Skip to content

Gimto krašto versmė, nuolatos kviečianti prie savęs

Sigita TELYČĖNAITĖ

Liepos 2 d. Vosiūnų parapijos bendruomenę sušaukė Petrinių festas – tradiciniai Šv. Apaštalų Petro ir Povilo atlaidai, čia vykstantys nuo neatmenamų laikų ir jungiantys kartų kartas. Šv. Mišias aukojo Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos kunigas Massimo Bianco ir parapijos klebonas Antanas Domeikis, pristatyta meninė programa, kurioje dalyvavo menininkas Mindaugas Milinavičius ir mielagėniškių kolektyvas „Dainoriai“, vadovaujami Onutės Mačiulienės. 

Tarsi nematoma nytimi per mūsų širdį keliauja protėvių tradicijos. Jų pėdų numinti senojo vieškelio akmenys niekur nedingo iš gyvųjų sąmonės ir vis sugrįžta keisčiausiomis formomis tikrovėje, dar mėgina kalbinti lekiančius, skubančius, viliasi akimirkai sustabdyti, kažkokiai minutei pritildyti. Kas tie skriejančio laiko ženklai mūsų gyvenimo kelyje? 

O, jei tik galėtume lengvai atsakyti… Kur slepiasi gimto krašto versmė, nuolatos šaukianti prie savęs ir malšinanti sielos troškulį… Tikriausiai daugelis kraštiečių panašiai svarstė ir klausė patys savęs, skubėdami į Vosiūnų Šv. Mergelės Marijos bažnyčioje vykstančius atlaidus. Šventės organizatoriai ir dalyviai net nesitikėjo tokio didelio ir gražaus būrio kraštiečių, rodančių ištikimybę ir nuolankią pagarbą tradicijoms bei protėvių atminimui. 

Svečias kunigas Massimo Bianco ir parapijos klebonas Antanas Domeikis visus sutelkė bendrai maldai už Vosiūnų parapijos gyvuosius ir mirusius. Maldavimuose skambėjo TAIKOS prašymai pasauliui, Ukrainai, Lietuvai, bendruomenei.

Po iškilmingų šv. Mišių ir visuotinės procesijos aplink bažnyčią, šventės vedėjas kraštietis Irmantas Mikulėnas perdavė džiugią žinią nuo Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo – padėkos raštą, skirtą visai parapijos bendruomenei, kuriame dėkojama už pastaruosius dvejus metus atliktus Vosiūnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios restauracijos ir šventoriaus atnaujinimo darbus. Bendruomenės vardu padėką priėmė kunigas Antanas Domeikis.

Vosiūnų parapijos bendruomenė dėkojo už 13 metų tarnystę klebonui Antanui (perkeliamas tarnystei į Adutiškio parapiją). Kraštietė Banga Laurutėnaitė dovanojo gėles, tarė AČIŪ už Dievo vardu nuodėmių atleidimą tikintiesiems, už Eucharistijos duonos dalijimą, už mirusių parapijiečių palydą į Amžinybę, už visą uolią tarnystę. Parapijietė Edita Brukštuvienė linkėjo stiprybės ir sveikatos tolimesniame dvasininko kelyje, įteikė dovaną nuo visos parapijos. 

Šv. Mergelės Marijos bažnyčios erdvėje pristatyta skulptoriaus, dailininko, poeto, muzikanto, menininko Mindaugo Milinavičiaus medžio darbų paroda, įtaigiai praplėtusi kūrybos sąvoką tokioje sakralioje erdvėje, suteikusi šventės dalyviams galimybę detaliau pažinti žinomo menininko kūrinius.

 Po senosios bažnyčios skliautu įvyko mielagėniškių kolektyvo „Dainoriai“, vadovaujamo Onutės Mačiulienės, koncertas – skambėjo lietuvių liaudies dainos, polkos. Renginio dalyviai liko sužavėti mėgėjų kolektyvo pasirodymu, sceninio elgesio ir aprangos estetika. Šv. Mišių ir meninės programos sintezė sulaukė gražių atsiliepimų ir daug padėkų. Renginio organizatoriai širdingai dėkoja taip gausiai susirinkusiems bendruomenės nariams ir svečiams. Dėkojama:

Mindaugui Milinavičiui – už parodą bažnyčioje, kuri papildė Eucharistijos dovanas meno dovanomis sielai, kolektyvui „Dainoriai“, vadovaujamam Onutės Mačiulienės – kad šventę papildė širdinga muzika, šių metų Petrinių festo šventės iniciatorei Vandai Laurinavičienei, kuri rūpinosi, kad šventė džiugintų, už finansinę šventės paramą ir didžiulę pagalbą ruošiant šventę – Mildai ir Bangai Laurutėnaitėms ir ypatingai Jūratei ir Gintarui Sereičikams, Editai Brukštuvienei – už parapijiečių dovaną klebonui, Vaidučiui Spėčiui – už nuoširdų rūpestį bažnyčios liturgija ir visiems patarnavusiems, jungtiniam parapijiečių ir mielagėniškių chorui, vargoninkui Arūnui Sekonui, šventės vedėjui Irmantui Mikulėnui, visiems, tvarkiusiems bažnyčios aplinką, vidų ir visai kitaip savo darbščiomis rankomis prisidėjusiems prie šios šventės.

Svečiai, mielagėniškių kolektyvo „Dainoriai“ nariai, dėkoja organizatoriams už gražias šventės akimirkas, taria AČIŪ už sudarytą galimybę atvykti į Petrinių festą Vosiūnuose: Ceikinių seniūnui Sauliui Zabolevičiui, Mielagėnų seniūnui Adui Trakymui ir klebonui Marijonui Savickui. 

Autorės nuotr. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here