Skip to content

Spaudos diena savivaldybėje

Po ilgesnės pertraukos savivaldybėje ir vėl buvo šventiškai paminėta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, kuri yra ir žurnalistų profesinė šventė, taip pat pasidžiaugta kasmet organizuojamu kalbos konkursu ir jo nugalėtojais. Gražia menine įžanga renginį pradėjo Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai, atlikę du puikius Georgo Fridricho Hendelio ir  Liudviko van Bethoveno kūrinius.

Pastebėta, kad gegužės 7-oji – džiaugsminga data lietuvybei. 1904 m. tą dieną lietuvių tauta išsilaisvino iš keturis dešimtmečius trukusio lietuviškos spaudos, lietuviško žodžio draudimo. Šiandien, kai turime savo kalbą, spaudą, dažnai net nesusimąstome, kaip tai svarbu, vertinga, kartais užmirštame, kad kalbą reikia nuolat puoselėti ir netgi laisvoje Lietuvoje ginti bei rūpintis jos išlikimu.

Nuotoliniu būdu renginyje dalyvavo ir kalbėjo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Violeta Meiliūnaitė. Ji prisiminė neseniai buvusią viešnagę viename darželyje, kur išgirdo žodžius, kad vaikui turime duoti šaknis ir sparnus. Tai galima pritaikyti ir mūsų kalbai: ,,Kalba visada turi šaknis, nes ji atsineša istoriją, kultūrą, papročius, o plačiai išskleistų sparnų jai reikia, kad galėtų aukštai pakilti, nešti ateities viltį“.   

Žurnalistus ir kalbos puoselėtojus sveikino savivaldybės meras Laimutis Ragaišis. Meras kvietė ginti, puoselėti, mylėti ir branginti mūsų kalbą, to mokyti vaikus. Jis prisiminė savo močiutės žodžius: ,,žodis liečija ir koliečija“ (žodis gydo ir žeidžia) ir linkėjo  atsakingai tarti ir rašyti kiekvieną žodį, o žurnalistams – profesinės išminties, lengvos plunksnos ir sėkmės skleidžiant naujienas, bendradarbiaujant. Rajono spaudos (,,Mūsų Ignalinos“) ir televizijos atstovams meras įteikė dovanėles, kiekvienos įstaigos kolektyvui  – po tortą. Buvo padėkota ir dabar jau veiklą sustabdžiusio laikraščio ,,Ignalinos diena“ darbuotojams, renginyje dalyvavo buvusi redaktorė Lina Ulkienė. VšĮ ,,Mūsų Ignalina“ vadovas Jonas Baltakis taip pat pasveikino rašančius ir kuriančius žmones, savo kolegėms, savivaldybės atstovei spaudai ir kalbos tvarkytojai įteikė po rožę. 

,,Turime vieną gimtąją kalbą. Gavę ją kaip duotybę, tik prigimtine kalba mes galime girdėti visus tonus ir pustonius, virpesius, esmę ir prasmę. Tad saugokime ją ir didžiuokimės, nes kitos savos kalbos neturime ir neturėsime…“,– sakė konkurso organizatorė, Informatikos ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja, kalbos tvarkytoja Laima Sidorenkienė. 

Kasmetiniame kalbos konkurse ,,Padėk suklupusiam žodžiui“ šiemet dalyvavo 53 asmenys. Jie atliko 7 užduotis. Meras konkurso nugalėtojams įteikė padėkas, savivaldybės dovanėles. Suaugusiųjų grupėje pirmąją vietą laimėjo  Lina Vasiljevienė, antrąją vietą užėmė Daiva Liepinienė, trečiąja – Lina Jakubsevičienė. Mokinių grupėje geriausias žinias parodė Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos mokinė Emilija Vasiljevaitė, antrąją vietą užėmė Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos mokinė Evelina Šeluchina, trečiąją – Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos mokinė Gabija Samukėnaitė. Pakeitus konkurso nuostatus, prizinių vietų  nelaimėjo, tačiau labai gerai užduotis atliko ankstesniais metais laimėję Roma Ksenzovienė ir Diana Trukanienė.

Renginio pabaigoje klausytasi, kaip  gražiai skamba lietuvių kalba, kuria pasakojama Marijos Čepulėnienės  sueiliuota Ignalinos legenda. Kūrinio ištrauką skaitė Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos ketvirtokė Saulė Šimonytė. Vėliau meras visus pakvietė pabendrauti prie arbatos.

Autorės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje