Skip to content

Socialinė parama ir nemokamas maitinimas mokiniams 

Irena MATEŠIENĖ (Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vedėja)

Moksleivių tėvai, bendrai gyvenantys asmenys arba patys pilnamečiai moksleiviai gali teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Visi priešmokyklinukai, pirmokai ir antrokai turi teisę į nemokamus pietus mokykloje nevertinant šeimos pajamų. Dėl nemokamų pietųpriešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams teikti prašymų nereikia.

Svarbu! Jeigu priešmokyklinukus, pirmokus ir antrokus auginantys asmenys nori, kad vaikui būtų skirta ir kita socialinė parama mokiniams (pusryčiai, parama mokinio reikmenims įsigyti ir maitinimas vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose), dėl šios paramos skyrimo jie turi teikti prašymą gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai, o skiriant paramą yra vertinamos mokinio šeimos pajamos.

Nemokami pietūs (mokiniams nuo 3 klasės), parama mokinio reikmenims įsigyti ir maitinimas vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose (visiems mokiniams) gali būti skiriami, jeigu mokinio šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 235,50 Eur.

Nemokamas maitinimas (pietūs, maitinimas vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose bei nemokami pusryčiai (tik pradinukams) ir parama mokinio reikmenims įsigyti, patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, gali būti skiriami, esant didesnėms pajamoms, kai: motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus); bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų; bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus; mokinys patiria socialinę riziką; mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką; dėl sunkios ligos, nelaimingo atsitikimo patyrė (patiria) papildomų išlaidų dėl būtinų sveikatos priežiūros paslaugų; netekus maitintojo.

Į vidutines pajamas neįskaitomi vaiko pinigai, dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, dalis nedarbo socialinio draudimoišmokos (priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir šeimos sudėties  nuo 20 iki 40 proc.).

Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, vienas iš vaiko tėvų ar pats pilnametis mokinys turi kreiptis ir pateikti visus reikiamus dokumentus iki rugpjūčio 25 d. Pateikus prašymą po rugpjūčio 25 d., mokiniui nemokamas maitinimas teikiamas nuo kitos dienos, kai mokykla gauna informaciją apie priimtą sprendimą dėl nemokamo maitinimo skyrimo. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus.

Mokinio reikmenims įsigyti yra skiriama 98 Eur dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius metus. Prašymai dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti priimami iki spalio 5 d., pateikus prašymus vėliau, ši parama neskiriama.

Ignalinos rajono gyventojai prašymus dėl socialinės paramos mokiniams gali teikti elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt arba kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į Ignalinos rajono socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorių seniūnijoje.

S. Žiūros nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje