Skip to content

Savivaldybės vadovai susitiko su ESO atstovais

Lina KOVALEVSKIENĖ (www.ignalina.lt)

Rugsėjo 6 dieną Ignalinos rajono savivaldybėje lankėsi bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) atstovai. Bendrovės darbus ir planus pristatė Eksploatacijos skyriaus vadovas Sigitas Vaiciekauskas ir vadybininkas Andrius Daugirdas. Susitikime su savivaldybės meru Laimučiu Ragaišiu, vicemeru Imantu Umbražiūnu ir Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistu Povilu Trapiku aptarta, kaip vyko energijos tiekimo sutrikimų dėl audros šalinimo darbai, veiklos prioritetai, naujovės, gyventojams svarbi informacija.

Praeitą savaitę praūžusi audra pridarė žalos ne tik gamtai, gyventojų turtui, bet ir elektros tiekimo linijoms. Kaip sakė S. Vaiciekauskas, pietryčių Lietuvoje be elektros liko apie 15 tūkst. jų klientų. Dispečerinė valdymo tarnyba regione organizavo gedimų šalinimą, pasitelkdama brigadas iš visos Lietuvos. Gamtos stichijos atveju, gedimus įsipareigojama šalinti per 72 val., įprastu metu – per 12 val. Nesilaikant šio termino, mokamos kompensacijos. Po minėtos audros dar apie pora mėnesius vyks tikrinimo darbai.

Susitikimo metu nemažai kalbėta apie atsinaujinančią energetiką. Šiuo metu, kaip minėta, 30–40 proc. elektros energijos Lietuvoje generuojama iš atsinaujinančių išteklių. Šis procentas nuolat auga. Aptarti gaminančio vartotojo prijungimo procesai. Akcentuota, kad pilnas procesas taikomas, kai galia didesnė nei 100 kW. Savivaldybei siūlyta atkreipti dėmesį į galimybę kurti Atsinaujinančių išteklių energijos bendriją. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme tokia bendrija apibrėžiama kaip nustatytus kriterijus atitinkantis pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kuris nuosavybės teise valdo ir plėtoja energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybos įrenginius ir turi teisę juose gaminti energiją, ją vartoti, kaupti energijos kaupimo įrenginiuose ir (ar) parduoti ir kuriam šio įstatymo nustatyta tvarka suteikiamas atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusas. AIE bendrijos padeda sutelkti visuomenines, verslo ir gyventojų iniciatyvas atsinaujinančių energijos išteklių energetikos srityje, palengvina privačių investicijų pritraukimą pereinant prie švaresnės energijos naudojimo, teikia tiesioginę naudą gyventojams, didina energijos vartojimo efektyvumą, mažina sąskaitas už elektrą ir kuria naujas darbo galimybes.

Pristatytos garantinio tiekimo naujienos. Garantinis tiekimas taikomas vartotojams, kuriems baigėsi tiekimo sutartis. Iki mėnesio priešpaskutinės dienos nepasirinkus nepriklausomo tiekėjo, automatiškai prasideda garantinis tiekimas. Buitiniams vartotojams taikoma garantinio tiekimo kaina apskaičiuojama kas mėnesį, atsižvelgiant į praėjusio mėnesio vidutinę biržos kainą ir pritaikant koeficientą 1,25. Priminta nepamiršti atsinaujinti tiekimo sutartis.

Kalbėta apie išmaniųjų skaitiklių diegimo darbus. Ignalinos rajone jų atlikta apie 36 proc. (įrengta 2838 vnt., dar planuojama – 6867 vnt.). Diegiama išmanioji apskaita, kuri vartotojams padeda sutaupyti, o valstybei – gauti tikslius duomenis apie realiai suvartojamą elektros energiją. Tokius skaitiklius turintys gyventojai gali matyti tikslų savo elektros energijos suvartojimą, gali energiją vartoti efektyviau ir taip mažinti savo išlaidas už elektrą bei lengvai pasikeisti planus, kuriuos siūlo nepriklausomi tiekėjai.

Aptartas ESO ir savivaldybės bendradarbiavimas, derinant rekonstrukcijų planus, medžių ir krūmų genėjimo darbus. Minėta, kad visi ESO linijų, kasimo ir galių žemėlapiai yra pasiekiami gyventojams interneto svetainėje. Nuolat tobulinama savitarnos svetainė, gerinamas klientų pasiekiamumas.

Užsirašykite

Klientų aptarnavimas tel. +370 697 61852 (skambinti kilus klausimams dėl naujų vartotojų, gaminančių vartotojų, sutarčių ir sąskaitų, apskaitos ir jos priežiūros, tinklo eksploatavimo, suvartojimo, gedimų registravimo). Apie elektros sutrikimus gyventojai gali pranešti trumpuoju numeriu 1852, registruoti gedimą www.eso.lt Dujų avarinė tarnyba – 1804.

Autorės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje