Skip to content

,,Globali Lietuva“ – idėja, svarbi ir Ignalinai

Lina KOVALEVSKIENĖ (www.ignalina.lt)

Lietuva, nuo seno patyrusi ne vieną emigracijos bangą, turi didelę diasporą – skaičiuojama, kad už šalies ribų gyvena apie 1,3 mln. lietuvių ir lietuvių kilmės žmonių, tai yra apie trečdalis lietuvių tautos. Siekiant sutelkti Lietuvos diasporą valstybei stiprinti ir jos vardui garsinti, prieš keletą metų buvo sukurta „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo programa. Dauguma savivaldybių aktyviai įsitraukusios į savo kraštiečių būrimo, bendrystės palaikymo darbą. Ignalinoje tuo tikslu veikti susivienijo Ignalinos rajono savivaldybė, viešoji biblioteka ir turizmo informacijos centras. Tikimasi,  kad galbūt kraštiečiai galėtų tapti savo miesto, krašto ambasadoriais, prisidėtų savo mintimis, idėjomis, veiklomis, todėl svarbu juos surasti, sudominti, suburti į bendrą tinklą, palaikyti nuolatinį ryšį. 

Įgyvendinant 2004–2006 m. ,,Globali Lietuva“ diasporos politikos veiksmų planą, Ignalinos viešojoje bibliotekoje organizuotas susitikimas su kraštiete Jolanta Trabšiene, Jungtinės Karalystės Spaldingo miesto lietuvių bendruomenės ,,Liepa“ atstove. Viešnią kalbino buvusi kolegė bibliotekininkė Laima Banienė, kuri administruoja kraštiečiams skirtą ,,Facebook“ puslapį. Jolanta Trabšienė jau 19 metų gyvena rytinėje Anglijoje, nedideliame Spaldingo miestelyje, kuris dar vadinamas gėlių miestu, nes čia kasmet rengiami gėlių paradai, veikia daug žemės ūkio produkcijos gamyklų. Tiek pat metų Jolanta dirbo Rimšės bibliotekoje. 

,,Didžiuojuosi, kad esu iš Ignalinos krašto. Visą gyvenimą mane lydėjo knyga. Patiko dirbti bibliotekoje, mano mama irgi buvo bibliotekininkė, taigi, galima sakyti, aš ir užaugau Rimšės bibliotekoje. Tas darbas man patiko, įkūriau žaisloteką, turėjom lėlių teatriuką. Esu dėkinga tuometinei bibliotekos direktorei Eleonorai Pakalnienei, kuri mane mokė, skatino, tarsi vedė už rankos…“,– pasakoja moteris. Jos kelias į svečią šalį nuvingiavo dėl meilės. Kartu su jaunesniąja dukra išvyko pas ten jau dirbusį draugą. Vis galvojo, kad trumpam, bet laikas bėgo labai greitai, keitėsi veiklos, darbai,  atsirado draugų, bendraminčių. Iš pradžių, kaip pasakoja, buvę tikrai sunku. Dabar Jolanta dirba jų bendruomenės įkurtoje lietuvių vaikų mokyklėlėje. O lietuvius suburti patarė dukra, kuri dabar ir vadovauja bendruomenei. Buvo parodytas filmukas apie šios, dar tik pernai įkurtos, organizacijos veiklą, buvusius renginius, kurių pats svarbiausias Liepos 6-oji – Valstybės diena. Pati Jolanta sakė sekanti visas Lietuvos ir Ignalinos naujienas, todėl puikiai žino, kas čia vyksta. 

Lietuvių bendruomenės gražūs renginiai, susibūrimai neliko nepastebėti vietinių gyventojų, juos palaiko ir remia savivaldybė, susidraugauta ir su kaimyninio Piterboro miesto lietuvių bendruomene. Ypač spalvinga buvusi kalėdinė mugė, kartu su prekeiviais sulaukusi apie 400 dalyvių. Susidomėjo lietuviais ir vietos spauda bei televizija. Lietuvių bendruomenė pakviesta dalyvauti gėlių parade, o didžiausia nuostaba buvo pasiūlymas puošti kalėdinę miesto eglę.  Aktyviai renginiuose dalyvauja ir vaikų mokyklėlė, vaikai kuria kalėdinius žaisliukus, rengia menines programas. Visa tai padeda skleisti gerą žinią, formuoti teigiamą nuomonę apie Lietuvą ir lietuvius. 

Jolanta Trabšienė atsakė į susirinkusiųjų klausimus, ypač daug jų turėjo  savivaldybės meras Laimutis Ragaišis, kuris labai entuziastingai skatina ir palaiko svetur gyvenančių kraštiečių būrimo veiklą. Jis dėkojo Jolantai už įdomius pasakojimus, ignaliniečiams skirtą laiką, prašė nuvežti linkėjimų bendruomenei ir sakė, kad žmogus savo pasaulį kuria pats, todėl, kas jį supa, su kuo jis bendrauja, ką veikia ir kuria, didžia dalimi priklauso nuo jo vidinio pasaulio, norų ir siekių. Jolanta pažadėjo, kad grįžusi ji būtinai suras kuo daugiau Anglijoje gyvenančių ignaliniečių, bandys juos suburti, o Ignalinoje panašius susitikimus galės rengti kasmet. Viešniai įteiktos gėlės, atminimo dovanėlės ir, žinoma, dovanotas bibliotekos skėtis. 

Autorės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje