Skip to content

Padėkos žodis muzikai ir ją pamilusiems

Lina RAGINYTĖ

Jau tapo įprasta susitikti Ignalinos viešosios bibliotekos erdvėse pokalbių cikle „Prisėskime ant suolelio ir pasikalbėkime“. Kalbinti įvairūs kraštiečiai, atskleidę vis dar negirdėtų ir nejaustų paslapčių. „Ant suolelio“ sėdėjo ir poetai, režisieriai, fotografai. Šįkart, minint Muzikos dieną, kalbintos muzikės. Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos neformaliojo vaikų švietimo mokytoja ekspertė, Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos meninio ugdymo pedagogė Vida KSENZOVIENĖ ir Ignalinos Trečiojo amžiaus universiteto (ITAU) muzikos fakulteto dekanė Milda RASLANIENĖ.

Pilnutėlę klausytojų salę į muzikos pasaulį palydėjo V. Ksenzovienės jaunieji talentai, dovanoję net keletą nuotaikingų ir jausmingų kūrinių. Pokalbių ciklo sumanytoja bibliotekininkė Laima Andrijauskienė, pristatydama renginio viešnias, tarė padėkos žodį ir muzikai: „Muzikos galią žmonės suvokė nuo senovės. Biblijoje rašoma apie muziką ir giedojimą danguje – ten, kur dvasinės esybės groja lyromis ir gieda šlovinimo giesmes. Muzika tarsi įdiegta į kone kiekvieno žmogaus širdį, kad galėtume parodyti kitiems meilę, gėrį ir savo jausmus. Muzika yra mums duota dovana, kad reikštume savo džiaugsmą čia, Žemėje. Juk ir Biblijoje aprašomas kvietimas: ,,džiugesio dienomis pūskite trimitus!“ Dar Antikos laikais muzika skambėdavo vainikuojant valdovus, atliekant religines apeigas, be jos neapsieita net mūšiuose. Ji džiugindavo karalius ir jų namiškius, pagyvindavo vestuves bei šeimos susitikimus, sukurdavo pakilią nuotaiką vynuogių ir javų derliaus nuėmimo šventėse. 

Ypatingą muzikos poveikį žmogui ir neabejotiną jos galią nuo seniausių laikų pastebėjo žyniai, mąstytojai, filosofai, meno ir mokslo žmonės. Muzika žmones daro geresnius. Daugelis filosofų, tarp jų ir A. Šopenhaueris, F. W. Nyčė, A. Maceina, teigė, kad muzikai skiriama aukščiausia vieta menų skalėje. 

Klausydamiesi muzikos, nepaaiškinamu būdu mes suprantame, apie ką ji mums kalba. Tai gali būti krintančių lapų šnaresys arba paukščių balsai, bangų ošimas, jūros ar vandenyno srovės, lietus ar audra. Ir viskas, ką matome ir ko nematome aplinkui: visi jausmai ir mintys apie gyvenimo prasmę, apie save ir kitus, apie tarpusavio ryšius ir apie tai, kas žmogaus gyvenime yra brangiausia. 

Muzika yra grožio kalba. Mylėkime muziką ir neabejokime muzikos galia“. 

Šis pokalbių ciklas išsiskiria tuo, kad neturi jokių griežtų protokolinių rėmų, reikalavimų. Direktorė Loreta Aleknienė leidusi organizatoriams interpretuoti čia ir dabar, eksperimentuoti. Todėl ir muzika skambėjo, ir pedagoginiams-psichologiniams intarpams buvo galima įsilieti. Žiūrovai, sušildyti jaunimo atliekamų dainų, paprašyti atsakyti, ką jiems reiškia muzika, be sunkumų rado žodžius. Nors, kaip sakė, viena iš klausytojų, muzika yra tai, ko negali išsakyti žodžiais. 

O paskui savo mintis apie muziką ir kelią link jos atskleidė pašnekovės Vida ir Milda. 

Abi moterys savo pažintį su muzika pradėjo dabartinėje Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykloje, kuri 2024-ųjų rugsėjį minės veiklos 60-metį. Milda buvo viena pirmųjų šios mokyklos mokinių, įžengusi į ją prieš 59-erius metus. Vida šioje mokykloje mokėsi gerokai vėliau, bet abiejų moterų gyvenime muzika tapo vedliu. Ji jas vedė ir tebeveda padėdama ieškoti prasmių, siekti tikslų, įkvėpti kitus ir dalinantis jos skleidžiamais stebuklais. 

Lyg ir norėtųsi viską išpasakoti: ką kalbėjo moterys, kokia muzika skambėjo, ko vieni kitiems linkėjo… bet kažkas viduje stabdo. Tas kažkas, tai suvokimas, jog visi, kam svarbi muzika ir mūsų pašnekovės Vida ir Milda, tą vakarą buvo kartu. Kartu juokėsi, džiaugėsi ir mėgavosi akimirkomis.

Tai vienur, tai kitur sumirga mintis, kad kultūra Ignalinoje apmirusi, trūksta veiklų, renginių. Mielieji, ar jūs bent kada pagalvojate, ką kalbate? Renginių Ignalinoje (bibliotekoje, muzikos mokykloje, dabar jau ir muziejuje, kultūros centre įvairiems skoniams tiek, kad gyvenimo neužtektų visuose dalyvauti. O kiek žiūrovų ir lankytojų juose? Organizatoriai dabar jau daug labiau jaudinasi, ne dėl to, kaip jiems seksis viską atlikti, o kad susirinktų žiūrovų. Ar tik nebūsime persisotinę ir labiau susirūpinę pavydo puoselėjimu nei meile artimam? 

Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems šiais metais vykusio pokalbių ciklo „Prisėskime ant suolelio ir pasikalbėkime“ pašnekovams ir dalyviams. Ačiū už kartu praleistas valandas, juoką, apsikabinimus, prisiminimus ir išsakytus lūkesčius. 

Ir tegul skamba meilės muzika visų jūsų širdyse! 

Ignalinos TV nuotr. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje