Skip to content

2023 m. brandos egzaminų rezultatai

Gražina MACKONIENĖ (Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja)

Liepos viduryje sulaukėme valstybinių brandos egzaminų rezultatų. Tai ypač svarbus ugdymo kokybės rodiklis, juk būtent pagal šiuos rezultatus dažnai sprendžiame apie bendrą mokinių pasiekimų lygį bei mokyklų veiklą, lyginamės su kaimyninėmis savivaldybėmis ir šalimi.

Didelių naujovių organizuojant ir vykdant 2023 m. brandos egzaminus nebuvo. Naujovės lauks 2025 m. baigsiančių abiturientų, t. y. šiųmetinių dešimtokų, o 2024 m. vidurinį išsilavinimą įgysiantys abiturientai egzaminuosis tokia pačia tvarka kaip ir šiais metais. Beje, nuo 2025 m. nebeliks mokyklinių brandos egzaminų, o brandos atestatui gauti reikės išlaikyti bent du valstybinius brandos egzaminus.

2023 m. brandos atestatui gauti mokinys turėjo išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą (mokyklinį arba valstybinį) ar atlikti brandos darbą. Iš viso kandidatai galėjo rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Brandos egzaminus turėjo teisę laikyti tik tie, kurių egzaminuojamo dalyko metinis įvertinimas ne mažiau nei ketvertas.

Šiais metais Ignalinos rajono savivaldybėje kandidatai pasirinko laikyti iš viso 301 (2022 m. – 284) valstybinius ir 33 (2022 m. – 38) mokyklinius brandos egzaminus. Išlaikyti 266 valstybiniai (88 proc.) ir 27 mokykliniai (82 proc.) brandos egzaminai. Brandos darbo nepasirinko nei vienas abiturientas.

Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra privalomas, todėl jį laikė visi egzaminų sesijoje dalyvaujantys kandidatai: 61 – valstybinį, o 20 – mokyklinį. Savivaldybės lietuvių kalbos ir literatūros egzamino rezultatų vidurkis 46,79 (2022 m.– 48,72) yra pakankamai aukštas, nors šiais metais ir šiek tiek žemesnis nei šalies (49,02). Pakartotinėje sesijoje šį egzaminą perlaikė 6 kandidatai, kadangi 1 abiturientas neišlaikė mokyklinio, o 5 – šio dalyko valstybinio brandos egzamino. Pakartotinės sesijos egzaminas buvo sėkmingas 5 kandidatams, o vienas, deja, šio egzamino neišlaikė.

Net 58 kandidatai laikė užsienio (anglų) kalbos VBE, 56 išlaikė sėkmingai, surinktų balų vidurkis – 53 (2022 m. – 50,97; 2021 m. – 55,46). Net 4 kandidatai gavo labai aukštus įvertinimus (nuo 95 iki 99 balų).

Beveik trečdaliui laikiusiųjų matematikos VBE nepavyko pasiekti išlaikymo ribos. Nors rezultatų vidurkis rajone aukštesnis lyginant su praėjusiais metais (2023 m. – 25, 03; 2022 m. – 18,03), tačiau gerokai žemesnis nei šalies (2023 m. –37,35; 2022 m. –24,29).

Visi abiturientai sėkmingai išlaikė užsienio (rusų) kalbos (17 laikė; balų vidurkis – 2023 m. – 57,41; 2022 m. – 47,93), užsienio (vokiečių) kalbos (1 laikė; 2023 m. – 100; 2022 m. – 68), fizikos (1 laikė; 2023 m. – 45; 2022 m. – 41,67) egzaminus. Istorijos VBE išlaikė 35 (iš 41), vidurkis žemesnis nei ankstesniais metais (2023 m. – 29,46; 2022 m. vidurkis – 39,74), geografijos – 25 (iš 26 laikiusiųjų), vidurkis aukštesnis nei ankstesniais metais (2023 m. – 43,19; 2022 m. – 38,69), biologijos – 29 (iš 31) (balų vidurkis 2023 m. – 35,84; 2022 m. – 37,75). Informacinių technologijų VBE iš 10 laikiusiųjų išlaikė 9 kandidatai (2023 m. – 24,3; 2022 m. – 26). Dar ugdymo proceso metu 13 abiturientų sėkmingai išlaikė pasirinktą technologijų mokyklinį brandos egzaminą.

Užsienio (vokiečių) kalbos VBE laikiusi Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos abiturientė gavo šimto balų įvertinimą, dar penkių mūsų rajono gimnazijų abiturientų VBE darbai įvertinti aukštais balais (nuo 95 iki 99).

Aukščiausiais įvertinimais valstybinius brandos egzaminus išlaikę abiturientai bus apdovanoti piniginėmis premijomis, kadangi Ignalinos rajono savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos apraše yra įteisinta galimybė apdovanoti abiturientus, išlaikiusius brandos egzaminus aukščiausiais balais (100 balų; 95–99 balai).

Nuo 2023 metų brandos egzaminus išlaikę Lietuvos mokyklų abiturientai gauna skaitmeninius brandos atestatus. Tai numatyta pakeistoje Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkoje, įsigaliojusioje nuo gegužės 1 d. Šių metų abiturientai yra pirmoji laida, gaunanti skaitmeninius brandos atestatus. NŠA nuomone, tikimasi, kad nauja tvarka bus naudinga ir patiems moksleiviams. Jie mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus galės atsispausdinti, peržiūrėti, atsisiųsti, o pametus ar kitaip praradus, nebereikės prašyti mokyklos išduoti dublikato ir atvykti jo pasiimti į mokyklą. Taigi jau šią savaitę brandos atestatus gauna 78 mūsų rajono gimnazijų abiturientai, sėkmingai įveikę visą vidurinio ugdymo programą. Didžiausios sėkmės visiems, šią vasarą atsisveikinantiems su mokykla!

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here