Skip to content

Savivaldybės žinios

Lina KOVALEVSKIENĖ (www.ignalina.lt)

Pradėjo dirbti

Spalio 2 d. darbą pradėjo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Jefimovienė (nuotr.). Sėkmingo darbo ir sutarimo su kolektyvu jai linkėjo savivaldybės meras Laimutis Ragaišis. Valstybės tarnybą Neringa Jefimovienė pradėjo Visagino savivaldybės administracijoje, nuo specialisto iki Juridinio skyriaus vedėjo pareigų. 5 metus dirbo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje patarėja.

Apklausa dėl gatvės pavadinimo

Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbė apklausą dėl naujo pavadinimo Ignalinos miesto P. Cvirkos gatvei. Buvo pasiūlyti 5 variantai (Kipro Petrausko, Nado Rastenio, Jono Rustemo, Antano Terlecko, Augustino Valdemaro), taip pat palikta galimybė užrašyti savo siūlomą pavadinimą. Apklausoje dalyvavo 381 respondentas. Dauguma jų (94) rinkosi Kipro Petrausko ir Antano Terlecko (55) vardus. Iš atskirai pasiūlytųjų (130) buvo dažniausiai minėti Vytautas Šerėnas (18), Česlovas Kudaba (11), Algimantas Šalna (10), Ignas Jakutis (7). Klausimą dėl minėtos gatvės pavadinimo toliau svarstys Ignalinos rajono savivaldybės taryba. 

Gatvės pavadinimo keitimas inicijuotas atsižvelgiant į 2023 m. birželio 29 d. Viešųjų objektų atitikties totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo juose draudimo vertinimo tarpinstitucinės komisijos išvadą Nr. 7 ir Lietuvos gyventojų rezistencijos ir genocido tyrimo centro 2023 m. liepos 26 d. sprendimą Nr. P-2. Pripažinta, kad P. Cvirka aktyviai kolaboravo su sovietų valdžia ir tai sukėlė neigiamų pasekmių Lietuvai bei jos piliečių likimams. 

Sprendžiamos kelių problemos

Antradienį rašėme, kad vicemero Vaidoto Židanavičiaus iniciatyva susitikta su Susisiekimo ministerijos viceministrais ir Kelių direkcijos atstovais ir aptartos dvi problemos: kelio Ignalina–Palūšė būklė ir kelio perlaidos N. Daugėliškyje rekonstrukcija. Šią savaitę gautas Lietuvos automobilių direkcijos atstovo Remigijaus Lipkevičiaus patikslinantis raštas, kuriame rašoma, kad Kelių direkcija „iki lapkričio 15 d. planuoja atlikti periodinės priežiūros darbus, kurių metu bus užtaisomos visos blogiausios kelio dangos vietos. Planuojami atlikti darbai apima atskirus ruožus nuo 51,6 iki 52,17 km“.

Norint rekonstruoti perlaidą N. Daugėliškyje, reikalinga sutartis su savivaldybe dėl finansinio prisidėjimo ir kitų bendrų darbų. Todėl atsiųstame rašte rašoma: „Sutartį parengsime iki spalio 16 d. (…) Kadangi sprendžiama abiem šalims rūpima problema, o lėšų KPPP trūksta, siūlome projektą (projektavimą ir rangą) įgyvendinti lygiomis dalimis, t. y. išlaidas pasidalinti per pusę.“ Darbus atlikti planuojama ateinantį pavasarį. 

Paskirstytos lėšos

Paskirstytos Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos, skirtos sveikatos projektams finansuoti 2023 metais. Iš viso – 7358 Eur. Skirtos lėšos šiems projektams finansuoti: 

  • Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – 864 Eur, 
  • Daugėliškio krašto bendruomenė – 894 Eur,
  • Ignalinos rajono policijos asociacija – 600 Eur,
  • VšĮ Ignalinos rajono turizmo informacijos centras – 1000 Eur,
  • Ignalinos jaunimo draugija ,,Sniego gniūžtė“ – 3000 Eur,
  • Ignalinos rajono neįgaliųjų draugija – 200 Eur,
  • Šiūlėnų kaimo bendruomenė – 600 Eur,  
  • Ignalinos Budrių bendruomenė – 200 Eur. 

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. VT-330 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2023 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymo“. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here