Skip to content

Smurtas artimoje aplinkoje – prevencija ir pagalba

Nuo liepos 1 d. efektyvinama pagalba smurtą artimoje aplinkoje patiriantiems ar patyrusiems asmenims. Tai susiję su įsigaliojusiu naujos redakcijos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymu, kuriame įtvirtinta nauja prevencinė apsaugos priemonė – apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis. Jį 15 dienų laikotarpiui skiria policijos pareigūnas, kai, gavus pranešimą apie galimą smurtą artimoje aplinkoje ir atlikus pavojaus rizikos vertinimą, nustatoma smurto artimoje aplinkoje pavojaus rizika. Sprendimas skirti ar neskirti apsaugos nuo smurto orderį turi būti priimamas nedelsiant, ne vėliau kaip per 12 valandų nuo pranešimo apie galimą smurto atvejį artimoje aplinkoje gavimo.

Liepos  5 d. į pirmąjį posėdį rinkosi mero potvarkiu sudaryta rajono smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisija, kuri ir rūpinsis minėto įstatymo nuostatų įgyvendinimu rajone, nagrinės apsaugos nuo smurto, specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo gerinimo klausimus, teiks siūlymus savivaldybės institucijoms. Komisija sudaryta iš 15 asmenų – Savivaldybės administracijos, Visuomenės sveikatos biuro, Socialinių paslaugų centro, Policijos komisariato, Prokuratūros, bendruomenių ir organizacijų atstovų. Komisijos pirmininku išrinktas savivaldybės vicemeras Vaidotas Židanavičius, pavaduotoju Daugėliškio krašto bendruomenės atstovė Lina Čaikauskienė. Komisijos darbą koordinuos Savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Nijolė Šiaudinienė.

Rajone liepos 1–3 d. jau skirti trys orderiai dėl galimo smurto artimoje aplinkoje. Pirmiausia stengiamasi smurtautojus atskirti nuo smurtą patyrusiųjų ir 3 darbo dienas tikrinama, ar jis negrįžo. Kaip minėjo Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos narė, Visagino šeimos krizių centro darbuotoja Mėta Paulauskė, smurtą išgyvenusiems sudaromas pagalbos priemonių planas, bandoma situaciją spręsti kompleksiškai, suteikti psichologo, teisininko paslaugas, padėti iškilusiuose buitiniuose, socialinio gyvenimo sunkumuose. Kartais tokios pagalbos atsisakoma, tuomet smurtą patyrusiems siunčiamas informacinis pranešimas su kontaktais, kur kreiptis pasikartojus smurto įvykiui. Specialistės teigimu, dažniausiai tai kartojasi.

Pats problemiškiausias klausimas – kur apgyvendinti pavojų keliantį asmenį, jeigu jis neturi kur eiti, kur laikinai apsistoti. Dar svarbiau – kaip ir kokią pagalbą jam suteikti. Minėta, kad savivaldybės resursai yra labai riboti. Trumpas apgyvendinimas numatytas Didžiasalio bendrabutyje, kur yra paruoštos kelios nakvynės vietos, tačiau iškyla žmogaus nuvežimo į vietą klausimas. Policija tokio įsipareigojimo neprisiima dėl per didelių laiko sąnaudų. Kai kuriose savivaldybėse yra sudaromos paslaugų teikimo sutartys su ten veikiančiomis saugos tarnybomis. Smurtautojai dažniausiai turi priklausomybių problemų, todėl jie nukreipiami vizitui pas priklausomybių konsultantus. Akcentuota, kad būtina organizuoti smurtinio elgesio keitimo programų įgyvendinimą.

Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-06-21 įsakymu Nr. VT-219 patvirtintas įstaigų ir organizacijų sąrašas, kuriame nurodyta, kur ir kokia paslauga teikiama smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims ir smurtautojams, suteikiant jiems laikiną apgyvendinimą ir organizuojant elgesio keitimo programų mokymus.

Rajono teritorijoje specializuotas kompleksines paslaugas teikia Visagino šeimos krizių centras (tel. 8 669 48570, el. p. viltisvskc@com).

Didžiasalyje veikiantis Šeimos krizių centras teikia trumpalaikę socialinę globą, priima ir apgyvendina smurtą artimoje aplinkoje patyrusius asmenis (tel. (8 386) 59200, el. p. kriziucentras@didziasaliovgc.lt ).

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras teikia informavimo, konsultavimo, mediacijos paslaugas, organizuoja pozityvios tėvystės mokymus, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines paslaugas, psichosocialinė pagalbą (tel. (8 386) 20808, 8 620 38747, el. paštas vasiliauskiene@ignalina.ltroma.ksenzoviene@ignalina.lt).

Ignalinos rajono visuomenės sveikatos biuras teikia psichologo paslaugas (registracija paštu psichologas @ignalinosvsb.lt). Konsultuoja priklausomybių turinčius asmenis ir jų šeimų narius, motyvuoja keistis, supažindina su alternatyviais gydymo būdais, nukreipia pas specialistus (registracija el. paštu priklausomybiu.konsultantas @ignalinosvsb.lt), organizuoja psichologinės gerovės ir psichinės sveikatos stiprinimo užsiėmimus, taip pat smurtinio elgesio keitimo programas (registracija tel. 8 654 93862).

Ignalinos rajono savivaldybės bendrabutyje teikiama trumpo apnakvindinimo paslauga iš gyvenamosios vietos laikinai iškeldintiems smurtautojams (Pupienos g. 3, Didžiasalio k., tel. (8 386) 59199).

Autorės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje