Skip to content

Kelionė ant partnerių

Arminė NORKĖ (Mažulonys)

Šeštadienį, rugsėjo 2 d., įsijungiu LRT septintos valandos žinias. Šiaip jau šito Lietuvos nutautinimo radijo nebesiklausau, tik žinias įsijungiu, viliuosi sužinoti, kas Lietuvoje dedasi. Dažniausiai tuščiai viliuosi.

Tai štai, šeštadienį sužinojau, kad kažkur Didžiojoje Britanijoje mirė kažkoks pakaitinis kažkokios žinomos grupės būgnininkas.

Kad aš nebuvau apie tą grupę girdėjęs, nieko nuostabaus, nes angliško mekenimo nesiklausau, o jeigu ir klausyčiau, ką Lietuvos radijas lietuviams transliuoja, tai nesužinočiau, nes dabar tokia mada – neskelbti, kas ir ką groja. Užtat ši kartą sužinojau, kad tai buvo ne tik būgnininkas, bet dar ir klajūnas, lietuviškai tariant – valkata.

Pasakojantys apie muzikos pasaulį mėgsta pabrėžti: šitas atlikėjas ar muzikantas buvo narkomanas, šitas mikliai keitė žmonas, o dabar prie pliusų reikės priskirti dar ir tai, kad muzikantas buvo valkata. O ką daryti, reikia rasti, kuo didžiuotis, jeigu muzikoje nelabai sekasi. Pas mus garsėja atlikėjos, dainuojančios „papais“, pas juos – narkomanai ir valkatos. Tai reiškia, kad mes ar turime, kur eiti.

Tai čia per Lietuvos radiją žinias transliavo. Iš Lietuvos ir apie Lietuvą. Sakykite, o ar jūs prisimenate kokią žinią, kurią Lietuvos radijas būtų ištransliavęs apie Ignaliną? Taip, apie Prezidento apsilankymą Ignalinoje pranešė, tačiau, būkim biedni, bet teisingi, tai buvo žinia ne apie Ignaliną, o apie Prezidentą joje.

Apskritai jeigu per Lietuvos radiją kokia nors žinia apie Lietuvą pasigirsta, tai būna arba avarija su aukomis, aišku, keliomis, su viena niekas nesismulkina, arba gaisras, irgi su aukomis, arba streikas, apie jį galima ir be aukų. Dar apie tai, kad viskas brangsta.

O gero Lietuvoje nieko nevyksta, gera būna tik užsienyje, po kurį lietuvaičiai taip mėgsta keliauti. Ir kai apie tas keliones pasakojama, nebeminimas tas skurdas, kuriame gyvena vos ne pusė Lietuvos. Kelionėms pinigų visada užtenka, jeigu dar surengus kokį streiką, kad vasarą niekam nereikėtų dirbti… Sakote, kažkas ir vasarą Lietuvoje turės dirbti? O kam, tegul visi važiuoja į užsienį atostogauti…

Ir dar praėjęs šeštadienis man įsiminė todėl, kad po žinių atsidaręs lrt,.lt pamačiau lygiai septintą valandą įdėtą rašinį pavadinimu „Meilė, neturėjusi užgimti: lietuvis ruošėsi atsiduoti Dievui, bet iš vienuolyno su vienuole pabėgo tiesiog ant dviračių“.

Prisimenate seną anekdotą apie profesorių Juozą Balčikonį? Vos prieš metus rašiau – kaip studentas labai apsidžiaugė, išlaikęs pas jį egzaminą: „Ačiū, profesoriau, labai ačiū. O dabar skubu ant traukinio“. Profesorius atsiėmė studento studijų knygelę ir tarė: „Kai sugrįžęs nulipsi nuo traukinio, ateisi perlaikyti egzaminą“.

Matyt, šiais laikais tokių profesorių nebėra, jeigu, pagal lrt.lt, iš vienuolyno bėgama ant dviračių. Teisingai, pagal lietuvių kalbos taisykles, būtų: iš vienuolyno pabėgo ant vienuolės dviračiu. Nors gal be reikalo priekabiauju, gal jie važiavo kokiu sunkvežimiu, sugulę ant dviračių?

Suprantu – LRT dirba beraščiai. Bet juk normaliame spaudinyje dar ir kalbos redaktorius turėtų būti? Ar ir tas tokią pat mokyklėlę baigęs, ir apskritai LRT visi angliškai moka, o lietuviškai – kam šiais laikais ta lietuvių kalba?

Dabar paskelbtas naujas konkursas eiti LRT generalinio direktoriaus pareigas. Jau ar ne trečią kartą. Iki šiol LRT tarybos narių balsai pasidalindavo po lygiai. Balsavimas slaptas, todėl negali žinoti, kurie tarybos nariai balsavo, kad generalinė direktorė liktų ta pati, su ta pačia komanda, žinoma. Negali žinoti, kam tinka direktorė, subūrusi tokią beraščių komandą.

Seime kažkoks Kultūros komitetas yra. Jame turėtų būti raštingų žmonių, ne tik turėtų, bet ir, žinau, tikrai yra. Ar ne, pone Robertai? Rodos, galėtų paimti kokią generalinę direktorę ir bakstelėti nosimi: žiūrėk, kokie pas tave beraščiai dirba.

Bet gal negalima? Gal visokia ten subordinacija trukdo? Neduok Dieve, žmogaus teisės, arba, jau visai pasaulio pabaiga. – lyčių lygybė ar mažumų partnerystė? Juk pas mus kaip: ką nors užkabink, žiūrėk, iš karto antro galo problemos išlindo.

Jau geriau važiuoti ant dviračių, ant generalinių direktorių, ant partnerių.

Ryčio Daukanto pieš.

2 komantarai (-ų)

  1. Straipsnio citata „Kad aš nebuvau apie tą grupę girdėjęs, nieko nuostabaus, nes angliško mekenimo nesiklausau, o jeigu ..”
    Straipsnio autorė (-ius) Arminė Norkė. Ar vėl čekiukas visus mausto,ar čia kažkoks neapsisprendimas dėl lyties? Iš kur tas užsispyrimas visus maustyti?

    • Baik juokus 🙂 Baltakis tik čekiukus rinkti ir tegali, tokių rašliavų jis nesugalvotų. Po Norkės slapyvardžiu slepiasi toks Banguolis.


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje