Skip to content

Ignalinos miesto vietos plėtros strategija – visi kviečiami prisidėti

Liepos 24 d. su savivaldybės vadovais, Ignalinos mieste veiklą vykdančiomis bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis susitiko Ignalinos miesto vietos veiklos grupės vadovė Joana Lichadziauskienė, kuri pateikė informaciją apie pradėtą rengti Ignalinos miesto 2024–2029 m. vietos plėtros strategiją, vykdomas apklausas, išklausė dalyvių prisistatymus, nuomones ir siūlymus. Šiuo metu vykdomos gyventojų ir nevyriausybinių organizacijų apklausos. Visi kviečiami aktyviai dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę. Atlikus išsamią vietos tiriamąją problemų ir galimybių jas spręsti analizę, bus parengtas priemonių ir finansinis planas. 

Savivaldybės meras Laimutis Ragaišis sveikino naujas iniciatyvas ir visiems linkėjo daugiau bendrystės, aktyvumo, lyderystės ugdymo. Jis akcentavo, kad rengiamas dokumentas turėtų atitikti ir savivaldybės plėtros strategijos nuostatas. Vicemeras Imantas Umbražiūnas ir mero patarėja bendruomenių klausimams Indrė Gruodienė kvietė organizacijų atstovus kreiptis, jei prireiktų pagalbos. 

Renginyje dalyvavo ir savo veiklą trumpai pristatė Ignalinos rajono vietos veiklos grupės, Verslumo centro, Budrių bendruomenės, Ignalinos parapijos Carito, Maltos pagalbos tarnybos, vaikų dienos centro ,,Eldoradas“, Kolpingo šeimos, Ignalinos teatro bičiulių bendruomenės, Neįgaliųjų draugijos, asociacijos ,,Auxilium Ignalina“, Ignalinos kredito unijos vadovai ar atstovai. 

Buvo aptarti galimi rengti projektai, kitų savivaldybių patirtis. Tai galėtų būti įvairios veiklos vaikams, jaunimui, pagyvenusiems žmonėms, stovyklos ir edukacijos socialinės rizikos šeimų vaikams, pagalba nuo priklausomybių kenčiantiems, verslą norintiems pradėti jauniems žmonėms. Pagrindiniai uždaviniai – siekti aktyvinti bendruomenę, didinti socialinę atskirtį patiriančių grupių įgalinimą, spręsti socialines-ekonomines problemas.

Kalbėta apie savanorystės skatinimą. Iš apklausų aiškėja, kad apie 12 proc. Ignalinos miesto gyventojų savanoriauja, dar apie 12 proc. norėtų tai daryti, bet nežino, kur kreiptis. Didžioji dalis nėra buvę savanoriais. Tai sąlygoja ir informacijos trūkumas, ir tradicijos (ypač šeimose) nebuvimas. Kiekvienai organizacijai artimiausiu metu pasiūlyta pateikti savo idėją aptartais klausimais. Šių metų pabaigoje planuojama bendra konferencija, kur bus išryškintos svarbiausios veiklos, darbai, vyks kontaktų mugė. 

,,Projektas ,,Ignalinos miesto 2024–2029 m. vietos plėtros strategijos parengimas“ vykdomas įgyvendinant viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonę „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.“

Autorės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje