Skip to content

Neįgaliųjų draugija šventė 35-ąjį savo gimtadienį

Lina KOVALEVSKIENĖ (www.ignalina.lt)

Gruodžio 3-ąją minima Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena. Tai tarsi priminimas visuomenei, kad šalia sveikųjų gyvena ir sveikatos problemų, specialių poreikių turintys žmonės, kurie nori ir gali save išreikšti, būti naudingi, prasmingai veikti. Gruodžio 6-ąją Ignalinos rajono neįgaliųjų draugijos nariai savo dieną paminėjo ypač linksmai – buvo švenčiamas ir draugijos veiklos 35-asis gimtadienis. Suėjo, suvažiavo garbių svečių, bičiulių, meno kolektyvų iš Vilniaus, Švenčionių, Utenos, Visagino… Kalėdiškai išpuoštame Ignalinos kultūros centre susirinkę visi kartu džiaugėsi veikla, kūryba, muzika, daina ir šokiu. Šventę vedė režisierė Jurgita Stalauskienė. 

Draugijos vadovė Regina Slabadienė nariams ir svečiams linkėjo gražaus švenčių laukimo, sveikatos ir ištvermės. Prisiminė ir sunkesnius laikus, kai 1988 m. rugpjūčio 27 d. įkūrus draugiją ilgą laiką nebuvo patalpų, transporto, trūko finansavimo, kai rinkdavosi vieni pas kitus namuose. Paskui situacija keitėsi ir vis daugiau dėmesio draugijos veiklai radosi. Būstinės vietos irgi keitėsi. Jau penkerius metus džiaugiamasi gražiomis draugijos erdvėmis, kur yra vietos įvairioms veikloms, taip pat pritaikytu autobusiuku, kurį išlaikyti padeda ir vairuotoją skiria savivaldybė. Pirmininkė minėjo, kad pavėžėjimo paslauga neįgaliesiems labai reikalinga.

Pasakojant draugijos istoriją prisiminti ir buvę vadovai: pirmasis draugijos pirmininkas buvo Viktoras Ksenzovas, vėliau – Vladas Banevičius, Alfonsas Skripskus, Jonas Aidukas, Dionizas Vilčinskas. Ignalinos rajono neįgaliųjų draugijoje – 300 narių. Patys aktyviausi jų lanko rankdarbių būrelį, moterys mezga, siuva, pagal išgales dalyvaujama sporto renginiuose, vykstama į kitus rajonus, poilsiauti prie jūros. ,,Kiekvienas draugijos narys, kiekvienas negalios paliestas žmogus vertas pagarbos, palaikymo, supratimo. Dėkoju visiems, kurie buvote ir esate kartu, dalyvaujate renginiuose, išvykose, kūrybinėje veikloje.“, – sakė pirmininkė.

Renginyje dalyvavo ir draugijos veikla bei gražiu renginiu džiaugėsi savivaldybės meras Laimutis Ragaišis. Jis kalbėjo apie besikeičiantį visuomenės požiūrį į neįgalų žmogų, didesnį supratimą,  pastangas ir būtinybę neįgaliesiems pritaikyti erdves, teritorijas ir svarbiausią infrastruktūrą. ,,Duok,  Dieve, jums sveikatos, susitelkimo, kūrybinių jėgų. Nebūkite vieniši, kuo daugiau bendraukite, jauskitės reikalingi…“, – linkėjo meras. Už prasmingą veiklą, aktyvaus gyvenimo būdo skatinimą, meno ir muzikos mėgėjų kūrybos palaikymą, dėmesį ir pagalbą žmogui sukakties proga draugijai skirtas padėkos raštas, dovanotas šventinis tortas ir vaišės.  

Draugijos narius sveikino, jų gražiu bendravimu, sutarimu, kompromisų ieškojimu džiaugėsi  Seimo narys Gintautas Kindurys, dovanojęs ekskursiją Seime. Ir nuo savęs, ir nuo europarlamentaro Bronio Ropės linkėjimus ir dovaną neįgaliųjų draugijai perdavė savivaldybės tarybos narys Henrikas Šiaudinis. Viešnios iš Vilniaus, Lietuvos neįgaliųjų draugijos projektų vadovė Kristina Vainienė ir renginių organizatorė Saulė Vėjelienė,  atvežė draugijos vadovo Igno Mačiuko sveikinimus. Kaimynus sveikino Ignalinos rajono socialinių paslaugų centro vadovė Roma Ksenzovienė, pasidžiaugusi jų veiklomis, kurias mato,  ir tuo optimizmu, kurį nuolat jaučia. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Irena Matešienė draugiją gyrė už aktyvumą, reiklumą. Savo svečius sveikino ir Kultūros centro direktorė Asta Sieliūnienė. Ji pakvietė pasiklausyti kapelos ,,Ringė“ linksmos muzikos ir dainų. 

Bičiulių pasveikinti atvyko ir už gražią draugystę dėkojo Visagino neįgaliųjų draugijos pirmininkė Joana Kraujalienė, Švenčionių draugijos vadovė Teresė Špakova, Utenos draugijos pirmininkė Sandra Ragaišytė. Kartu su jomis atvažiavo ir šių draugijų meno kolektyvai. Spalvingą dainų ir šokių programą dovanojo Visagino ansamblis ,,Pušelės“ (vad. Olga Šinkarenko), romantiškų dainų atvežė Švenčionių ,,Upelė“ (Rimantas Ankėnas), Utenos kolektyvas ,,Vyturiai“ (Kazimieras Streikus). Žinoma, pasirodė ir Ignalinos neįgaliųjų draugijos liaudiškos muzikos kapela „Putinėlis“ (vad. Vincas Kliukas), grojo muzikantai Petras Geroimas ir Leonardas Karklelis. Po koncerto visi pakviesti prie arbatos stalo maloniam pabendravimui.  Regina Slabadienė sakė esanti maloniai  nustebinta, sujaudinta, kad tiek dėmesio ir pagalbos sulaukė. Ji dėkojo už sveikinimus, dovanas, už paramą organizuojant šventę. ,,Šventės turi prasmę, jos sujungia, suburia, daro mus artimesnius…“, – sakė draugijos pirmininkė.

Autorės nuotr.

NUO REDAKCIJOS

Sveikiname draugijos narius su jų organizacijos jubiliejine data, linkėdami sveikatos, optimizmo ir kantrybės. Neįgaliųjų draugijos nariams kasmet dovanojame pluoštą laikraščio prenumeratos, o šįkart, draugijos 35-mečio proga, dovanojame metinę prenumeratą 35 draugijos nariams. Kam ji atiteks, sprendžia pati draugija. Laikraštį pristatome pagal mums pateiktą vardinį sąrašą. Mūsų pageidavimas tik vienas – patartume laikraštį skirti skaitantiems draugijos nariams.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here