prašymą palikti tarybos nario pareigas, laisvą vietą taryboje užėmė nauja narė, Žaliųjų partijos atstovė Jolanta Bendorė. Nuskambėjus Lietuvos Respublikos himnui, J. Bendorė prisiekė. Priesaiką priėmė Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Jolita Baušytė. Naujajai tarybos narei įteiktas pažymėjimas, linkėta atsakingo, sąžiningo darbo.

Posėdžio pradžioje išklausyti pranešimai. Tarybos narė Edita Brukštuvienė pranešė apie iš 9 narių sudaromą Lietuvos socialdemokratų partijos frakciją, kuri dirbs kaip opozicija. Opozicijai vadovaus Justas Rasikas. Tarybos narys Vidmantas Čepulėnas perskaitė pranešimą apie sudaromą tarybos daugumos jungtinę Ignalinos krašto tarybos narių frakciją, kurioje dirbs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Liberalų sąjūdžio, Žaliųjų ir Darbo partijų atstovai. Tarybos narys Imantas Umbražiūnas informavo apie tai, kad jis ir tarybos narys Vytautas Gimžauskas sudaro Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakciją ir savo veiklą tęs kartu su tarybos dauguma.

Daugumos balsais priimtas sprendimas nustatyti rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų maksimalų pareigybių skaičių – 6 (šešias). Į opozicijos priekaištus savivaldybės meras L. Ragaišis atsakė, kad merui tapus vykdančiosios valdžios institucija, atsižvelgus į darbo apimtis, toks skaičius yra optimalus. Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybės – vicemeras (-ai), direktorius, tarybos sekretorius, mero patarėjas (-ai).

Priimti du sprendimai dėl pritarimo mero pavaduotojų kandidatūroms. Kandidatai – Imantas Umbražiūnas ir Vaidotas Židanavičius – prisistatė tarybai. I. Umbražiūnas sakė, kad viešajame sektoriuje dirba daugiau nei 20 metų, yra visiškai pasiruošęs šitam darbui, turi visas reikiamas kompetencijas. Per tą laiką praėjo kelią savivaldoje nuo teisininko iki Vyriausybės atstovo. Paskutinė darbovietė buvo Visagino savivaldybės kontrolės tarnyboje. Vaidotas Židanavičius sakė, kad nuo 2000 m. vadovavo stambiai Skandinavijos verslo įmonei, nuo 2013 m. dirbo advokatų kontoroje. Atsakydamas į klausimus, jis pažadėjo darbe atsiriboti nuo prieš tai buvusių verslo interesų.

Priėmus sprendimus meras kandidatus pasveikino, vicemerų pareigas jie pradės eiti merui pasirašius potvarkį dėl jų paskyrimo.

Tarybos narys Henrikas Šiaudinis paskirtas pavaduoti (jei prireiktų) Ignalinos rajono savivaldybės merą ar laikinai eiti mero pareigas. Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavime rajono savivaldybės tarybos 2023–2027 m. kadencijos įgaliojimų laikui Ignalinos rajonui atstovaus meras L. Ragaišis, taip pat tarybos nariai Vidmantas Čepulėnas ir Jūratė Balinskienė.

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komiteto pirmininku išrinktas tarybos narys Vytautas Gimžauskas, pirmininko pavaduotoju – Donatas Mačys. Sveikatos, švietimo, kultūros, sporto, socialinių ir kaimo reikalų komiteto pirmininku tapo tarybos narys Artūras Česliokas, pavaduotoja – tarybos narė Nijolė Trinkūnienė. Strateginio planavimo, investicijų, urbanistikos ir infrastruktūros plėtros reikalų komiteto pirmininku – tarybos narys Vidmantas Čepulėnas, pavaduotoju – tarybos narys Giedrius Palenčius.

Posėdžio pabaigoje meras L. Ragaišis visiems dėkojo už darbą ir informavo, kad kitas tarybos posėdis planuojamas gegužės 25 d.

Autorės nuotr.

3 komantarai (-ų)

 1. Opozicija siūlė atidėti du darbotvarkės klausimus:
  Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo;
  Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų paskyrimo.
  Motyvai: Savivaldybės komitetų veiklos sritys, pažeidžiant tarybos Reglamentą, paaiškėjo tik posėdžio išvakarėse apie 15-16 val. Tarybos nariai neturėjo laiko įvertinti komitetams siūlomų veiklos sričių ir atitinkamai deleguoti savo atstovus.
  Valdantieji, motyvuodami tuo, kad savivaldybės tarybos komitetai nėra tiek svarbūs!, mūsų siūlymą atmetė. Opozicija buvo priversta balsuoti „prieš“.
  Mūsų vertinimu, ikirinkiminiai L.Ragaišio pažadai dirbti profesionaliai ir telkiančiai, pradėjo „degti“ pirmojo posėdžio metu, nors iš jo akių matėsi noras diskutuoti…
  Dėl mero politinio pasitikėjimo pareigybių skaičiaus savivaldybėje.
  Meras tarybai teikė ŠEŠIAS! politinio pasitikėjimo pareigybes. Frakcijos nuomone, antrojo vicemero ir dviejų mero patarėjų pareigybės steigiamos siekiant patenkinti koalicijos partnerių pageidavimus mainais į mero teikiamų tarybos sprendimų palaikymą.
  Toks daugumos balsų pirkimas savivaldybės biudžetui gali kainuoti virš pusės milijono eurų per visą kadenciją.
  Frakcija kategoriškai pasisakė prieš politiškai motyvuotas savivaldybės biudžeto išlaidas ir balsavo „prieš“ mero siūlomą politinio pasitikėjimo pareigybių skaičių savivaldybėje.
  Dėl vicemerų.
  Frakcijos nuomone, vietos savivaldos įstatymo (toliau – Įstatymas) 32 straipsnio 2 punkte nurodytas galimas savivaldybės vicemerų skaičius, kuris nustatomas atsižvelgiant į savivaldybės tarybos narių skaičių. Vadovaujantis šio punkto nuostatomis, Ignalinos rajono savivaldybėje gali būti steigiamos ne daugiau kaip dvi vicemero pareigybės, tačiau ši nuostata neprivaloma. Frakcijos nuomone, nereikia didinti savivaldybės valdymo aparato bei išlaidų jo išlaikymui, juolab, kad vicemeras pilnai neatliks mero funkcijų, dalį jų vykdys taryba, ir tiek kiek Įstatyme numatyta vicemero funkcijų, gali atlikti ir vienas vicemeras. Taipogi šiuo metu visiškai neaišku kokios funkcijos bus priskirtos šioms pareigybėms. Šios dvi pareigybės steigiamos norint įtikti koalicijos partneriams, dalinant politinius postus ir taip užsitikrinant daugumą taryboje.
  Atsižvelgiant į tai, kad Ignalinos rajono savivaldybėje daugelį metų buvo įsteigta viena vicemero pareigybė, ir į tai, kad bereikalingai didinamas savivaldybės valdymo aparatas bei išlaidos jo išlaikymui, frakcija nepritarė dviejų vicemerų paskyrimui.
  Dėl savivaldybės tarybos komitetų posėdžių transliavimo:
  Dabar galiojanti tvarka numato, kad internetu turi būti transliuojami ne tik savivaldybės tarybos, bet ir komitetų posėdžiai. Šio savivaldybės tarybos posėdžio pertraukos metu vyko pirmieji visų komitetų posėdžiai, kurių metu komitetų nariai diskutavo dėl komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų išrinkimo. Deja, meras neužtikrino nė vieno komiteto posėdžio transliacijos, nors techninių priemonių bei laiko tam tikrai turėjo. Galimai tai susiję su „daugumai“ atstovaujančių tarybos narių išsakyta pozicija dėl komitetų svarbos. Frakcijos nuomone tai įstatymo pažeidimas.
  https://www.youtube.com/live/SFClnekf25w?feature=share

 2. palencius ;DDD

 3. oho,kiek etatų užderėjo…jau nekalbu apie sugyventines.


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje